Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Terminy realizacji zleceń

Wyniki

Przewidywany dzień wyceny transakcji nabycia:

?
gdy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu:
- w dniu wykonania przelewu lub
- w pierwszy dzień roboczy po dniu wykonania przelewu
 jeżeli jej opłacenie nastąpiło w dzień wolny (np. sobotę lub niedzielę)

Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?
Przewidywany dzień publikacji rozliczenia na KupFundusz.pl: ?


?
gdy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu:
- w następnym dniu roboczym po dniu wykonania przelewu


Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?

Uwagi

Wynik kalkulatora wskazuje dwa przewidywane dni wyceny zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa przy założeniu wykonania przelewu bankowego na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego w sposób zgodny z wyświetloną instrukcją. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Ustawą z dania 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w terminie do 5 dni robczych od dnia jego otrzymania.

Termin realizacji zlecenia może opóźnić się względem podanej daty z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych m.in. z konieczności dodatkowej weryfikacji danych uczestnika funduszu, nieprawidłowych danych wskazanych w przelewie bankowym, błędów w zleceniu, bieżącej sytuacji rynkowej, problemów technicznych i organizacyjnych dystrybutora lub agenta transferowego.

Wszystkie informacje i wyświetlone daty, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają wyłącznie charakter szacunkowy i informacyjny. Kalkulator został sparametryzowany zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji zleceń w prospektach informacyjnych funduszy oraz zasadami przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych. Za realizację rozliczenia zlecenia odpowiada właściwy agent transferowy działający na zlecenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. KupFundusz S.A. nie bierze odpowiedzialności za rozliczenie zlecenia zgodnie z informacjami przedstawionymi przez kalkulator.

Wyniki

Przewidywany dzień wyceny transakcji zamiany/konwersji:Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?
Przewidywany dzień publikacji rozliczenia na KupFundusz.pl: ?


Jeżeli wynikiem obliczeń jest znak zapytania "?", Towarzystwo którego dotyczą fundusze nie określa jednoznacznie minimalnego terminu realizacji zleceń. W tym przypadku należy uważać, że zlecenie zostanie rozliczone nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zlecenia przez agenta transferowego funduszu, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności za które Towarzystwo nie odpowiada.
Dlaczego nie możemy zadeklarować dokładnej daty wyceny

Uwagi

Wynik kalkulatora wskazuje przewidywany dzień wyceny zlecenia zamiany / konwersji jednostek (tytułów) uczestnictwa. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Ustawą z dania 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynkufundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w terminie do 5 dni robczych od dnia jego otrzymania.

Termin realizacji zlecenia może opóźnić się względem podanej daty z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych m.in. z konieczności dodatkowej weryfikacji danych uczestnika funduszu, błędów w zleceniu, bieżącej sytuacji rynkowej, problemów technicznych i organizacyjnych dystrybutora lub agenta transferowego.

Dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo oraz dzień publikacji rozliczenia na koncie na KupFundusz.pl szacowane są na podstawie dnia wyceny dla zlecenia. 

Wszystkie informacje i wyświetlone daty, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają wyłącznie charakter szacunkowy i informacyjny. Kalkulator został sparametryzowany zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji zleceń w prospektach informacyjnych funduszy oraz zasadami przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych. Za realizację rozliczenia zlecenia odpowiada właściwy agent transferowy działający na zlecenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. KupFundusz S.A. nie bierze odpowiedzialności za terminowość rozliczenia zlecenia zgodnie z informacjami przedstawionymi przez kalkulator.

Wyniki

Przewidywany dzień wyceny transakcji sprzedaży:Przewidywany dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo: ?
Przewidywany dzień publikacji rozliczenia na KupFundusz.pl: ?


Dlaczego nie możemy zadeklarować dokładnej daty

Uwagi

Wynik kalkulatora wskazuje przewidywany dzień wyceny zlecenia sprzedaży jednostek (tytułów) uczestnictwa.

Zgodnie z Ustawą 
z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Ustawą z dania 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować zlecenie w terminie do 5 dni robczych od dnia jego otrzymania.

Termin realizacji zlecenia może opóźnić się względem podanej daty z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych m.in. z konieczności dodatkowej weryfikacji danych uczestnika funduszu, błędów w zleceniu, bieżącej sytuacji rynkowej, problemów technicznych i organizacyjnych dystrybutora lub agenta transferowego.

Dzień ogłoszenia wyceny przez Towarzystwo oraz dzień publikacji rozliczenia na koncie na KupFundusz.pl szacowane są na podstawie dnia wyceny dla zlecenia. Jeżeli dzień wyceny będzie inny niż podany, 

Wszystkie informacje i wyświetlone daty, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają wyłącznie charakter szacunkowy i informacyjny. Kalkulator został sparametryzowany zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji zleceń w prospektach informacyjnych funduszy oraz zasadami przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych. Za realizację rozliczenia zlecenia odpowiada właściwy agent transferowy działający na zlecenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. KupFundusz S.A. nie bierze odpowiedzialności za terminowość rozliczenia zlecenia zgodnie z informacjami przedstawionymi przez kalkulator.

Kalkulator

Dlaczego nie możemy zadeklarować dokładnej daty wyceny

Kalkulator wyświetla przewidywany dzień wyceny rozliczenia transakcji.

Jest to najwcześniejsza data wynikająca z zasad określonych przez fundusz inwestycyjny. Zasady opisane zostały w dokumentach funduszu (prospekt informacyjny lub statut). Jednak ani fundusz inwestycyjny, ani KupFundusz S.A. nie może tej daty w pełni zagwarantować.

Transakcja może zostać rozliczona w innym terminie z wielu przyczyn:
  • Towarzystwo lub agent transferowy wymaga dodatkowego potwierdzenia danych zawartych w zleceniu
  • wpłata na rachunek bankowy nie może zostać właściwe zidentyfikowana przez agenta transferowego
  • problemy operacyjne po stronie agenta transferowego lub funduszu inwestycyjnego
  • bieżąca sytuacja rynkowa
  • dzień bez wyceny przypadający w dzień powszedni związany z brakiem sesji na giełdach papierów wartościowych
  • inne przyczyny
Fundusz inwestycyjny ma obowiązek rozliczyć zlecenie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania lub zaksięgowania środków na swoim rachunku bankowym. Reguluje to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w Artykule 90.

Realizacja zleceń w funduszach inwestycyjnych

Kiedy przekazujemy zlecenia do agentów transferowych

Zlecenia złożone na platformie KupFundusz.pl przekazywane są do agentów transferowych każdego dnia tygodnia w następujących godzinach.


Nazwa
towarzystwa

Godzina

Caspar TFI
Goldman Sachs TFI
Templeton Asset  Management Poland TFI
UNIQA TFI

16:30  23:30

Esaliens TFI

00:05  16:30

Franklin Templeton

08:30  16:30

Generali Investments
TFI
Investors TFI
Ipopema TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
Quercus TFI
Rockbridge TFI
Skarbiec TFI
Superfund TFI
TFI Allianz
(tylko Allianz Duo FIO i Allianz Strategiczny SFIO tj. dawne Aviva Investors Poland TFI)
VIG / C-QUADRAT TFI

09:30  11:30  16:30  23:30

Pekao TFI

08:30  10:30  16:00  23:30

PKO TFI

07:00  14:30

Schroders

10:30  16:30

TFI PZU

15:00

TFI PZU (tylko inPZU)


15:50   23:30

 

Kiedy TFI ogłaszają wycenę jednostki uczestnictwa

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych dostępne na platformie KupFundusz.pl ogłaszają ceny jednostki uczestnictwa z opóźnieniem o jeden dzień roboczy w stosunku do dnia wyceny.

Przykład: wycena za poniedziałek ogłaszana jest we wtorek, wycena za wtorek w środę itd. Przy czym wycena za piątek ogłaszana jest w poniedziałek. 


T -- dzień wyceny
T+1 --
ogłoszenie ceny obowiązującej na dzień wyceny

gdzie T to każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyjątek stanowią subfundusze należące do funduszu Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO. Fundusz publikuje wyceny w dni, w których jednocześnie odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sesja giełdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 
Ogłoszenie wyceny najczęściej odbywa się w godzianch popołudniowych lub wieczornych.

Potwierdzenia realizacji zleceń

Fundusz inwestycyjny ma ustawowy obowiązek przekazać potwierdzenie rozliczenia transakcji (Art. 91 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi). W zależności od towarzystwa prowadzącego fundusz, potwierdzenie może być przekazywane w formie papierowej na adres korespondencyjny lub na adres e-mail. 

Klient KupFundusz w trakcie rejestracji ma możliwość wybrać sposób dostarczania potwierdzeń. Przy czym jeśli zadeklaruje sposób elektroniczny, a towarzystwo nie świadczy takiej usługi, otrzyma wtedy potwierdzenie w formie papierowej.

Klient KupFundusz w każdej chwili może zmienić sposób dostarczenia potwierdzeń w Ustawieniach Konta.

Klient KupFundusz otrzymuje potwierdzenie dla każdego złożonego zlecenia.


Nazwa
towarzystwa

Forma potwierdzenia

Caspar TFI
Generali Investments
TFI
Goldman Sachs TFI
Ipopema TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
Pekao TFI
Quercus TFI
Rockbridge TFI

Skarbiec TFI
Superfund TFI
TFI Allianz Polska
UNIQA TFI
VIG / C-QUADRAT TFI

elektronicznie lub papierowo w zależności od deklaracji złożonej na KupFundusz.pl

Franklin Templeton
Investors TFI

Schroders
Templeton Asset  Management Poland TFI

tylko papierowo bez wzgledu na deklarację złożoną na KupFundusz.pl

PKO TFI

tylko elektronicznie bez względu na deklarację złożoną na KupFundusz.pl, papierowo po przesłaniu oświadczenia do towarzystwa

Esaliens TFI
TFI PZU

tylko papierowo bez względu na deklarację złożoną na KupFundusz.pl, elektronicznie na stronie towarzystwa po podpisaniu umowy o dostęp do serwisu towarzystwa

Kiedy KupFundusz prezentuje rozliczenie zlecenia

KupFundusz dopełnia wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej aktualizować informacje o rozliczonych zleceniach na koncie klienta. Należy pamiętać, iż takie informacje KupFundusz otrzymuje bezpośrednio od agenta transferowego obsługującego fundusz. Niedotrzymanie poniższych terminów najczęściej spowodowane jest opóźnieniem w otrzymaniu danych od agenta transferowego obsługującego fundusz inwestycyjny. 


Nazwa towarzystwa

Godzina aktualizacji danych w Portfelu na KupFundusz.pl
Caspar TFI
Generali Investments TFI
Goldman Sachs TFI
Investors TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
QUERCUS TFI
Rockbridge TFI

Schroders
Skarbiec TFI
Superfund TFI
Templeton Asset Management (Poland) TFI

TFI Allianz Polska TFI
TFI PZU
UNIQA TFI
VIG / C-QUADRAT TFI
po godzinie 07:30 od wtorku do soboty
w dzień następujący po dniu publikacji ceny jednostki uczestnictwa przez towarzystwo
Esaliens TFI po godzinie 08:00 od wtorku do soboty
w dzień następujący po dniu publikacji ceny jednostki uczestnictwa przez towarzystwo
PKO TFI
po godzinie 07:30 od poniedziałku do piątku
w  pierwszy dzień roboczy
po dniu ogłoszenia przez towarzystwo nowej ceny jednostki uczestnictwa przez towarzystwo
Pekao TFI po godzinie 08:00 od poniedziałku do piątku
w pierwszy dzień roboczy
po dniu ogłoszenia przez towarzystwo nowej ceny jednostki uczestnictwa przez towarzystwo
Ipopema TFI po godzinie 11:30 od poniedziałku do piątku
w pierwszy dzień roboczy po dniu ogłoszenia przez towarzystwo nowej ceny jednostki uczestnictwa przez towarzystwo
Franklin Templeton
po godzinie 13:00 od poniedziałku do piątku

w pierwszy dzień roboczy po dniu ogłoszenia przez towarzystwo nowej ceny jednostki uczestnictwa przez towarzystwo


W dniach okołoświątecznych lub w dniach bez wyceny, KupFundusz może otrzymywać informacje o rozliczonych zleceniach z opóźnieniami.  Z tego powodu aktualizacja danych w Portfelach może pojawiać się z przesunięciem do kilku dni roboczych.

Co robi agent transferowy

Agent transferowy to instytucja, która w imieniu funduszu prowadzi rejestry uczestników oraz odpowiada za rozliczenie zleceń składanych przez klientów na platformie KupFundusz.pl, mając na uwadze, aby było to przeprowadzone zgodne z przepisami prawa krajowego i europejskiego oraz zapisami prospektu informacyjnego funduszu.

KupFundusz przekazuje do agenta transferowego zlecenia finansowe oraz dyspozycje klientów w formie plików elektronicznych. Zwrotnie otrzymuje dane dotyczące stanu rejestrów klientów w funduszach oraz szczegółowe informacje o rozliczonych zleceniach zakupu, zamiany, konwersji lub sprzedaży jednostek lub tytułów uczestnictwa.

Agent transferowy odpowiada ponadto za naliczenie i odprowadzenie do urzędu skarbowego podatku od zysków kapitałowych, naliczenie opłat manipulacyjnych i bieżących, wypłatę środków na rachunki bankowe po sprzedaży jednostek czy przekazanie klientom funduszu informacji o stanie rejestrów i danych o zrealizowanych transakcjach.

KupFundusz S.A. współpracuje aktualnie z trzema agentami transferowymi:
1. ProService Finteco 
2. PKO BP Finat
3. Pekao Financial Services

Co to jest Dzień Wyceny

Dzień wyceny jest to dzień w którym ustalana jest wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego (aktywów po uwzględnieniu kosztów pobranych przez fundusz).

Z punktu widzenia klienta Dzień wyceny jest to dzień, w których towarzystwo funduszy inwestycyjnych ogłasza wycenę jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 

Dla zdecydowanej większości krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych, Dzień Wyceny jest każdym dniem roboczym, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dni bez wyceny w 2024 roku

W 2024 roku dni bez wyceny dla funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych przypadają w dni:

Data Nazwa święta
1 stycznia, poniedziałek
Nowy Rok
29 marca, piatek Wielki Piątek
1 kwietnia, poniedziałek Wielkanoc
1 maja, środa Święto Pracy
3 maja, piątek Święto Konstytucji
30 maja, czwartek Boże Ciało
15 sierpnia, czwartek Święto Wojska Polskiego
1 listopada, piątek Wszystkich Świętych
11 listopada, poniedziałek Święto Niepodległości
24 grudnia, wtorek Wigilia
25 grudnia, środa Boże Narodzenie
26 grudnia, czwartek Drugi Dzień Świąt
31 grudnia, wtorek Sylwester


W 2024 roku dni bez wyceny dla funduszy inwestycyjnych prowadzonych w ramach funduszu Esaliens Zagraniczny Parasol SFIO przypadają w dni:

Data Nazwa święta
1 stycznia, poniedziałek Nowy Rok
15 stycznia, piątek Święto Lutera Kinga (USA)
19 lutego, poniedziałek Urodziny Waszyngtona (USA)
29 marca, piątek Wielki Piątek (Polska, USA)
1 kwietnia, poniedziałek Wielkanoc (Polska, USA)
1 maja, środa Święto Pracy (Polska)
3 maja, piątek Święto Konstytucji 3-maja (Polska)
27 maja, poniedziałek Dzień Pamięci Narodowej (USA)
30 maja, czwartek Boże Ciało (Polska)
19 czerwca, środa Dzień Wyzwolenia (USA)
4 lipca, czwartek Dzień Niepodległości (USA)
15 sierpnia, czwartek Święto Wojska Polskiego (Polska)
2 września, poniedziałek Święto Pracy (USA)
1 listopada, środa Wszystkich Świętych (Polska)
11 listopada, poniedziałek Święto Niepodległości (Polska)
28 listopada, czwartek Święto Dziękczynienia (USA)
24 grudnia, wtorek Wigilia (Polska)
25 grudnia, środa Boże Narodzenie (Polska, USA)
26 grudnia, czwartek Drugi Dzień Świąt (Polska)
31 grudnia, wtorek Sylwester (Polska, USA)


W 2024 roku dni bez wyceny dla funduszy inwestycyjnych prowadzonych w ramach funduszu Schroders International Selection Fund przypadają w dni wskazane w tutaj.


W dni bez wyceny fundusze inwestycyjne otwarte nie dokonują aktualizacji wycen jednostek/tytułów uczestnictwa.


Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

O terminach realizacji zleceń mówi Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Ustawa wskazuje, że terminy określa statut funduszu inwestycyjnego. Jednocześnie określa maksymalny czas realizacji zlecenia zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu.

Informację o terminach zawiera Artykuł 90. Ustawy:

Art.  90.  
1.  Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:
  • zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki;
  • odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia.
2.  Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 5 dni.
3.  Do terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Składanie i rozliczenie zlecenia nabycia (zakupu)

Do której godziny wpłata powinna być na rachunku funduszu aby szybciej rozliczyło się zlecenie

Przy zakupie jednostek uczestnictwa ważny jest dzień, ale równie ważna jest godzina uznania wpłaty na rachunku bankowym funduszu. Jest to tak zwana godzina graniczna (cut-off time). Wpłaty uznane do tej godziny zostaną rozliczane według wcześniejszego dnia wyceny niż wpłaty uznane po tej godzinie.

Należy pamiętać, iż często warunkiem rozliczenia zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa niezbędne jest otrzymanie przez agenta transferowego zlecenia zakupu.

Godziny graniczne dla towarzystw oraz funduszy:


Nazwa towarzystwa

Godzina graniczna dla zaksięgowanej wpłaty na rachuneku bankowym funduszu

Caspar TFI
Esaliens TFI
Generali Investments TFI
Goldman Sachs TFI
Investors TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
Pekao TFI
PKO TFI
Quercus TFI
Rockbridge TFI
Skarbiec TFI
(oprócz Skarbiec Konserwatywny)
Superfund TFI
Templeton Asset Management Poland TFI
TFI Allianz
UNIQA TFI
VIG / C-QUADRAT TFI

do końca dnia

Franklin Templeton

09:00

Ipopema TFI

10:00

Schroders

11:00

Skarbiec TFI
(tylko Skarbiec Konserwatywny)

12:00

TFI PZU

16:20


Sesje ELIXIR czyli kiedy dotrze przelew

O tym kiedy przelew dotrze na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego decyduje godzina sesji wychodzącej banku, z którego wykonywany jest przelew oraz godzina sesji przychodzącej banku, w którym fundusz inwestycyjny prowadzi rachunek. Należy przy ty uwzględnić sesje Krajowej Izby Rozrachunkowej w systemie Narodowego Banku Polskiego.

Z reguły krajowe banki komercyjne oraz Narodowy Bank Polski wykonują po trzy sesje wychodzące i przychodzące w każdy dzień roboczy. Wyjątkiem jest 24 i 31 grudnia, gdy nie jest przeprowadzana ostatnia sesja w ciągu dnia.

Poniżej znajduje się lista banków wraz z godzinami sesji wychodzących i przychodzących na banków działających w Polsce. Zamieszczone informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od aktualnie stosowanych ze względu na możliwość wprowadzenia zmian przez banki. Aktualne obowiązujące godziny znajdują się na stronach internetowych poszczególnych banków.

Sesje wychodzące:
  sesja 1 sesja 2 sesja 3
Alior Bank 08:20 12:20 15:20
Bank BGŻ BNP Paribas 08:00 11:45 14:15
BGŻ Optima 08:00 11:45 14:15
Bank Millennium 08:10 12:10 14:30
Bank Pocztowy 08:00 12:00 14:30
BOŚ Bank 15:00 - -
BPS 14:30 - -
Citi Handlowy 07:00 12:00 14:30
Credit Agricole
14:30
 -  -
ING Bank Śląski  
08:10
11:30 
14:30
Inteligo 
08:00 11:45 14:30
Kasa Stefczyka
07:15 11:15 13:45
mBank
05:55 09:55 13:25
Nest Bank 
08:00 12:00 14:30
Pekao
08:30 12:30 15:00
PKO Bank Polski 08:00 11:45 14:30
Plus Bank
08:00 11:30 14:00
Santander
08:15 12:15 14:45
Toyota Bank
08:10 12:10 14:40
VeloBank 08:15 12:15 14:30
VW Bank Direct
07:55 11:45 14:15


Gdy przelew bankowy w sesji wychodzącej opuści bank, dotrze do Krajowej Izby Rozliczeniowej, który przyjmie przelew i za pomocą systemu Narodowego Banku Polskiego przekaże do banku, w którym prowadzozny jest rachunek dla funduszu inwestycyjnego.

Sesje przychodzące i wychodzące realizowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową

  sesja 1 sesja 2 sesja 3
przyjęcie przelewu z banku klienta od 16:00 dnia poprzedniego do 09:30 od 09:30 do 13:30 od 13:30 do 16:00
przekazanie przelewu do banku funduszu od 11:00 od 15:00 od 17:30


Sesje przychodzące
(wyłącznie banki, w których fundusze inwestycyjne prowadzą rachunki bankowe dla nabyć):

  sesja 1 sesja 2 sesja 3
Citi Handlowy 12:00 15:00 18:00
Deutsche Bank 12:00 16:00 17:30
ING Bank Śląski 11:00 15:00 17:30
mBank 11:15 15:00 18:15
Pekao 11:00 15:00 17:30Poniżej znajduje się lista towarzystw funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie KupFundusz.pl wraz z nazwą banku, w którym towarzystwo prowadzi rachunki dla funduszy.


Nazwa towarzystwa

Bank, w którym towarzystwo prowadzi rachunki (bank depozytariusz)

Caspar TFI
Pekao TFI
TFI Allianz

TFI PZU (tylko inPZU)

Bank Pekao

Generali Investments TFI
Investors TFI
Quercus TFI
Rockbridge TFI
Superfund TFI

TFI PZU
(tylko PZU FIO Parasolowy i PZU FIO Ochrony Majątku)

Deutsche Bank

Esaliens TFI
(tylko Esaliens Zagraniczny SFIO)
Ipopema TFI
Noble Funds TFI
Skarbiec TFI
UNIQA TFI
VIG / C-QUADRAT TFI

mBank

Millennium TFI

Bank Millennium

Esaliens TFI
(tylko Esaliens Parasol FIO)
Goldman Sachs TFI

ING Bank Śląski

Esaliens TFI
(tylko Esaliens Senior FIO)
PKO TFI
Schroders
Templeton Asset Management Poland TFI

Citi Handlowy


Jak wygląda składanie i rozliczenie zlecenia zakupu

Złożenie zlecenia  i rozliczenie zakupu (nabycia) jednostek uczestnictwa przez Klienta na platformie kupfundusz.pl przebiega według 4 kroków:

1 |   Wybór funduszu inwestycyjnego i umieszczenie go w Koszyku.

2 |   Zadeklarowanie kwoty wpłaty oraz złożenie deklaracji i oświadczeń o zapoznaniu się dokumentami prawnymi.

3 |   Potwierdzenie woli złożenia zlecenia zakupu w zadeklarowanej kwocie.

4 |   Dokonanie przez Klienta wpłaty z własnego rachunku bankowego na wskazany na platformie kupfundusz.pl rachunek bankowy funduszu w wysokości zadeklarowanej wcześniej kwoty.


Po złożeniu zlecenia przez Klienta następne czynności przebiegają w sposób automatyczny:

1 |   KupFundusz przekazuje złożone zlecenie do agenta transferowego.

2 |   Agent transferowy wyznacza Dzień Wyceny dla zlecenia po otrzymaniu wpłaty przez fundusz.

3 |   Agent transferowy rozlicza zlecenie według ceny jednostki funduszu z Dnia Wyceny.

4 |   Agent transferowy przekazuje do KupFundusz dane o rozliczeniu zlecenia.

5 |   KupFundusz publikuje informacje o rozliczonym zleceniu na koncie Klienta na kupfundusz.pl.

6 |   Agent transferowy przesyła potwierdzenie zrealizowanego zlecenia na adres korespondencyjny Klienta lub elektronicznie na jego skrzynkę pocztową.

Składanie i rozliczenie zlecenia odkupienia (sprzedaży)

Kiedy nastąpi zwrot pieniędzy po sprzedaży jednostek uczestnictwa

Wypłata pieniędzy na rachunek bankowy klienta odbywa się po rozliczeniu zlecenia sprzedaży. Zwrotu dokonuje fundusz z własnego rachunku bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy klienta zarejestrowany na KupFundusz.pl.

Dyspozycja wypłaty pieniędzy przez fundusz na rachunek bankowy klienta składana jest najwcześniej w kolejnym dniu roboczym po dniu ogłoszenia wyceny jednostki. Przy czym termin wypłaty może zależeć od funduszu. Zasady wypłaty środków po sprzedaży jednostek opisane powinny być w prospekcie informacyjnym lub statucie danego funduszu.

Dlatego przelewu bankowego na swoim rachunku należy spodziewać się najwcześniej w następnym dniu roboczym po dniu ogłoszenia wyceny dla zlecenia sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać o różnych godzinach sesji wychodzących i przychodzących w bankach. Może to realnie wydłużyć czas dotarcia przelewu na rachunek bankowy.


Jak wygląda składanie i rozliczenie zlecenia sprzedaży

Złożenie zlecenia sprzedaży (odkupienia) jednostek uczestnictwa przez klienta na platformie kupfundusz.pl przebiega według 4 kroków:

1 |   Wybór funduszu inwestycyjnego z poziomu Portfela.

2 |   Zadeklarowanie wartości sprzedawanych jednostek lub całej wartości rejestru oraz złożenie deklaracji i oświadczeń o zapoznaniu się dokumentami prawnymi.

3 |   Potwierdzenie woli złożenia zlecenia sprzedaży w zadeklarowanej kwocie.

4 |   Zatwierdzenie zlecenia kodem SMSowym otrzymanym na telefon.


Po złożeniu zlecenia przez Klienta następne czynności przebiegają w sposób automatyczny:

1 |   KupFundusz przekazuje złożone zlecenie do agenta transferowego.

2 |   Agent transferowy wyznacza Dzień Wyceny dla zlecenia.

3 |   Agent transferowy rozlicza zlecenie według ceny jednostki funduszu z Dnia Wyceny.

4 |   Agent transferowy przekazuje do KupFundusz dane o rozliczeniu zlecenia.

5 |   KupFundusz publikuje informacje o rozliczonym zleceniu na koncie Klienta na kupfundusz.pl.

6 |   Agent transferowy przesyła potwierdzenie zrealizowanego zlecenia na adres korespondencyjny klienta lub elektronicznie na jego skrzynkę pocztową.

Które jednostki (tytuły) uczestnictwa zostaną odkupione jako pierwsze

Jeśli jednostki uczestnictwa tego samego funduszu zostały kupione po różnych cenach, przy ich częściowej sprzedaży fundusz inwestycyjny decyduje, które zostaną odkupione w pierwszej kolejności. 

Fundusze stosują najczęściej dwie metody:

Metoda FIFO (First In First Out) czyli pierwsze kupione pierwsze sprzedane. Oznacza to, że w pierwszej kolejności fundusz odkupi te jednostki, które zostały kupione przez klienta jako pierwsze.

Przykład 1: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 50 jednostek. W pierwszej kolejności zostaną odkupione jednostki kupione po cenie 20 złotych.

Przykład 2: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu A po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 150 jednostek. Zostanie odkupionych 100 jednostek kupionych po cenie 20 złotych i 50 jednostek kupionych po cenie 30 złotych. 

Metoda HIFO (High In First Out) czyli najdroższe kupione pierwsze sprzedane. Oznacza to, że w pierwszej kolejności fundusz odkupi te jednostki, które zostały kupione przez klienta po wyższej cenie.

Przykład 3: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 50 jednostek. W pierwszej kolejności zostaną odkupione jednostki kupione po cenie 30 złotych.

Przykład 4: 
Pierwszy zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 20 złotych.
Drugi zakup 100 jednostek funduszu B po cenie 30 złotych.
Klient chce sprzedać 150 jednostek. Zostanie odkupionych 100 jednostek kupionych po cenie 30 złotych i 50 jednostek kupionych po cenie 20 złotych. 

Poniżej informacja o stosowanych metodach w poszczególnych TFI:


Nazwa towarzystwa

Stosowana metoda odkupywania jednostek (tytułów)
Caspar TFI
Franklin Templeton
Generali Investments TFI
Investors TFI
Millennium TFI
TFI PZU
Schroders
Templeton Asset Management Poland TFI
TFI Allianz Polska
FIFO
First In First Out - pierwsze zostaną sprzedane jednostki zakupione najwcześniej
Esaliens TFI
Goldman Sachs TFI

Ipopema TFI
Noble Funds TFI
Pekao TFI
PKO TFI
Quercus TFI
Rockbridge TFI

Skarbiec TFI
Superfund TFI
UNIQA TFI
VIG / C-QUADRAT TFI

HIFO
High In First Out - pierwsze zostaną sprzedane jednostki zakupione po najwyższej cenie


Aktualna informacja stosowanej metodzie umorzenia jednostek znajduje się w prospekcie informacyjnym właściwego funduszu.

Składanie i rozliczenie zlecenia zamiany

Jak wygląda składanie i rozliczenie zlecenia zamiany

Złożenie zlecenia i rozliczenie zamiany jednostek uczestnictwa przez Klienta na platformie kupfundusz.pl przebiega według 4 kroków:

1 |   Wybór funduszu inwestycyjnego z poziomu Portfela.

2 |   Zadeklarowanie ilości lub wartości zamienianych jednostek lub całej wartości rejestru oraz złożenie deklaracji i oświadczeń o zapoznaniu się z dokumentami prawnymi.

3 |   Potwierdzenie woli złożenia zlecenia zamiany w zadeklarowanej ilości lub wartości.

4 |   Zatwierdzenie zlecenia kodem SMSowym otrzymanym na telefon.


Po złożeniu zlecenia przez Klienta następne czynności przebiegają w sposób automatyczny:

1 |   KupFundusz przekazuje złożone zlecenie do agenta transferowego.

2 |   Agent transferowy wyznacza Dzień Wyceny zlecenia.

3 |   Agent transferowy rozlicza zlecenie według ceny jednostki funduszu z Dnia Wyceny.

4 |   Agent transferowy przekazuje do KupFundusz dane o rozliczeniu zlecenia.

5 |   KupFundusz publikuje informacje o rozliczonym zleceniu na koncie Klienta na kupfundusz.pl.

6 |   Agent transferowy przesyła potwierdzenie zrealizowanego zlecenia na adres korespondencyjny Klienta lub elektronicznie na jego skrzynkę pocztową.

Terminy realizacji zleceń

Caspar TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Caspar TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

  dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny 
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie zlożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujęcej na trzeci dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny 
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
SPRZEDAŻ

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujęcej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny 
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie zlożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny 
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Caspar TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Esaliens TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Esaliens TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia dla subfunduszy należących do Esaliens Parasol FIO przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Za dzień wyceny zlecenia dla subfunduszy należących do Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się zarówno sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sesje giełd papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.ZAKUP

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny 
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Esaliens TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA
SPRZEDAŻ

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:59 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujęcej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny 
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Esaliens TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień bez wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:59.

Generali Investments TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny 
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Generali Investments TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

  dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny 
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Generali Investments TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)


Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny 
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Generali Investments TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 23:30.

Goldman Sachs TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Goldman Sachs TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Goldman Sachs TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Goldman Sachs TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
ZAMIANA Z
KONWERSJA Z

dotyczy: 
funduszu Goldman Sachs FIO

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Goldman Sachs TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na trzeci dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Goldman Sachs TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
dotyczy: 
funduszu Goldman Sachs SFIO
funduszu Goldman Sachs Perspektywa SFIO

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na trzeci dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Goldman Sachs TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujęcej na czwarty dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+4).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie piątek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+4    dzień wyceny zlecenia
D+5    dzień ogłoszenia wyceny przez Goldman Sachs TFI
D+6    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Goldman Sachs TFI

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujęcej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Goldman Sachs TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Goldman Sachs TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień przed godziną 23:30.

Franklin Templeton


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Franklin Templeton przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Franklin Templeton

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Franklin Templeton Investments
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Franklin Templeton

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia złożenia zlecenia (D).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D   dzień złożenia zlecenia
D   dzień wyceny zlecenia

D+1  dzień ogłoszenia wyceny przez Franklin Templeton Investments
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 08:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.

Investors TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Investors TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).

Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny 
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez Investors TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Investors TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)


Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.


D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Investors TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień bez wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Ipopema TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Ipopema TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku subfunduszu do godziny 10:00: Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek do 10:00, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D     dzień wyceny 
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku subfunduszu po godzinie 10:00: Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek po 10:00, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1     dzień wyceny 
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.plZAMIANA
KONWERSJA

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny 
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl


Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na trzeci dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+3).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny 
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.plSPRZEDAŻ

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 09:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w tym samym dniu roboczym(D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 09:30, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny 
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)


Jeśli zlecenie zostanie zlożone po godzinie 09:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 09:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Ipopema TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy przed godziną 23:30.

Millennium TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Millennium TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Millennium TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Millennium TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Millennium TFI

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Millennium TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)


Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Millennium TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w poniedziałek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy przed godziną 23:30.

Noble Funds TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Noble Funds TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Noble Funds TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Noble Funds TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Noble Funds TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Pekao TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez Pekao TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Pekao TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
 D+1   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.plZAMIANA
KONWERSJA

dotyczy: 
Pekao FIO
Pekao Funduszy Globalnych SFIO - wyłącznie: Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Dochodu USDJeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 16:00 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+1   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzienie 16:00 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+2   dzień wyceny zlecenia
 D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl
dotyczy: 
Pekao Walutowy FIO
Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Pekao Funduszy Globalnych SFIO - oprócz: Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Spokojna InwestycjaJeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 16:00 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+2   dzień wyceny zlecenia
 D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 16:00 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+3   dzień wyceny zlecenia
 D+4   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+5   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy
Pekao Stabilnego wzrostu
Pekao Zrównoważony


Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D   dzień wyceny zlecenia
 D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl 

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+1 dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl 
dotyczy: 
Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Spokojna Inwestycja


Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 10:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl 

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+1 dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl dotyczy: 
Pekao Akcji Amerykańskich
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu USD
Pekao Ekologiczny
Pekao Kompas
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
Pekao Surowców i Energii
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego


Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+1   dzień wyceny zlecenia
 D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 23:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

 D   dzień złożenia zlecenia
 D+2   dzień wyceny zlecenia
 D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Pekao TFI
 D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.plInne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w poniedziałek przed godziną 08:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w kolejny dzień roboczy przed godziną 08:30.

PKO TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez PKO TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez PKO TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.


D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez PKO TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.plZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez PKO TFI

Zlecenie złożone do godziny 14:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w dniu złożenia zlecenia (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 14:30, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez PKO TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl

Zlecenie złożone po godzinie 14:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 14:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

   dzień złożenia zlecenia
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez PKO TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek po godzinie 14:30 traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy do godziny 14:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy do godziny 14:30.

Quercus TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Quercus TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Quercus TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Quercus TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Quercus TFI

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1   dzień wyceny zlecenia  
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Quercus TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+2).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D   dzień złożenia zlecenia
D+2   dzień wyceny zlecenia  
D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Quercus TFI
D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Rockbridge TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Rockbridge TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Rockbridge TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Rockbridge TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Rockbridge TFI

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Rockbridge TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Rockbridge TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Schroders

Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Schroders przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

W przypadku funduszy luksemburskich prowadzonych przez Schroders obowiązują różne dni bez wyceny, zależne od lokalnych dni świątecznych. Szczegółowe dane dotyczące dni bez wyceny dla każdego funduszu Schroders znajdują się tutaj.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Schroders

Zakup tytułów nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D), o ile wpłata zostanie zaksięgowana do godziny 10:59.
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek do 10:59, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D   dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Schroders
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana po godzinie 10:59, zlecenie zostanie rozliczone najwcześniej według wyceny z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty (D+1).
ZAMIANA
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Schroders

Jeśli zlecenie zostanie złożone do godziny 10:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z tego samego dnia roboczego (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D   dzień złożenia zlecenia
D   dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Schroders
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 10:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 16:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 16:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 16:30.

Skarbiec TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Skarbiec TFI z wyjątkiem:
Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec Krótkoterminowy


Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Skarbiec Konserwatywny
Skarbiec Krótkoterminowy


Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
ZAMIANA Z
KONWERSJA Z

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Skarbiec TFI 

Towarzystwo w prospekcie informacyjnym funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec - Global Funds SFIO oraz Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych i Skarbiec TOP Funduszy Akcji nie informuje o minimalnych terminach realizacji zleceń zamiany i konwersji. Zwraca uwagę, że zlecenie musi zostać rozliczone w ciągu 5 dni od dnia złożenia, co określa Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Skarbiec TFI z wyjątkiem:
Skarbiec Konserwatywny
Skarbiec Krótkoterminowy
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO


Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie zlecenia nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie zlecenia nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
dotyczy: 
Skarbiec Konserwatywny
Skarbiec Krótkoterminowy 


Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w dniu złożenia zlecenia (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.


D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

   dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
dotyczy: 
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO


Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zlececnia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.


   dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)


Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w trzecim dniu roboczym po dniu złożenia zlececnia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

   dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4   dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
dotyczy: 
Skarbiec Emerging Markets Opporunities

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwczesniej po wycenie obowiązującej w trzecim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwczesniej po wycenie obowiązującej w czwartym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+4).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie piątek.

  dzień złożenia zlecenia
D+4    dzień wyceny zlecenia
D+5    dzień ogłoszenia wyceny przez Skarbiec TFI
D+6    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień przed godziną 23:30.

Superfund TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Superfund TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez Superfund TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA Z
KONWERSJA Z

dotyczy: 
Superfund Akcji Blockchain
Superfund Akcyjny

Superfund lev U.S. 500
Superfund Obligacyjny
Superfund Spokojna Inwestycja
Superfund Spółek Złota i Srebra

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wyceny obowiązującej w kolejnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wyceny obowiązującej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

dotyczy: 
Superfund RED
Superfund Silver
Superfund GoldFuture
Superfund GREEN
Superfund Stabilnego Wzrostu

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wyceny obowiązującej w czwartym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+4).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie piątek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+4    dzień wyceny zlecenia
D+5    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+6    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wyceny obowiązującej w piątym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+5).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie następny poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+5    dzień wyceny zlecenia
D+6    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+7    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

dotyczy: 
Superfund Spokojna Inwestycjna Plus

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wyceny obowiązującej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wyceny obowiązującej w trzecim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
Superfund Akcji Blockchain
Superfund Akcyjny
Superfund lev U.S. 500
Superfund Obligacyjny
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa

Superfund Spokojna Inwestycja
Superfund Spokojna Inwestycja Plus

Superfund Spółek Złota i Srebra

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujacej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujacej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D   dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Superfund GoldFuture
Superfund GREEN

Superfund RED
Superfund Silver
Superfund Stablinego Wzrostu


Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujacej w trzecim dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązujacej w czwartym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+4).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie piątek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+4    dzień wyceny zlecenia
D+5    dzień ogłoszenia wyceny przez Superfund TFI
D+6    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

Templeton Asset Management (Poland) TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez Templeton Asset  Management (Poland) TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Templeton Asset Management (Poland) TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez Templeton Asset Management (Poland) TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Templeton Asset Management (Poland) TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+2).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D   dzień złożenia zlecenia
D+2   dzień wyceny zlecenia

D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez Templeton Asset Management (Poland) TFI
D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+3).SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez Templeton Asset Management (Poland) TFI

Jeśli zlecenie zostanie zlożone do godziny 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z dnia złożenia zlecenia (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1   dzień ogłoszenia wyceny przez Templeton Asset Management (Poland) TFI
D+2   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeśli zlecenie zostanie złożone po godzinie 08:30 rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia (D+1).Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 08:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 08:30.

TFI Allianz Polska


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez TFI Allianz Polska oprócz Allianz Konserwatywny, Allianz Trezor, Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Allianz Konserwatywny
Allianz Trezor


Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.


D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Allianz Defensywna Multistrategia
Allianz Dynamiczna Multistrategia
Allianz Zbalansowana Multistrategia


Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w drugim dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+2).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez TFI Allianz Polska oprócz Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 

Allianz Defensywna Multistrategia
Allianz Zbalansowana Multistrategia

Allianz Dynamiczna Multistrategia

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na trzeci dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+3).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez TFI Allianz oprócz Allianz Konserwatywny, Allianz Trezor, Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbilansowana Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Allianz Konserwatywny
Allianz Trezor

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w tym samym dniu (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)dotyczy: 
Allianz Defensywna Multistrategia
Allianz Zbilansowana Multistrategia
Allianz Dynamiczna Multistrategia


Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na trzeci dzień roboczy (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D    dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+4    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na czwarty dzień roboczy (D+3).

Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI Allianz Polska
D+5    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

TFI PZU (inPZU SFIO)


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez TFI PZU przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku subfunduszu do godziny 16:20: 
Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).

Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek do godziny 16:20, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny 
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku subfunduszu po godzinie 16:20: Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w nastęnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).

Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek po godzinie 16:20, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny 
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA

SPRZEDAŻ

Zlecenie złożone do godziny 15:50: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w tym samym dniu (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 15:50, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 15:50: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 15:50, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.


D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek po godznie 15:50 traktowane jest jako złożone w poniedziałek przed godziną 15:50.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień bez wyceny traktowane jest jako złożone w najbliższy roboczy przed godziną 15:50.

TFI PZU


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez TFI PZU przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.ZAKUP

dotyczy: 
PZU FIO Parasolowy
PZU FIO Ochrony Majątku

Wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku subfunduszu do godziny 16:20: Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek do 16:20, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku subfunduszu po godzinie 16:20: Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek po godzinie 16:20, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
PZU FIO Parasolowy
PZU FIO Ochrony Majątku


Zlecenie złożone do godziny 15:00: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w tym samym dniu roboczym (D).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do godziny 15:00, dniem wyceny najwcześniej będzie poniedziałek.

D    dzień złożenia zlecenia
D    dzień wyceny zlecenia
D+1    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+2    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 15:00: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po godzinie 15:00, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D    dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2    dzień ogłoszenia wyceny przez TFI PZU
D+3    dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 15:00 a 23:59 traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 15:00.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień bez wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 15:00.

UNIQA TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń  dla funduszy zarządzanych przez UNIQA TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.


Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
ZAKUP

dotyczy: 
wszystkie fundusze prowadzone przez UNIQA TFI

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez UNIQA TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA
SPRZEDAŻ

dotyczy: 
wszystkie subfundusze prowadzone przez UNIQA TFI

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez UNIQA TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.

D   dzień złożenia zlecenia
D+2   dzień wyceny zlecenia
D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez UNIQA TFI
D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na KupFundusz.pl (także w sobotę)Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w piątek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w ostatni dzień roboczy przed godziną 23:30.

VIG / C-QUADRAT TFI


Poniższe zasady określają najwcześniejsze terminy realizacji zleceń dla funduszy zarządzanych przez VIG / C-QAUDRAT TFI przy uwzględnieniu zapisów w prospektach informacyjnych funduszy oraz godzin przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn operacyjnych, technicznych lub rynkowych związanych z realizacją zlecenia.

Fundusz inwestycyjny ma obowiązek zrealizować otrzymane zlecenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu (w przypadku zlecenia nabycia). Określa to Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywni funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (art. 90. ust. 2.).

Za dzień wyceny zlecenia przyjmuje się każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


ZAKUP

Zakup jednostek nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D+1).
Przykład: Twoja wpłata zostanie zaksięgowana w poniedziałek, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu
D+1   dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez VIG / C-QUADRAT TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)ZAMIANA
KONWERSJA

SPRZEDAŻ

dotyczy: 
VIG / C-QUADRAT FIO

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia (D+1).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie wtorek.

D   dzień złożenia zlecenia
D+1    dzień wyceny zlecenia
D+2   dzień ogłoszenia wyceny przez VIG / C-QUADRAT TFI
D+3   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+2).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie środa.


D   dzień złożenia zlecenia
D+2    dzień wyceny zlecenia
D+3   dzień ogłoszenia wyceny przez VIG / C-QUADRAT TFI
D+4   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)


dotyczy: 
VIG / C-QUADRAT SFIO

Zlecenie złożone do godziny 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na trzeci dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+3).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek do 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie czwartek.


D   dzień złożenia zlecenia
D+3    dzień wyceny zlecenia
D+4   dzień ogłoszenia wyceny przez VIG / C-QUADRAT TFI
D+5   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)

Zlecenie złożone po godzinie 23:30: Rozliczenie nastąpi najwcześniej po wycenie obowiązującej na czwarty dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia (D+4).
Przykład: Złożysz zlecenie w poniedziałek po 23:30, dniem wyceny najwcześniej będzie piątek.


D   dzień złożenia zlecenia
D+4    dzień wyceny zlecenia
D+5   dzień ogłoszenia wyceny przez VIG / C-QUADRAT TFI
D+6   dzień publikacji rozliczenia zlecenia na kupfundusz.pl (także w sobotę)
Inne zasady dla zleceń zamiany, konwersji i sprzedaży składanych w weekend i dni świąteczne

Zlecenie złożone w piątek między godziną 23:30 a 23:59 traktowane jest jako złożone w poniedziałek przed godziną 23:30.
Zlecenie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub Dzień Bez Wyceny traktowane jest jako złożone w następny dzień roboczy przed godziną 23:30.

Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: