Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Pomoc / FAQ

Najczęściej zadawane pytania

KupFundusz.pl nie pobiera opłat, ale fundusz już tak. Ile zatem ostatecznie zapłacę?

Inwestor ponosi opłatę za zarządzanie oraz pozostałe opłaty bieżące ponoszone przez fundusz (koszt depozytariusza, obsługi prawnej itp.). Są one codziennie uwzględniane w wycenie jednostki uczestnictwa. Wysokość opłaty za zarządzanie w skali roku podana jest m. in. na profilu funduszu na naszej platformie, a także w karcie funduszu.

W karcie funduszu podano, że opłata za nabycie wynosi 3%, a na Państwa stronie 0%. Która informacja jest prawdziwa?

Stawka z karty funduszu to opłata maksymalna. Dystrybutor na drodze porozumienia z TFI może zrzec się części lub całości opłaty. Użytkownicy KupFundusz.pl nie ponoszą opłat za nabycie, zamianę i odkupienie jednostek uczestnictwa.

Kiedy fundusz pobiera opłaty?

Opłata za zarządzanie jest uwzględniona każdorazowo w wycenie jednostki uczestnictwa.

Dlaczego podczas rejestracji trzeba podać aż tyle danych?

Wszystkie dane, o których podanie prosimy podczas rejestracji, są wymagane przez fundusze inwestycyjne, aby prawidłowo realizować zlecenia. Nie zbieramy nadmiarowych danych.

Czy moje dane na platformie są bezpieczne?

Dane użytkowników KupFundusz.pl są szyfrowane. Dostęp do bazy danych jest ograniczony i stale monitorowany.

Czy niepowołana osoba może zlecić zlecenie sprzedaży i ukraść moje pieniądze?

Pieniądze z odkupienia jednostek uczestnictwa przekazywane są na rachunek bankowy zarejestrowany na KupFundusz.pl. Rachunek ten jest przez nas weryfikowany – sprawdzamy, czy należy do osoby, która założyła konto na naszej platformie. Ponadto każde zlecenie sprzedaży jest autoryzowane kodem SMS wysyłanym na numer podany podczas rejestracji. Zmiana numeru telefonu wymaga odbycia rozmowy z naszym pracownikiem, który zweryfikuje tożsamość klienta. W naszej ocenie kradzież środków jest więc niemalże niemożliwa.

Co się stanie z moim pieniędzmi, gdy upadnie KupFundusz S. A.?

Pieniądze inwestorów są zapisane na rejestrach, a wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na prowadzony przez depozytariusza wydzielony rachunek funduszu. Ewentualna upadłość KupFundusz S.A. pozostanie bez wpływu na zainwestowane przez Klienta środki.

Co się stanie z moim pieniędzmi, gdy upadnie fundusz/TFI?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) i zarządzane przez nie fundusze mają odrębną osobowość prawną, a co za tym idzie posiadają odrębne masy majątkowe. W efekcie TFI nie ma bezpośredniego dostępu do środków ulokowanych w funduszu, którym zarządza. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na prowadzony przez depozytariusza wydzielony rachunek towarzystwa.

Ograniczenie ryzyka upadłości funduszu inwestycyjnego zwiększa znacznie bezpieczeństwo powierzonych środków, ale nie ochroni nas całkowicie przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z charakterem lokat funduszu. Z tego wynika, że realnym zagrożeniem dla środków w funduszu są straty wynikające z nietrafionych inwestycji zarządzających. Jednak działalność inwestycyjna funduszy została poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobieżenia podejmowaniu przez zarządzających nadmiernego ryzyka.

Czy pieniądze w funduszu są gwarantowane jak w banku?

Nie, w funduszach inwestycyjnych nie funkcjonuje żaden mechanizm gwarantowania środków, który byłby zbliżony do bankowego. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem.

Wpłaciłem 1000 złotych, a wy podajecie, że 999,95 złotych. Skąd ta prowizja?

Drobne rozbieżności zazwyczaj wynikają z zaokrągleń – nie zawsze iloczyn wyceny i liczby zakupionych jednostek uczestnictwa daje tę samą kwotę, która została zainwestowana.

Co dzieje się z moją inwestycją po śmierci?

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na naszym blogu.

Czy za pośrednictwem KupFundusz.pl mogę ustanowić pełnomocnika?

Nie, nie jest to możliwe. Uczestnik funduszu inwestycyjnego ma jednak prawo ustanowić pełnomocnika bezpośrednio w TFI.

Czy za pośrednictwem KupFundusz.pl można założyć wspólny rejestr małżeński?

Nie, nie jest to możliwe.

Czy mogę przenieść fundusze od innego dystrybutora?

Nie. Zmiana dystrybutora wymaga złożenia zlecenia odkupienia u pierwszego dystrybutora, a następnie nabycia u docelowego.

Kiedy mogę zakończyć inwestycję?

Nie ma minimalnego czasu trwania inwestycji. Można ją zakończyć w dowolnym momencie.

Jak rozpocząć inwestowanie?

W pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie, podając wymagane przez fundusze dane. Tożsamość każdego użytkownika jest weryfikowana na podstawie przelewu. Po zakończeniu całego procesu nadany zostanie dostęp do strefy transakcyjnej i będzie można rozpocząć przygodę z inwestycjami.

Jak długo trwa weryfikacja tożsamości?

Weryfikacja tożsamości może odbyć się automatycznie, jeżeli wybrano BlueMedia, a wszystkie dane są zgodne. W pozostałych przypadkach trwa ona około 1 dzień roboczy.

Czy wpłat na fundusze można dokonywać z innego rachunku bankowego?

Zlecenia, szczególnie pierwsze, najlepiej jest opłacać z rachunku bankowego zarejestrowanego na KupFundusz.pl. Na ogół dopłaty (kolejne nabycia) realizowane z innego rachunku są rozliczane prawidłowo, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność tytułu przelewu.
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: