Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych – luty 2023

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 10 minut

Styczeń na globalnych rynkach kapitałowych upłynął pod znakiem typowego dla tego miesiąca rajdu kupujących. W lutym z kolei na części rynków mogliśmy zaobserwować korektę tych wzrostów. Jednak najważniejsze w tym okresie okazały się publikacje makroekonomiczne na całym świecie, na które część ekonomistów zareagowało dosyć nerwowo.

W wielu miejscach na świecie w minionym miesiącu negatywnie zaskoczyły dane o inflacji. W części gospodarek dynamika inflacji konsumenckiej była wyższa niż przed miesiącem lub jej spadek był mniejszy niż oczekiwano. Z drugiej strony, w kilku krajach niespodziewanie wzrosła dynamika inflacji bazowej, która nie uwzględnia najbardziej zmiennych kategorii cenowych. 

Na rodzimym parkiecie w lutym odpowiednia selekcja spółek mogła wygenerować dodatnie stopy zwrotu. Na plusie okres zakończyły małe i średnie i spółki zgrupowane w indeksie sWIG80 oraz mWIG40. Pierwszy zyskał 1,04%, podczas gdy drugi urósł o 0,22%. WIG20 w tym czasie stracił 2,86%, a indeks szerokiego rynku WIG zakończył miesiąc 1,80% pod kreską. Tymczasem w Europie niemiecki DAX zyskał 1,57%, francuski CAC40 2,62%, a włoski FTSE MIB 3,30%. Za oceanem zaś dominowali sprzedający, sprowadzając indeks S&P500 o 2,61% niżej, a technologiczny Nasdaq o 1,11% niżej. 

Rynek instrumentów dłużnych w lutym zareagował bardzo negatywnie na dane o inflacji, a na globalnych rynku inwestorzy odnotowali zauważalne straty. Rentowność polskich obligacji skarbowych o terminie wykupu ok 10 lat wzrosła o 0,53%, niemieckich o 0,36%, a amerykańskich o niemal 0,42%. Rentowności krótszych obligacji również rosły, jednak skala tego wzrostu była relatywnie niższa. 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

Spadki w segmencie największych polskich spółek przełożyły się na wyniki inwestycyjne polskich funduszy akcji zgrupowanych według strategii uniwersalnej. Na 26 funduszy z tej grupy tylko 6 zakończyło ubiegły miesiąc na plusie. Najlepszy Superfund Akcyjny zyskał 1,6%, drugi w zestawieniu PZU Akcji Polskich zarobił 0,9%, a trzeci Allianz Selektywny 0,3%. Funduszem z najsłabszym wynikiem ubiegłego miesiąca okazał się być PKO Akcji Rynku Polskiego ze stratą równą 2,3%. Nie powinno to zbytnio dziwić, gdyż to jeden z tych funduszy polskich akcji, który w największym stopniu w porównaniu z konkurencją inwestuje w największe polskie spółki. Następne w kolejności 3 fundusze: Rockbridge Neo Akcji, NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania oraz inPZU Akcje Polskie straciły po ok. 1,9%. Średnio wszystkie fundusze w grupie straciły 0,8%. Warto zauważyć, że od początku roku, mimo słabszego lutego, wszystkie fundusze pozostają „na plusie”. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

Wzrosty na indeksach mWIG40 i sWIG80 sprawiły, że wszystkie fundusze w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek ubiegły miesiąc zakończyły zyskiem, a różnica pomiędzy najlepszym i  najgorszym wynikiem wyniosła 3,2 pkt.

Na szczycie zestawienia znalazły się dwa fundusze Rockbridge TFI: Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (+3,7%) oraz Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (+2,9%). W pierwszej trójce znalazł się jeszcze Millennium Dynamicznych Spółek z wynikiem równym 2,5%. Warto zauważyć, że od początku roku najwyższą stopą zwrotu może się pochwalić Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek, który w dwa miesiące zarobił już 12,0%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się Investor Top Małych i Średnich Spółek oraz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek. Oba zyskały 0,5%, a trzecim z najsłabszym wynikiem jest Allianz Małych Spółek, który zarobił 0,8%. Ostatecznie fundusze małych i średnich spółek w lutym zyskały średnio 1,7%. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych to najbardziej urozmaicona, pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej, grupa funduszy, a ich wyniki mogą się mocno różnić z powodu wyraźnych różnic w zdefiniowanej w statucie polityce inwestycyjnej.

W minionym miesiącu w Europie można było zaobserwować wzrosty, podczas gdy za oceanem indeksy amerykańskie zanotowały spadki. W grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych inwestorzy średnio stracili 0,8% i niemal 75% funduszy odnotowało stratę. 

Najlepszym funduszem w zestawieniu okazał się PKO Akcji Dywidendowych Globalny z dodatnim wynikiem na poziomie 2,6%. Drugi Investor Akcji Spółek Wzrostowych zyskał 1,7%, a trzeci Investor Akcji 1,2%. Funduszem z najsłabszym wynikiem okazał się PKO Medycyny i Demografii Globalny, który przecenił się o 3,6%. Kolejnym w dole zestawienia był Skarbiec Value ze stratą 2,9%, a trzecim Skarbiec Top Brands, który stracił 2,6%. 

Ze względu na najbardziej zróżnicowaną grupę pod kątem polityki inwestycyjnej, są w niej fundusze, które od początku roku zyskały już kilkanaście procent, ale i także takie, które po 2 miesiącach 2023 roku są „pod kreską”, a różnica pomiędzy najlepszymi i najgorszymi wynikami po 2 miesiącach wynosi blisko 17%. 

Fundusze akcji amerykańskich 

Miniony miesiąc na rynku amerykańskim upłynął pod znakiem spadków. Stąd też słabe wyniki inwestycyjne funduszy akcji amerykańskich nie są niczym nadzwyczajnym. 

W lutym cała grupa straciła średnio 1,2% i tylko trzy fundusze zyskały w tym czasie na wartości. Najlepszy Esaliens Spółek Innowacyjnych zyskał 1,5%, drugi Pekao Akcji Amerykańskich urósł o 0,7%, a trzeci Esaliens Małych Spółek Amerykańskich zarobił symboliczne 0,3%. Największą stratę, na poziomie 3%, odnotował Generali Akcje Value, który w tym zestawieniu pojawił się po raz pierwszy. Drugi oraz trzeci w kolejności Noble Fund Akcji Amerykańskich i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego straciły po 2,3%.  

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

Odmiennie od amerykańskiego parkietu, miniony miesiąc na europejskich rynkach akcji zakończył się pozytywnie. Wyniki, dostępnych na KupFundusz.pl funduszy inwestujących na rozwiniętych rynkach europejskich, poza jednym były dodatnie. Średnio w lutym fundusze z tej grupy zyskały 1,5%. Najlepszymi wynikami wyróżniły się: Templeton European Dividend Fund, który zarobił 3,7% oraz Schroder ISF EURO Equity z zyskiem 2,8%. Trzeci najlepszy wynik należy do NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych, który urósł 2,5%. 

Najgorszy w zestawieniu okazał się UNIQA Akcji Europejskich ESG, który jako jedyny w grupie odnotował stratę i wyniosła ona 1,5%. Warto zauważyć, że od początku roku są trzy fundusze, które zyskały ponad 10%. Najlepszy okazał się PKO Akcji Rynku Europejskiego, którego stopa zwrotu w ujęciu YTD wynosi 12,4%.

Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących

Miniony miesiąc na rynkach walutowych upłynął przede wszystkim pod dyktando umacniającego się dolara. To spowodowało przecenę walut rynków wschodzących i wpłynęły na wyniki funduszy akcji globalnych rynków wschodzących. 

W minionym miesiącu fundusze akcji globalnych rynków wschodzących straciły średnio 7,3%. Co więcej, wszystkie fundusze w grupie luty zakończyły pod kreską. 

Najlepiej poradził sobie NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących - stracił 5,4%, drugi w zestawieniu Investor Akcji Rynków Wschodzących odnotował spadek o 5,6%, a trzeci Skarbiec Emerging Markets Opportunities przecenił się o 6,6%.

Najgorszym wynikiem wykazał się PKO Akcji Rynków Wschodzących. W minionym miesiącu stracił on 8,7%. Drugi od końca tabeli był UNIQA Akcji Rynków Wschodzących, a trzeci Pekao Akcji Rynków Wschodzących. Straciły one odpowiednio 8,2% i 8,1%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

W otoczeniu rosnących rynkowych stóp procentowych polscy zarządzający poradzili sobie bardzo dobrze. Mimo solidnej przeceny polskich obligacji wszystkie fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne zyskały na wartości. Średnio zarobiły 0,4%. Zawdzięczają to przede wszystkim bardzo wysokim odsetkom, które „generują” obecnie obligacje i które kompensują w istotnym stopniu spadki cen obligacji.  

Miniony miesiąc zestawienie zdominowali zarządzający Pekao TFI. Pierwsze trzy miejsca na podium przypadły funduszom tego towarzystwa. Pierwszy Pekao Konserwatywny Plus zyskał 1,1%, drugi Pekao Konserwatywny 1,0%, a trzeci Pekao Spokojna Inwestycja o 0,9%. 

Końcówkę zestawienia z symbolicznym wynikiem 0,1% zysku zajęło 6 funduszy. Były to Allianz Konserwatywny, NN Krótkoterminowych Obligacji, Generali Aktywny Dochodowy, Noble Fund Konserwatywny, Investor Oszczędnościowy i Millennium Obligacji Klasyczny

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

Również w grupie papierów skarbowych zarządzający „oparli” się rosnącym rynkowym stopom procentowym. Fundusze w tej grupie zyskały średnio 0,5%, a jeden fundusz zakończył luty ze stratą. 

Najlepsze wyniki osiągnęły PZU Ochrony Majątku, który zyskał 1,1%,  PZU Sejf+ z wynikiem 1,0%, oraz łącznie Skarbiec Konserwatywny, NN Konserwatywny i PKO Obligacji Skarbowych z zyskiem 0,6%.

Najsłabiej poradził sobie Allianz Niskiego Ryzyka ze stratą równą 0,2%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

Dopiero w grupie funduszy obligacji skarbowych długoterminowych „widać” negatywne zmiany rynkowych stóp procentowych. W grupie funduszy papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe wszystkie rozwiązania oferowane na polskim rynku straciły na wartości. Średnia strata wszystkich funduszy wyniosła 1,7%. 

Najlepsze fundusze w zestawieniu, Skarbiec Obligacja stracił 0,5%, Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych 1,3%, a trzecie w kolejności Generali Korona Obligacje 1,4%. 

Najsłabszy wynik lutego to -2,7%, który odnotował Allianz Obligacji Dynamiczny. Drugi w kolejności QUERCUS Obligacji Skarbowych przecenił się o 2,4%, a trzeci Ipopema Dłużny o 2,3%. Mimo tego warto zauważyć, że od początku roku w dalszym ciągu wszystkie fundusze w grupie pozostają „na plusie”. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W grupie papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych wyniki inwestycyjne były nieco lepsze niż w grupie poprzedniej. Średnio fundusze w tej grupie straciły 0,9%, jeden z produktów osiągnął dodatnią stopę zwrotu. 

Najlepszy Superfund Obligacyjny zakończył luty z zyskiem równym 0,2%. Drugi w kolejności Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych stracił 0,2%, a Skarbiec Dłużny przecenił się o 0,6%. 

Najsłabsze wyniki odnotowały PZU Dłużny Aktywny, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 oraz Rockbridge Neo Obligacji Plus. Straciły one odpowiednio 1,9%, 1,4% i 1,3%. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Miniony miesiąc na rynku surowców zdecydowanie nie był dla inwestorów łaskawy. W zasadzie większość kategorii surowcowych zakończyła miesiąc „na minusie”. Dodatkowo wynikom nie pomogło umocnienie się dolara amerykańskiego. 

Średni wynik w grupie funduszy rynków surowcowych skupionych w obrębie metali szlachetnych był na poziomie -10,3%. Najlepszy w tym zestawieniu Superfund Goldfuture stracił 4,9%, drugi QUERCUS Gold 5%, a trzeci Ipopema Złota i Metali Szlachetnych spadł o 5,7%.

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się bardziej zmienne - ryzykowne fundusze inwestujące w akcje kopalń złota. Schroder ISF Global Gold, inPZU Akcje Rynku Złota oraz PKO Akcji Rynku Złota. Straciły odpowiednio 15,2%, 15,2% oraz 13,3%. Warto zauważyć, że od początku już tylko dwa fundusze są na plusie. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: