Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Rynku Polskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Rynku Polskiego

Fundusz indeksowy

PKO Parasolowy FIO

akcji polskich uniwersalne

14 29

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,40 PLN / 0,30%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +9,03% +10,23% +19,52% +12,51% +39,07% +57,23% +37,58% +86,70% +40,82%
Średnia dla grupy +8,16% +10,04% +19,71% +12,61% +34,95% +57,53% +38,36% +97,93% +65,08%
Pozycja w grupie 9/42 19/42 21/42 19/42 11/41 23/41 26/40 28/38 32/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,62% +24,49% -14,90% +2,50% -5,90% +20,20% -19,05% +35,36%
Średnia dla grupy +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 45/49 27/47 34/42 28/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

19.05.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

133,27 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

163,62 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Lichocki (od 03.2019)

Lech Mularzuk (od 03.2019)

Michał Rabiega (od 03.2019)

Jarosław Stefanoff (od 03.2019)

Robert Wasiak (od 03.2019)

Marcin Zięba (od 03.2019)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

75% WIG20 + 25% mWIG40

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40. (WIG20 to indeks cenowy odzwierciedlający zmianę cen akcji 20 największych spółek notowanych na GPW; mWIG40 to indeks cenowy odzwierciedlający zmianę cen akcji 40 średnich spółek notowanych na GPW). Lokuje głównie w instrumenty udziałowe, fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne powiązane z akcjami lub indeksami oferowanymi przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

83,93%

Ryzykowne

78,18%

Akcje krajowe

5,75%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

9,68%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

9,68%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,74%

Pozostałe

0,74%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,66%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: