Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Terminy realizacji zleceń

Wyniki

Przewidywany dzień wyceny transakcji nabycia:

?
gdy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu:
- w dniu wykonania przelewu lub
- w pierwszy dzień roboczy po dniu wykonania przelewu
 jeżeli jej opłacenie nastąpiło w dzień wolny (np. sobotę lub niedzielę)

Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?
Przewidywany dzień publikacji rozliczenia na KupFundusz.pl: ?


?
gdy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu:
- w następnym dniu roboczym po dniu wykonania przelewu


Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?

Uwagi

Wynik kalkulatora wskazuje dwa przewidywane dni wyceny zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa przy założeniu wykonania przelewu bankowego na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego w sposób zgodny z wyświetloną instrukcją. Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.), fundusz inwestycyjny ma prawo zrealizować zlecenie (zbyć oraz odkupić jednostki uczestnictwa) w terminie do 7 dni robczych od dnia jego otrzymania.

Termin realizacji zlecenia może opóźnić się względem podanej daty z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych m.in. z konieczności dodatkowej weryfikacji danych uczestnika funduszu, nieprawidłowych danych wskazanych w przelewie bankowym, błędów w zleceniu, bieżącej sytuacji rynkowej, problemów technicznych i organizacyjnych dystrybutora lub agenta transferowego.

Wszystkie informacje i wyświetlone daty, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają wyłącznie charakter szacunkowy i informacyjny. Kalkulator został sparametryzowany zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji zleceń w prospektach informacyjnych funduszy oraz zasadami przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych. Za realizację rozliczenia zlecenia odpowiada właściwy agent transferowy działający na zlecenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. KupFundusz S.A. nie bierze odpowiedzialności za rozliczenie zlecenia zgodnie z informacjami przedstawionymi przez kalkulator.

Wyniki

Przewidywany dzień wyceny transakcji zamiany/konwersji:Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?
Przewidywany dzień publikacji rozliczenia na KupFundusz.pl: ?


Dlaczego nie możemy zadeklarować dokładnej daty wyceny

Uwagi

Wynik kalkulatora wskazuje przewidywany dzień wyceny zlecenia zamiany / konwersji jednostek (tytułów) uczestnictwa. Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.), fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie (zbyć oraz odkupić jednostki uczestnictwa) w terminie do 7 dni robczych od dnia jego otrzymania.

Termin realizacji zlecenia może opóźnić się względem podanej daty z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych m.in. z konieczności dodatkowej weryfikacji danych uczestnika funduszu, błędów w zleceniu, bieżącej sytuacji rynkowej, problemów technicznych i organizacyjnych dystrybutora lub agenta transferowego.

Dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo oraz dzień publikacji rozliczenia na koncie na KupFundusz.pl szacowane są na podstawie dnia wyceny dla zlecenia. 

Wszystkie informacje i wyświetlone daty, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają wyłącznie charakter szacunkowy i informacyjny. Kalkulator został sparametryzowany zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji zleceń w prospektach informacyjnych funduszy oraz zasadami przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych. Za realizację rozliczenia zlecenia odpowiada właściwy agent transferowy działający na zlecenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. KupFundusz S.A. nie bierze odpowiedzialności za terminowość rozliczenia zlecenia zgodnie z informacjami przedstawionymi przez kalkulator.

Wyniki

Przewidywany dzień wyceny transakcji sprzedaży:Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?
Przewidywany dzień publikacji rozliczenia na KupFundusz.pl: ?


Dlaczego nie możemy zadeklarować dokładnej daty

Uwagi

Wynik kalkulatora wskazuje przewidywany dzień wyceny zlecenia sprzedaży jednostek (tytułów) uczestnictwa.

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.), fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie (zbyć oraz odkupić jednostki uczestnictwa) w terminie do 7 dni robczych od dnia jego otrzymania.

Termin realizacji zlecenia może opóźnić się względem podanej daty z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych m.in. z konieczności dodatkowej weryfikacji danych uczestnika funduszu, błędów w zleceniu, bieżącej sytuacji rynkowej, problemów technicznych i organizacyjnych dystrybutora lub agenta transferowego.

Dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo oraz dzień publikacji rozliczenia na koncie na KupFundusz.pl szacowane są na podstawie dnia wyceny dla zlecenia. Jeżeli dzień wyceny będzie inny niż podany, 

Wszystkie informacje i wyświetlone daty, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają wyłącznie charakter szacunkowy i informacyjny. Kalkulator został sparametryzowany zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji zleceń w prospektach informacyjnych funduszy oraz zasadami przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych. Za realizację rozliczenia zlecenia odpowiada właściwy agent transferowy działający na zlecenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. KupFundusz S.A. nie bierze odpowiedzialności za terminowość rozliczenia zlecenia zgodnie z informacjami przedstawionymi przez kalkulator.

Kalkulator

Dlaczego nie możemy zadeklarować dokładnej daty wyceny

Kalkulator wyświetla przewidywany dzień wyceny rozliczenia transakcji.

Jest to najwcześniejsza data wynikająca z zasad określonych przez fundusz inwestycyjny. Zasady opisane zostały w dokumentach funduszu (prospekt informacyjny lub statut). Jednak ani fundusz inwestycyjny, ani KupFundusz S.A. nie może tej daty w pełni zagwarantować.

Transakcja może zostać rozliczona w innym terminie z wielu przyczyn:
  • Towarzystwo lub agent transferowy wymaga dodatkowego potwierdzenia danych zawartych w zleceniu
  • wpłata na rachunek bankowy nie może zostać właściwe zidentyfikowana przez agenta transferowego
  • problemy operacyjne po stronie agenta transferowego lub funduszu inwestycyjnego
  • bieżąca sytuacja rynkowa
  • dzień bez wyceny przypadający w dzień powszedni związany z brakiem sesji na giełdach papierów wartościowych
  • inne przyczyny
Fundusz inwestycyjny ma prawo rozliczyć transakcję do 7 dni roboczych (dni wyceny) od otrzymania zlecenia lub wpłaty środków. Reguluje to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w Artykule 90.

Realizacja zleceń w funduszach inwestycyjnych

Kiedy przekazujemy zlecenia do agentów transferowych

Zlecenia złożone na platformie KupFundusz.pl przekazywane są do agentów transferowych każdego dnia tygodnia w następujących godzinach.

Nazwa towarzystwa Godzina
Aviva Investors Poland TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Caspar TFI 16:30  23:30
Esaliens TFI 00:05  16:30
Franklin Templeton 08:30  16:30
Generali Investments TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Investors TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Ipopema TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
MetLife TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Millennium TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
NN Investment Partners TFI 16:30  23:30
Noble Funds TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Pekao TFI 08:30  10:30  23:30
PKO TFI 07:00  14:30
Quercus TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Schroders 10:30  16:30
Skarbiec TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Superfund TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Templeton Asset  Management Poland TFI
08:30  16:30
TFI Allianz
16:30  23:30
TFI PZU
15:00
UNIQA TFI 16:30  23:30
VIG / C-QUADRAT TFI 09:30  11:30  16:30  23:30

 

Kiedy TFI ogłaszają wycenę jednostki uczestnictwa

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych dostępne na platformie KupFundusz.pl ogłaszają ceny jednostki uczestnictwa z opóźnieniem o jeden dzień roboczy w stosunku do dnia wyceny.

Przykład: wycena za poniedziałek ogłaszana jest we wtorek, wycena za wtorek w środę itd. Przy czym wycena za piątek ogłaszana jest w poniedziałek. 


T -- dzień wyceny
T+1 --
ogłoszenie ceny obowiązującej na dzień wyceny

gdzie T to każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyjątek stanowią subfundusze należące do funduszu Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO. Fundusz publikuje wyceny w dni, w których jednocześnie odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sesja giełdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 
Ogłoszenie wyceny najczęściej odbywa się w godzianch popołudniowych lub wieczornych.

Kiedy KupFundusz prezentuje rozliczenie zlecenia

KupFundusz dopełnia wszelkich starań, aby informacje o rozliczonym zleceniu zostały opublikowane na koncie klienta w następny dzień po ogłoszeniu wyceny dla realizowanego zlecenia. Należy pamiętać, iż KupFundusz informację o rozliczonym zleceniu otrzymuje od agenta transferowego obsługującego dany fundusz. Z tego powodu nie może brać pełnej odpowiedzialności za dotrzymanie terminów.

T -- dzień ogłoszenia ceny na dzień wyceny dla realizowanego zlecenia
T+1 -- dzień publikacji rozliczenia transakcji na platformie KupFundusz.pl

gdzie T to każdy dzień tygodnia

Wyjątkiem są zlecenia rozliczone według wycen ogłoszonych w piątek na funduszach prowadzonych przez Ipopema TFI oraz PKO TFI. W tym przypadku, na platformie KupFundusz.pl informacja o rozliczonym zleceniu zostanie opublikowana w najbliższy dzień roboczy (najczęściej jest to poniedziałek).

Potwierdzenia realizacji zleceń

Fundusz inwestycyjny ma ustawowy obowiązek przekazać pisemne potwierdzenie rozliczenia transakcji (Art. 91 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi). W zależności od towarzystwa prowadzącego fundusz, potwierdzenie może być przekazywane w formie papierowej na adres korespondencyjny lub formie elektronicznej na adres e-mail. 

Klient KupFundusz w trakcie rejestracji ma możliwość wskazać jedną z dwóch metod przekazania potwierdzenia. Przy czym jeśli zadeklaruje metodę przekazania w formie elektronicznej, a towarzystwo świadczy tylko usługę w formie papierowej, uczestnik funduszu otrzyma potwierdzenie w formie papierowej.

Klient KupFundusz w każdej chwili ma możliwość zmiany ustawień metody otrzymywania potwierdzenia.

Domyślnie, każdy klient KupFundusz otrzymuje potwierdzenie po każdym rozliczeniu transakcji.

Nazwa towarzystwa Forma potwierdzenia
Aviva Investors Poland TFI elektronicznie lub papierowo
Caspar TFI tylko papierowo
Esaliens TFI tylko papierowo
Franklin Templeton tylko papierowo
Generali Investments TFI elektronicznie lub papierowo
Investors TFI papierowo, elektronicznie po przesłaniu oświadczenia
Ipopema TFI elektronicznie lub papierowo
MetLife TFI elektornicznie lub papierowo
Millennium TFI elektronicznie lub papierowo
NN Investment Partners TFI elektronicznie lub papierowo
Noble Funds TFI elektronicznie lub papierowo
PKO TFI papierowo, elektronicznie po przesłaniu oświadczenia
Quercus TFI elektronicznie lub papierowo
Schroders tylko papierowo
Skarbiec TFI elektronicznie lub papierowo
Superfund TFI elektornicznie lub papierowo
Templeton Asset  Management Poland TFI
tylko papierowo
TFI Allianz
elektornicznie lub papierowo
TFI PZU
tylko papierowo
UNIQA TFI elektornicznie lub papierowo
VIG / C-QUADRAT elektornicznie lub papierowo

Co robi agent transferowy

Agent transferowy to instytucja, która w imieniu funduszu prowadzi rejestry uczestników oraz odpowiada za rozliczenie zleceń składanych przez klientów na platformie KupFundusz.pl mając na uwadze aby było to przeprowadzone zgodne z przepisami prawa krajowego i europejskiego oraz zapisami prospektu informacyjnego funduszu.

KupFundusz przekazuje do agenta transferowego zlecenia finansowe oraz dyspozycje klientów w formie plików elektronicznych. Zwrotnie otrzymuje dane dotyczące stanu rejestrów klientów w funduszach oraz szczegółowe informacje o rozliczonych zleceniach zakupu, zamiany, konwersji lub sprzedaży jednostek lub tytułów uczestnictwa.

Agent transferowy odpowiada ponadto za naliczenie i odprowadzenie do urzędu skarbowego podatku od zysków kapitałowych, naliczenie opłat manipulacyjnych i bieżących, wypłatę środków na rachunki bankowe po sprzedaży jednostek czy przekazanie klientom funduszu informacji o stanie rejestrów i danych o zrealizowanych transakcjach.

KupFundusz S.A. współpracuje aktualnie z trzema agentami transferowymi:
1. ProService Finteco 
2. PKO BP Finat
3. Pekao Financial Services

Co to jest Dzień Wyceny

Dzień wyceny jest to dzień w którym ustalana jest wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego (aktywów po uwzględnieniu kosztów pobranych przez fundusz).

Z punktu widzenia klienta Dzień wyceny jest to dzień, w których towarzystwo funduszy inwestycyjnych ogłasza wycenę jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 

Dla zdecydowanej większości krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych, Dzień Wyceny jest każdym dniem roboczym, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dni bez wyceny w 2022 roku

W 2022 roku dni bez wyceny dla funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych przypadają w dni:

Data Nazwa święta
6 stycznia, czwartek
Święto Trzech Króli
15 kwietnia, czwartek Wielki Piątek
18 kwietnia, poniedziałek Wielkanoc
3 maja, wtorek Święto Konstytucji
16 czerwca, czwartek Boże Ciało
15 sierpnia, poniedziałek Święto Wojska Polskiego
1 listopada, wtorek Wszystkich Świętych
11 listopada, piątek Święto Niepodległości
26 grudnia, poniedziałek Boże Narodzenie


W 2022 roku dni bez wyceny dla funduszy inwestycyjnych prowadzonych w ramach funduszu Esaliens Zagraniczny Parasol SFIO przypadają w dni:

Data Nazwa święta
6 stycznia, czwartek Święto Trzech Króli
7 stycznia, poniedziałek Święto Lutera Kinga (USA)
21 lutego, poniedziałek Urodzoniny Waszyngtona (USA)
15 kwietnia, piątek Wielki Piątek
18 kwietnia, poniedziałek Wielkanoc
3 maja, wtorek Święto Konstytucji
30 maja, poniedziałek Święto Pamięci (USA)
16 czerwca, czwartek Boże Ciało
4 lipca, poniedziałek Dzień Niepodległości (USA)
15 sierpnia, poniedziałek Święto Wojska Polskiego
5 września, poniedziałek Święto Pracy (USA)
1 listopada, wtorek Wszystkich Świętych
11 listopada, piątek Święto Niepodległości
24 listopada, czwartek Święto Dziękczynienia (USA)
26 grudnia, poniedziałek Boże Narodzenie


W 2021 roku dni bez wyceny dla funduszy inwestycyjnych prowadzonych w ramach funduszu Schroders International Selection Fund przypadają w dni wskazane w tutaj.


W dni bez wyceny fundusze inwestycyjne otwarte nie dokonują aktualizacji wycen jednostek uczestnictwa.


Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

O terminach realizacji zleceń mówi Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku.

Wskazuje, że terminy określa statut funduszu inwestycyjnego, przy czym nakłada maksymalny czas realizacji zlecenia zbycia (zakupu jednostek uczestnictwa przez inwestora) oraz odkupienia.

Informację o terminach zawiera Artykuł 90. Ustawy:

Art.  90.  
1.  Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:
zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki;
odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia.

2.  Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 7 dni.
3.  Do terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Składanie i rozliczenie zlecenia nabycia (zakupu)

Do której godziny wpłata powinna być na rachunku funduszu aby szybciej rozliczyło się zlecenie

Przy zakupie jednostek uczestnictwa ważny jest dzień, ale równie ważna jest godzina uznania wpłaty na rachunku bankowym funduszu. Jest to tak zwana godzina graniczna (cut-off time). Wpłaty uznane do tej godziny zostaną rozliczane według wcześniejszego dnia wyceny niż wpłaty uznane po tej godzinie.

Należy pamiętać, iż często warunkiem rozliczenia zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa niezbędne jest otrzymanie przez agenta transferowego zlecenia zakupu.

Godziny graniczne dla towarzystw oraz funduszy:

Nazwa towarzystwa Godzina graniczna dla zaksięgowanej wpłaty na rachuneku bankowym funduszu
Aviva Investors TFI do końca dnia
Caspar TFI do końca dnia
Esaliens TFI do końca dnia
Generali Investments TFI do końca dnia
Investors TFI do końca dnia
Ipopema TFI 10:00
MetLife TFI do końca dnia
Millennium TFI do końca dnia
NN Investment Partners TFI do końca dnia
Noble Funds TFI do końca dnia
Pekao TFI do końca dnia
PKO TFI do końca dnia
Quercus TFI do końca dnia
Schroders 11:00
Skarbiec TFI do końca dnia
* Skarbiec Konserwatywny 12:00
Superfund TFI do końca dnia
Templeton Asset Management Poland TFI do końca dnia
TFI Allianz do końca dnia
TFI PZU 16:20
UNIQA TFI do końca dnia
VIG / C-QUADRAT TFI do końca dniaSesje ELIXIR czyli kiedy dotrze przelew

O tym kiedy przelew dotrze na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego decyduje godzina sesji wychodzącej banku, z którego wykonywany jest przelew oraz godzina sesji przychodzącej banku, w którym fundusz inwestycyjny prowadzi rachunek. Należy przy ty uwzględnić sesje Krajowej Izby Rozrachunkowej w systemie Narodowego Banku Polskiego.

Z reguły krajowe banki komercyjne oraz Narodowy Bank Polski wykonują po trzy sesje wychodzące i przychodzące w każdy dzień roboczy. Wyjątkiem jest 24 i 31 grudnia, gdy nie jest przeprowadzana ostatnia sesja w ciągu dnia.

Poniżej znajduje się lista banków wraz z godzinami sesji wychodzących i przychodzących na banków działających w Polsce. Zamieszczone informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od aktualnie stosowanych ze względu na możliwość wprowadzenia zmian przez banki. Aktualne obowiązujące godziny znajdują się na stronach internetowych poszczególnych banków.

Sesje wychodzące:
  sesja 1 sesja 2 sesja 3
Alior Bank 09:30 (dyspozycja złożona do 08:20) 13:30 (dyspozycja złożona do 12:20) 16:00 (dyspozycja złożona do 15:10)
Bank BGŻ BNP Paribas 08:00 11:45 14:15
BGŻ Optima 08:00 - 08:05 11:45 - 11:50 14:15 - 14:20
Bank BPH 08:00 12:00 15:30
Bank Millennium 11:00 (dyspozycja złożona do 08:10) 15:00 (dyspozycja złożona do 12:10) 17:00 (dyspozycja złożona do 14:30)
Bank Pocztowy 09:00 13:00 15:00
BGK 08:45 12:00 15:10
BOŚ Bank 09:30 (dyspozycja złożona do 08:35) 13:30 (dyspozycja złożona do 12:35) 16:00 (dyspozycja złożona do 15:00)
Bank BPS 14:30 - -
Citi Handlowy 08:30 12:30 15:00
Credit Agricole
14:30
 -  -
Getin Noble Bank
08:15
12:15 14:30
ING Śląski  
08:10
11:30 
14:30
Idea Bank
09:30
13:30
16:00
Inteligo 
06:00 11:45 14:30
Kasa Stefczyka
07:15 11:15 13:45
mBank
05:55 09:55 13:25
Nest Bank 
08:00 11:30 14:00
Pekao S.A.
08:30 12:30 15:00
PKO BP 08:00 11:45 14:30
Plus Bank
08:00 11:30 14:00
Santander Bank Polska
08:15 12:15 14:45
Toyota Bank
08:10 12:10 14:40
VW Bank Direct
07:55 11:45 14:15


Gdy przelew bankowy w sesji wychodzącej opuści bank, dotrze do Krajowej Izby Rozliczeniowej, który przyjmie przelew i za pomocą systemu Narodowego Banku Polskiego przekaże do banku, w którym prowadzozny jest rachunek dla funduszu inwestycyjnego.

Sesje przychodzące i wychodzące realizowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową

  sesja 1 sesja 2 sesja 3
przyjęcie przelewu z banku klienta od 16:00 dnia poprzedniego do 09:30 od 09:30 do 13:30 od 13:30 do 16:00
przekazanie przelewu do banku funduszu od 11:00 od 15:00 od 17:30


Sesje przychodzące
(wyłącznie banki, w których fundusze inwestycyjne prowadzą rachunki bankowe dla nabyć):

  sesja 1 sesja 2 sesja 3
Citi Handlowy 10:30 14:30 17:00
Deutsche Bank 12:00 16:00 17:30
ING Bank Śląski 11:00 15:00 17:30
mBank 11:15 15:00 18:15
Pekao SA 11:00 15:00 17:30Poniżej znajduje się lista towarzystw funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie KupFundusz.pl wraz z nazwą banku, w którym towarzystwo prowadzi rachunki dla funduszy.

Nazwa towarzystwa Bank, w którym towarzystwo prowadzi rachunki (bank depozytariusz)
Aviva Investors Poland TFI Deutsche Bank
Caspar TFI Bank Pekao S.A.
Esaliens TFI ING Bank Śląski (Esaliens Parasol FIO)
mBank (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
Bank Handlowy Citi Handlowy (Esaliens Senior FIO)
Generali Investments TFI Deutsche Bank
Investors TFI Deutsche Bank
Ipopema TFI mBank
MetLife TFI Deutsche Bank
Millennium TFI Bank Millennium
NN Investment Partners TFI ING Bank Śląski
Noble Funds TFI mBank
Pekao TFI Pekao S.A.
PKO TFI Citi Handlowy
Quercus TFI Deutsche Bank
Schroders Citi Handlowy
Skarbiec TFI mBank
Superfund TFI Deutsche Bank
Templeton Asset Management Poland TFI Citi Handlowy
TFI Allianz Bank Pekao S.A.
TFI PZU Deutsche Bank
UNIQA TFI mBank
VIG / C-QUADRAT TFI mBank


Jak wygląda składanie i rozliczenie zlecenia zakupu

Złożenie zlecenia  i rozliczenie zakupu (nabycia) jednostek uczestnictwa przez Klienta na platformie kupfundusz.pl przebiega według 4 kroków:

1 |   Wybór funduszu inwestycyjnego i umieszczenie go w Koszyku.

2 |   Zadeklarowanie kwoty wpłaty oraz złożenie deklaracji i oświadczeń o zapoznaniu się dokumentami prawnymi.

3 |   Potwierdzenie woli złożenia zlecenia zakupu w zadeklarowanej kwocie.

4 |   Dokonanie przez Klienta wpłaty z własnego rachunku bankowego na wskazany na platformie kupfundusz.pl rachunek bankowy funduszu w wysokości zadeklarowanej wcześniej kwoty.


Po złożeniu zlecenia przez Klienta następne czynności przebiegają w sposób automatyczny:

1 |   KupFundusz przekazuje złożone zlecenie do agenta transferowego.

2 |   Agent transferowy wyznacza Dzień Wyceny dla zlecenia po otrzymaniu wpłaty przez fundusz.

3 |   Agent transferowy rozlicza zlecenie według ceny jednostki funduszu z Dnia Wyceny.

4 |   Agent transferowy przekazuje do KupFundusz dane o rozliczeniu zlecenia.

5 |   KupFundusz publikuje informacje o rozliczonym zleceniu na koncie Klienta na kupfundusz.pl.

6 |   Agent transferowy przesyła potwierdzenie zrealizowanego zlecenia na adres korespondencyjny Klienta lub elektronicznie na jego skrzynkę pocztową.

Składanie i rozliczenie zlecenia odkupienia (sprzedaży)

Jak wygląda składanie i rozliczenie zlecenia sprzedaży

Złożenie zlecenia sprzedaży (odkupienia) jednostek uczestnictwa przez klienta na platformie kupfundusz.pl przebiega według 4 kroków:

1 |   Wybór funduszu inwestycyjnego z poziomu Portfela.

2 |   Zadeklarowanie wartości sprzedawanych jednostek lub całej wartości rejestru oraz złożenie deklaracji i oświadczeń o zapoznaniu się dokumentami prawnymi.

3 |   Potwierdzenie woli złożenia zlecenia sprzedaży w zadeklarowanej kwocie.

4 |   Zatwierdzenie zlecenia kodem SMSowym otrzymanym na telefon.


Po złożeniu zlecenia przez Klienta następne czynności przebiegają w sposób automatyczny:

1 |   KupFundusz przekazuje złożone zlecenie do agenta transferowego.

2 |   Agent transferowy wyznacza Dzień Wyceny dla zlecenia.

3 |   Agent transferowy rozlicza zlecenie według ceny jednostki funduszu z Dnia Wyceny.

4 |   Agent transferowy przekazuje do KupFundusz dane o rozliczeniu zlecenia.

5 |   KupFundusz publikuje informacje o rozliczonym zleceniu na koncie Klienta na kupfundusz.pl.

6 |   Agent transferowy przesyła potwierdzenie zrealizowanego zlecenia na adres korespondencyjny klienta lub elektronicznie na jego skrzynkę pocztową.

Kiedy nastąpi zwrot pieniędzy po sprzedaży jednostek uczestnictwa

Wypłata pieniędzy na rachunek bankowy klienta odbywa się po rozliczeniu zlecenia sprzedaży. Zwrotu dokonuje fundusz z własnego rachunku bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy klienta zarejestrowany na KupFundusz.pl.

Dyspozycja wypłaty pieniędzy najczęściej odbywa się w następny dzień roboczy po dniu wyceny zlecenia sprzedaży.

Dlatego przelewu bankowego na swoim rachunku należy spodziewać się nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu ogłoszenia wyceny dla zlecenia sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać o różnych godzianch sesji wychodzących i przychodzących w bankach. Może to realnie wydłużyć czas dotarcia przelewu na rachunek bankowy.

Które jednostki (tytuły) uczestnictwa zostaną odkupione jako pierwsze

Jeśli jednostki uczestnictwa tego samego funduszu zostały kupione po różnych cenach, przy ich częściowej sprzedaży fundusz inwestycyjny decyduje, które zostaną odkupione w pierwszej kolejności. 

Fundusze stosują najczęściej dwie metody:

Metoda FIFO (First In First Out) czyli pierwsze kupione pierwsze sprzedane. Oznacza to, że w pierwszej kolejności fundusz odkupi te jednostki, które zostały kupione przez klienta jako pierwsze.

Przykład 1: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 50 jednostek. W pierwszej kolejności zostaną odkupione jednostki kupione po cenie 20 złotych.

Przykład 2: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 150 jednostek. Zostanie odkupionych 100 jednostek kupionych po cenie 20 złotych i 50 jednostek kupionych po cenie 30 złotych. 

Metoda HIFO (High In First Out) czyli najdroższe kupione pierwsze sprzedane. Oznacza to, że w pierwszej kolejności fundusz odkupi te jednostki, które zostały kupione przez klienta po wyższej cenie.

Przykład 3: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 50 jednostek. W pierwszej kolejności zostaną odkupione jednostki kupione po cenie 30 złotych.

Przykład 4: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 150 jednostek. Zostanie odkupionych 100 jednostek kupionych po cenie 30 złotych i 50 jednostek kupionych po cenie 20 złotych. 

Poniżej informacja o stosowanych metodach w poszczególnych TFI:

Nazwa towarzystwa Stosowana metoda okupywania jednostek (tytułów)
Allianz TFI HIFO
Aviva Investors Poland TFI FIFO
Caspar TFI FIFO
Esaliens TFI HIFO
Franklin Templeton FIFO
Generali Investments TFI FIFO
Investors TFI FIFO
Ipopema TFI HIFO
MetLife TFI HIFO
Millennium TFI FIFO
NN Investment Partners TFI HIFO
Noble Funds TFI HIFO
Pekao TFI HIFO
PKO TFI HIFO
PZU TFI FIFO
Quercus TFI HIFO
Schroders FIFO
Skarbiec TFI HIFO
Superfund TFI HIFO
Templeton Asset Management Poland TFI FIFO
UNIQA TFI HIFO
VIG / C-QUADRAT TFI HIFO


Aktualna informacja stosowanej metodzie umorzenia jednostek znajduje się w prospekcie informacyjnym właściwego funduszu.

Składanie i rozliczenie zlecenia zamiany

Jak wygląda składanie i rozliczenie zlecenia zamiany

Złożenie zlecenia  i rozliczenie zakupu (nabycia) jednostek uczestnictwa przez Klienta na platformie kupfundusz.pl przebiega według 4 kroków:

1 |   Wybór funduszu inwestycyjnego i umieszczenie go w Koszyku.

2 |   Zadeklarowanie kwoty wpłaty oraz złożenie deklaracji i oświadczeń o zapoznaniu się dokumentami prawnymi.

3 |   Potwierdzenie woli złożenia zlecenia zakupu w zadeklarowanej kwocie.

4 |   Dokonanie przez Klienta wpłaty z własnego rachunku bankowego na wskazany na platformie kupfundusz.pl rachunek bankowy funduszu w wysokości zadeklarowanej wcześniej kwoty.


Po złożeniu zlecenia przez Klienta następne czynności przebiegają w sposób automatyczny:

1 |   KupFundusz przekazuje złożone zlecenie do agenta transferowego.

2 |   Agent transferowy wyznacza Dzień Wyceny dla zlecenia po otrzymaniu wpłaty przez fundusz.

3 |   Agent transferowy rozlicza zlecenie według ceny jednostki funduszu z Dnia Wyceny.

4 |   Agent transferowy przekazuje do KupFundusz dane o rozliczeniu zlecenia.

5 |   KupFundusz publikuje informacje o rozliczonym zleceniu na koncie Klienta na kupfundusz.pl.

6 |   Agent transferowy przesyła potwierdzenie zrealizowanego zlecenia na adres korespondencyjny Klienta lub elektronicznie na jego skrzynkę pocztową.

Terminy realizacji zleceń

Aviva Investors Poland TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Aviva Investors Poland TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
 D+1   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Aviva Investors Poland TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Aviva Investors Poland TFI

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+1   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Aviva Investors Poland TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Caspar TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Caspar TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Caspar TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Caspar TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

  dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Caspar TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Esaliens TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Esaliens TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia dla subfunduszy należących do Esaliens Parasol FIO przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Za dzień wyceny zlecenia dla subfunduszy należących do Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się zarówno sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sesje giełd papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Esaliens TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Esaliens TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Esaliens TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:59 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Esaliens TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień bez wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 23:59.

Generali Investments TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Generali Invesments TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Generali Investments TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Generali Invesments TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

  dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Generali Investments TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Franklin Templeton


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Franklin Templeton przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Franklin Templeton

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Franklin Templeton Investments
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Franklin Templeton

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia złożenia zlecenia (D).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D   dzień złożenia zlecenia
D   dzień wyceny zlecenia

D+1  dzień ogłoszenia wyceny przez Franklin Templeton Investments
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 08:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.

Investors TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Investors TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Investors TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez Investors TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Investors TFI

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Investors TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień bez wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Ipopema TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Ipopema TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Ipopema TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu, o ile wpłata zostanie zaksięgowana do godziny 10:00 (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek do 10:00, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D     dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana po godzinie 10:00, zlecenie zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty (D+1).ZAMIANA
KONWERSJA

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Ipopema TFI

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Ipopema TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 09:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 09:30, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie zlożone po godzinie 09:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

MetLife TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez MetLife TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez MetLife TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez MetLife TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez MetLife TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez MetLife TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

NN Investment Partners TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez NN Investment Partners TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez NN Investment Partners TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez NN Investment Partners TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
ZAMIANA Z
KONWERSJA Z

dotyczy: 
funduszu NN Parasol FIO

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez NN Investment Partners TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).dotyczy: 
funduszu NN Parasol SFIO
funduszu NN Perspektywa SFIO

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez NN Investment Partners TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+4).
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez NN Investment Partners TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez NN Investment Partners TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień przed godziną 23:30.

Millennium TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Millennium TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Millennium TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Millennium TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Millennium TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Millennium TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w poniedziałek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy przed godziną 23:30.

Noble Funds TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Noble Funds TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Noble Funds TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Noble Funds TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Noble Funds TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Pekao TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Pekao TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Pekao TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
 D+1   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.plZAMIANA
KONWERSJA

dotyczy: 
Pekao FIO
Pekao Funduszy Globalnych SFIO - wyłącznie: Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Spokojna InwestycjaJeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+1   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).dotyczy: 
Pekao Walutowy FIO
Pekao Stretegie Funduszowe SFIO
Pekao Funduszy Globalnych SFIO - oprócz: Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Spokojna InwestycjaJeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+2   dzień wyceny zlecenia
 D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy
Pekao Stabilnego wzrostu
Pekao Zrównoważony


Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D   dzień wyceny zlecenia
 D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl 

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).dotyczy: 
Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Spokojna Inwestycja


Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 10:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl 

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 10:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
dotyczy: 
Pekao Akcji Amerykańskich
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu USD
Pekao Ekologiczny
Pekao Kompas
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
Pekao Surowców i Energii
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego


Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D   dzień wyceny zlecenia
 D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w poniedziałek przed godziną 08:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w kolejny dzień roboczy przed godziną 208:30.

PKO TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez PKO TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez PKO TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez PKO TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.plZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez PKO TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 14:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 14:30, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez PKO TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeśli zlecenie zostanie zlożone po godzinie 14:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek po godzinie 14:30 traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy do godziny 14:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy do godziny 14:30.

Quercus TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Quercus TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Quercus TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Quercus TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Quercus TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1   dzień wyceny zlecenia  
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Quercus TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Schroders

Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Schroders przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

W przypadku funduszy luksemburskich prowadzonych przez Schroders obowiązują różne dni bez wyceny, zależne od lokalnych dni świątecznych. Szczegółowe dane dotyczące dni bez wyceny dla każdego funduszu Schroders znajdują się tutaj.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Schroders

Zakup tytułów nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D), o ile wpłata zostanie zaksięgowana do godziny 10:59.
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek do 10:59, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D   dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Schroders
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana po godzinie 10:59, zlecenie zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty (D+1).
ZAMIANA
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Schroders

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 10:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D   dzień złożenia zlecenia
D   dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Schroders
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 10:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 16:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 16:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 16:30.

Skarbiec TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Skarbiec TFI oprócz Skarbiec Konserwatywny, Skarbiec TOP Funduszy Akcji, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Skarbiec Konserwatywny

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z poprzedniego dnia roboczego jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym subfunduszu do godziny 12:00 w dniu złożenia zlecenia (D-1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poprzedni piątek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D-1    dzień wyceny zlecenia
D    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+1    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli wpłata zostanie zaksięgowana po godzinie 12:00 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).dotyczy: 
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych


Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+2).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA Z
KONWERSJA Z

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Skarbiec TFI oprócz Skarbiec Konserwatywny, Skarbiec Emerging Markets Opportunities, Skarbiec Global High Yield Bond

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).dotyczy: 
Skarbiec Konserwatywny do wszystkich subfunduszy prowadzonych przez Skarbiec TFI oprócz Skarbiec TOP Funduszy Akcji i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).dotyczy: 
Skarbiec Konserwatywny do Skarbiec TOP Funduszy Akcji
Skarbiec Konserwatywny do Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).dotyczy: 
Skarbiec Emerging Markets Bond
Skarbiec Global High Yield Bond


Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+4).SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Skarbiec TFI oprócz Skarbiec Konserwatywny, Skarbiec Emerging Markets Opportunities, Skarbiec Global High Yield Bond

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).dotyczy: 
Skarbiec Konserwatywny 

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 11:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z poprzedniego dnia roboczego (D-1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D-1    dzień wyceny zlecenia
D    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+1    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 11:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia (D).dotyczy: 
Skarbiec Emerging Markets Opporunities
Skarbiec Global High Yield Bond


Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+4).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień przed godziną 23:30.

Superfund TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Superfund TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Superfund TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA Z
KONWERSJA Z

dotyczy: 
Superfund Silver
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
Superfund Akcyjny
Superfund Obligacyjny
Superfund Spokojna Inwestycja

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).dotyczy: 
Superfund Alternatywny

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia.(D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+4).dotyczy: 
Superfund Red
Superfund Green

Superfund GoldFund
Superfund GoldFuture

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia.(D+4).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie piątek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+4    dzień wyceny zlecenia
D+5    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+6    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z piatego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+5).
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
Superfund Silver
Superfund Silver Powiązany
Superfund Spokojna Inwestycja
Superfund Spokojna Inwestycja Plus

Superfund Akcyjny
Superfund Obligacyjny

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwczześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).dotyczy: 
Superfund Alternatywny

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia.(D+2).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).dotyczy: 
Superfund Red
Superfund Green

Superfund GoldFund
Superfund GoldFuture

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia.(D+3).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+4).
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Templeton Asset Management (Poland) TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Templeton Asset  Management (Poland) TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Templeton Asset Management (Poland) TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Templeton Asset Management (Poland) TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Templeton Asset Management (Poland) TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D   dzień złożenia zlecenia
D+2   dzień wyceny zlecenia

D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Templeton Asset Management (Poland) TFI
D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Templeton Asset Management (Poland) TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia złożenia zlecenia (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Templeton Asset Management (Poland) TFI
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 08:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.

TFI Allianz


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez TFI Allianz przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez TFI Allianz oprócz Allianz Konserwatywny, Allianz Trezor, Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Allianz Konserwatywny
Allianz Trezor


Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Allianz Defensywna Multistrategia
Allianz Dynamiczna Multistrategia
Allianz Zbalansowana Multistrategia


Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+2).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez TFI Allianz

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez TFI Allianz oprócz Allianz Konserwatywny i Allianz Trezor

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z drugiergo dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).dotyczy: 
Allianz Konserwatywny
Allianz Trezor

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

TFI PZU


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez TFI PZU przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez TFI PZU

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D), o ile wpłata zostanie zaksięgowana do godziny 16:20.
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek do 16:20, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!

W przypadku zaksięgowania wpłaty po godzinie 16:20, zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez TFI PZU

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 15:00 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Uwaga!
Zlecenie złożone po godzinie 15:00 zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 15:00 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 15:00.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień bez wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 15:00.

UNIQA TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez UNIQA TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.


Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez UNIQA TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez UNIQA TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez UNIQA TFI

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez UNIQA TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

VIG / C-QUADRAT TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez VIG / C-QAUDRAT TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez VIG / C-QUADRAT TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez VIG / C-QUADRAT TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez VIG / C-QUADRAT TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez VIG / C-QUADRAT TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: