Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Pomoc / FAQ

I. Rejestracja i wideoweryfikacja

Jak otworzyć konto na KupFundusz.pl ?

Rejestracja na platformie KupFundusz.pl krok po kroku przedstawiona jest na poniższym filmie:

 

Jak zrobić wideoweryfikację na KupFundusz.pl ?

Wideoweryfikacja na platformie KupFundusz.pl krok po kroku przedstawiona jest na poniższym filmie. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania umieściliśmy tutaj.

Dlaczego podczas rejestracji trzeba podać aż tyle danych ?

Dane, o których podanie prosimy podczas rejestracji na platformie, są wymagane przez fundusze inwestycyjne. Podane dane zostaną przez nas przekazane do agenta transferowego funduszu inwestycyjnego wyłącznie w przypadku złożonego zlecenia na platformie. Należy pamiętać, że klient kupujacy jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem KupFundusz staje się posiadaczem produktu finansowego, a zatem podlega rejestracji swoich danych w celu zachowania bezpieczeństwa finansowego i przestrzegania przepisów prawnych.

KupFundusz stara się nie zbierać nadmiarowych danych. 

Jak długo trwa weryfikacja przelewu bankowego ?

Jeżeli wybrano system płatności Blue Media, a dane osobowe i adresowe wskazane w rejestracji i w rachunku bankowym są zgodne, weryfikacja może odbyć się automatycznie w ciągu maksymalnie kilku minut. Jeżeli system stwierdzi rozbieżności, weryfikacja wymaga interwencji i kontroli pracownika KupFundusz S.A. Może to potrwać maksymalnie kilka godzin w zależności od pory dnia wykonania przelewu.
 
Jeżeli wybrano zwykły przelew bankowy lub system płatności Paybynet, weryfikacja może potrwać maksymalnie 1 dzień roboczy. Te rodzaje przelewu weryfikacyjnego wykonywane są przez tradycyjny system elektronicznych rozliczeń między bankowych Elixir. Czas otrzymania przez KupFundusz SA przelewu zależny jest od najbliższej godziny sesji wychodzącej banku klienta i sesji przychodzącej banku KupFundusz SA (w tym przypadku jest to BNP Paribas Bank Polska SA).
 
W szczególnych przypadkach czas weryfikacji może być dłuższy.

Dlaczego mój przelew weryfikacyjny został odrzucony ?

Przelew weryfikacyjny jest jednym z dwóch obowiązkowych elementów weryfikacji tożsamości przy zakładaniu konta na KupFundusz.pl.

Otrzymując przelew weryfikacyjny potwierdzamy, że bank dokonał już weryfikacji tożsamości klienta i pozwolił zgodnie z przepisami prawa założyć rachunek bankowy.

Dodatkowo sprawdzamy, czy dane w tym rachunku są zgodne z podanymi przez klienta w rejestracji na KupFundusz.pl. Weryfikujemy m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, 26-cyfrowy numer rachunku bankowego czy adres zamieszkania. Sprawdzamy, czy w tytule przelewu klient wskazał właściwy numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości

Jeśli co najmniej jedna dana jest niezgodna lub nie została wskazana, weryfikacja otrzymuje status negatywny i zostaje odrzucona. Klient otrzymuje informację e-mail o powodzie odrzucenia i możliwości poprawienia danych. 

II. Korzystanie z platformy

Jak kupić fundusz na KupFundusz.pl ?

Jak kupić fundusz na KupFundusz.pl oraz opłacić zlecenie pokazujemy na poniższym filmie:Całość filmu dostępna jest 
tutaj na naszym kanale na YouTube.

Jak zamienić fundusz na KupFundusz.pl ?

Jak zamienić fundusz na KupFundusz.pl pokazujemy na poniższym filmie:Całość filmu dostępna jest tutaj na naszym kanale na YouTube.

Jak sprzedać fundusz na KupFundusz.pl ?

Jak sprzedać fundusz na KupFundusz.pl pokazujemy na poniższym filmie.Całość filmu dostępna jest tutaj na naszym kanale na YouTube.

Czy wpłat na fundusze mogę dokonywać z innego rachunku bankowego niż ten zarejestrowany na platformie ?

Rekomendujemy, aby zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa funduszy (w szczególności dotyczące pierwszego zlecenia otwierajacego rejestr w funduszu) były opłacane z rachunku zarejestrowanego klienta na platformie KupFundusz.pl. 
 
Wykonanie przelewu z innego rachunku bankowego prowadzonego w polskim banku nie powinno jednak stanowić problemu z prawidłowym rozliczeniem wpłaty, pod warunkiem, że jest się właścicielem tego rachunku.
 
Najważniejsze w płatności na rzecz funduszu inwestycyjnego jest, oprócz wskazania właściwego rachunku bankowego, prawidłowe opisanie tytułu przelewu. Numer rachunku bankowego funduszu inwestycyjnego i właściwy tytuł przelewu podajemy zaraz po każdorazowym złożeniu zlecenia zakupu.

Czy na KupFundusz.pl można założyć wspólny rejestr małżeński ?

Nie, nie jest to możliwe. Na KupFundusz.pl można założyć wyłącznie rejestr indywidualny.

Czy za pośrednictwem KupFundusz.pl mogę ustanowić pełnomocnika ?

Nie, nie jest to możliwe. Uczestnik funduszu inwestycyjnego ma jednak prawo ustanowić pełnomocnika bezpośrednio w TFI.

Kiedy rozliczy się moje zlecenie i będzie widoczne na KupFundusz.pl ?

Przygotowaliśmy scpecjalną stronę, na której dowiesz się m.in. o przewidywanych datach rozliczenia Twojego zlecenia i kiedy będzie ono widoczne na KupFundusz.pl. Strona Terminy realizacji zleceń dostępna jest tutaj.

Czy mogę przenieść fundusze od innego dystrybutora na KupFundusz.pl ?

Zazwyczaj nie ma możliwości zmiany dystrybutora na KupFundusz SA bez konieczności sprzedaży jednostek uczestnictwa u innego dystrybutora. Aby przenieść środki na platformę KupFundusz.pl, należy w pierwszej kolejności sprzedaż jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego u obecnego dystrybutora, poczekać na zwrot środków na rachunek bankowy, a następne złożyć zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa na KupFundusz.pl i wpłacić środki na rejestr w funduszu inwestycyjnym przypisanym do KupFundusz bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość zmiany dystrybutora bez konieczności wypłaty środków. Aby dowiedzieć się więcej o takiej możliwości należy skontaktować się z pracownikiem KupFundusz SA pod numerem 22 599 42 67 lub przez formularz kontaktowy na stronie dostępny tutaj.

Płacę podatki zagranicą. Co powinienem, zrobić, aby nie zapłacić podatku w Polsce ?

W przypadku klientów posiadających rezydencję podatkową w kraju innym niż Polska, fundusz inwestycyjny powinien uwzględnić stawkę podatkową wynikającą z umów międzynarodowych lub nie pobierać podatku wcale. Aby tego dokonać klient do dnia realizacji zlecenia sprzedaży jednostek uczestnictwa powinien dostarczyć certyfikat rezydencji agentowi transferowemu obsługującemu właściwy fundusz. Certyfikat ma potwierdzić status rezydencji podatkowej klienta w danym kraju. Dokument musi zostać wydany przez organ administracji państwowej kraju, w którym klient zamieszkuje i płaci podatki. 

Przy dostarczaniu certyfikatu rezydencji, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
 • Certyfikat musi być przetłumaczony na język polski przez certyfikowanego tłumacza przysięgłego bez względu na kraj i język wydania.
 • Certyfikaty muszą być dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie towarzystw, które klient chce aby uwzględniły zagraniczną rezydencję podatkową np. jeśli klient chce, aby certyfikat został uwzględniony przez trzy różne towarzystwa, musi zostać dostarczony w trzech oryginalnych tłumaczeniach.
 • Certyfikat ważny jest 1 rok od daty wydania wskazanej na dokumencie, chyba że certyfikat wyraźnie wskazuje datę ważności. Po dacie ważności, certyfikat może nie zostać uwzględniony przez agenta transferowego. W takiej sytuacji należy przedstawić aktualny certyfikat na takich samych zasadach jak opisano w pkt 1 i 2.
 • W certyfikacie powinien być wskazany numer podatkowy nadany w kraju rezydencji podatkowej (np. TIN – Tax Identification Numer lub inny numer w zależności od kraju wydania), chyba że numer nie został nadany przez lokalny organ administracyjny.

Co się może stać, jeśli certyfikat rezydencji nie zostanie dostarczony do agenta transferowego?
 • Fundusz inwestycyjny jako płatnik podatku,  może naliczyć podatek dochodowy od zysków na zasadach ogólnych obowiązujących w Polsce.
 • Agent transferowy lub towarzystwo może kontaktować się bezpośrednio z klientem lub KupFundusz w celu poinformowania o konieczności niezwłocznego dostarczenia certyfikatu. Jeśli certyfikat zgodnie z powyższymi wymogami nie zostanie dostarczony w przeciągu kilku dni, podatek może zostać naliczony na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.
Certyfikat rezydencji można osobiście dostarczyć do agenta transferowego (adresy agentów transferowych znajdują się poniżej) lub przesłać do KupFundusz, wtedy my przekażemy go agentowi transferowemu.

KupFundusz zastrzega, że towarzystwa mogą wymagać dodatkowych uzupełnień do certyfikatu rezydencji w oparciu o własne regulaminy procesu obsługi klienta. W niektórych przypadkach towarzystwo może wymagać, aby certyfikat był dodatkowo potwierdzony „apostille” (poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu) lub poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.


Adresy agentów transferowych:

ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 10A, 02-673 Warszawa (dotyczy funduszy prowadzonych przez: Caspar TFI, Generali Investments TFI, Investors TFI, Ipopema TFI, Millennium TFI, Nationale-Nederlanden TFI, NN Investment Partners TFI, Noble Funds TFI, Quercus TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Templeton Asset Management TFI, TFI Allianz Polska, Uniqa TFI, VIG / C-Quadrat TFI

Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21A, 02-676 Warszawa (dotyczy funduszy prowadzonych przez: Esaliens TFI, Pekao TFI)

PKO BP Finat Sp. z o.o., ul Chmielna 89, 00-805 Warszawa (dotyczy funduszy prowadzonych przez: PKO TFI)
 

Wpłaciłem 1000 złotych, a wy podajecie, że 999,95 złotych. Skąd ta prowizja ?

Drobne rozbieżności zazwyczaj wynikają z zaokrągleń – nie zawsze iloczyn wyceny i liczby zakupionych jednostek uczestnictwa daje tę samą kwotę, która została zainwestowana.

III. Opłaty

KupFundusz S.A. nie pobiera opłat, ale fundusz już tak. Ile zatem ostatecznie zapłacę ?

Klient na platformie KupFundusz.pl ponosi standardowe opłaty bieżące pobierane przez fundusz inwestycyjny. Na opłaty bieżące składają się opłata stała za zarządzanie oraz pozostałe opłaty bieżące stanowiące koszty funduszu np. koszty prawne związane z obsługą funduszu, koszty banku depozytariusza, koszty prowadzenia rejestrów itp. Niektóre fundusze inwestycyjne mogą dodatkowo pobierać opłatę zmienną za zarządzanie - gdy fundusz osiągnie wynik lepszy niż ustalony dla niego benchmark, oraz opłaty związane z kosztami wykonywanych transakcji na rzecz brokerów i giełd.

Wysokość bieżącej opłaty stałej za zarządzanie w skali roku podana jest m. in.  karcie funduszu, w profilu funduszu na naszej stronie oraz w dokumencie Informacja o kosztach. Wysokość opłat bieżących podawana jest dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID), przy czym dotyczy ona wartości historycznej, najczęściej poprzedniego roku kalendarzowego.

Wszystkie wymienione opłaty naliczane są codziennie i codziennie wliczone zostają w wycenę jednostki funduszu inwestycyjnego publikowaną na stronie KupFundusz.pl i na stronie towarzystwa zarządzającego funduszem. Publikowana wycena zawiera zatem wszystkie wymienione opłaty.

W karcie funduszu podano, że opłata manipulacyjna wynosi 3%, a KupFundusz podaje, że wynosi 0%. Która informacja jest prawdziwa ?

Stawka opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) podana w karcie funduszu to opłata maksymalna, jaka została ustalona przez towarzystwo zarządzające funduszem. KupFundusz S.A. na drodze porozumienia z towarzystwem może zrzec się części lub całości tej opłaty. Użytkownicy platformy KupFundusz.pl są w całości zwolnieni z opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) w przypadku wszystkich transakcji wykonywanych na platformie czyli zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu.

Oznacza to, że nie zapłacą żadnej opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej), która pomniejszyłaby inwestowany kapitał.

KupFundusz S.A. nie ma możliwości zmiany danych w karcie funduszu. Jest to dokument przygotowany przez towarzystwo i ono odpowiada prawnie za zawarte w nim informacje.

Kiedy fundusz pobiera opłaty za zarządzanie ?

Opłaty bieżące, w tym opłata stała za zarządzanie, są uwzględnione w codziennej wycenie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ogłaszanej przez towarzystwo.  
Wysokość naliczonych opłat bieżących zależy więc od liczby dni, w których klient jest posiadaczem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Opłaty bieżące nie są zatem naliczane raz w roku (choć ich stawka podawana jest w skali roku) , ani dopiero po umorzeniu jednostek uczestnictwa. 

IV. Bezpieczeństwo

Czy moje dane na platformie są bezpieczne ?

Dane użytkowników KupFundusz.pl są szyfrowane. Dostęp do bazy danych jest ograniczony i stale monitorowany.

Czy niepowołana osoba może zlecić zlecenie sprzedaży i ukraść moje pieniądze?

Pieniądze z odkupienia jednostek uczestnictwa przekazywane są na rachunek bankowy zarejestrowany na KupFundusz.pl. Rachunek ten jest przez nas weryfikowany – sprawdzamy, czy należy do osoby, która założyła konto na naszej platformie. Ponadto każde zlecenie sprzedaży jest autoryzowane kodem SMS wysyłanym na numer podany podczas rejestracji. Zmiana numeru telefonu wymaga odbycia rozmowy z naszym pracownikiem, który zweryfikuje tożsamość klienta. W naszej ocenie kradzież środków jest więc niemalże niemożliwa.

Co się stanie z moim pieniędzmi, gdy upadnie KupFundusz S. A.?

Pieniądze inwestorów są zapisane na rejestrach, a wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na prowadzony przez depozytariusza wydzielony rachunek funduszu. Ewentualna upadłość KupFundusz S.A. pozostanie bez wpływu na zainwestowane przez Klienta środki.

Co się stanie z moim pieniędzmi, gdy upadnie fundusz/TFI?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) i zarządzane przez nie fundusze mają odrębną osobowość prawną, a co za tym idzie posiadają odrębne masy majątkowe. W efekcie TFI nie ma bezpośredniego dostępu do środków ulokowanych w funduszu, którym zarządza. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na prowadzony przez depozytariusza wydzielony rachunek towarzystwa.

Ograniczenie ryzyka upadłości funduszu inwestycyjnego zwiększa znacznie bezpieczeństwo powierzonych środków, ale nie ochroni nas całkowicie przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z charakterem lokat funduszu. Z tego wynika, że realnym zagrożeniem dla środków w funduszu są straty wynikające z nietrafionych inwestycji zarządzających. Jednak działalność inwestycyjna funduszy została poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobieżenia podejmowaniu przez zarządzających nadmiernego ryzyka.

Czy pieniądze w funduszu są gwarantowane jak w banku ?

Nie, w funduszach inwestycyjnych nie funkcjonuje żaden mechanizm gwarantowania środków, który byłby zbliżony do bankowego. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem.

Co dzieje się z moją inwestycją po śmierci?

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na naszym blogu.

V. Strefa funduszy luksemburskich

Chcę mieć dostęp do funduszy luksemburskich. Co muszę zrobić ?

Jeśli chcesz kupować, zamieniać i sprzedawać tytuły uczestnictwa w funduszach luksemburskich musisz dodatkowo aktywować dostęp do Strefy luksemburskiej. W tym celu należy podpisać z nami umowę (Umowa o świadczenie usług zakupu, sprzedaży, zamiany i konwersji tytułów uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych poprzez platformę KupFundusz.pl). W ten sposób zyskasz możliwość składania zleceń w funduszach luksemburskich.


Kto może podpisać Umowę?
 • Klient, który posiada już aktywny dostęp do Strefy transakcyjnej dla funduszy krajowych na KupFundusz.pl.
 • Klient, którego tożsamości została przez nas zweryfikowana poprzez wideoweryfikację lub wideo rozmowę z pracownikiem KupFundusz.
 • Klient, który jest rezydentem Polski.
 
Jak mogę podpisać umowę?

Umowę możesz podpisać w siedzibie KupFundusz w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10A. Jeżeli mieszkasz poza Warszawą możemy umówić dla Ciebie spotkanie z pracownikiem KupFundusz w wybranym przez Ciebie miejscu w Polsce.


Co muszę zrobić, aby podpisać umowę w siedzibie KupFundusz?

Zgłoś do nas chęć podpisania umowy – telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kupfundusz.pl/kontakt i umów się na spotkanie z pracownikiem KupFundusz S.A.


Co muszę zrobić, jeśli nie jestem z Warszawy lub nie mogę przyjechać do siedziby KupFundusz, a chcę podpisać umowę?
 • Zgłoś do nas chęć podpisania umowy – telefonicznie lub mailowo.
 • Uzgodnimy miejsce i termin spotkania oraz prześlemy szablon umowy.
 • Nasz pracownik przyjedzie na spotkanie w wyznaczonym terminie ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami.

Kiedy Strefa luksemburska zostanie aktywowana?

 • Jeżeli podpisujesz umowę w siedzibie KupFundusz S.A., strefa luksemburska zostanie aktywowana po podpisaniu umowy jeszcze w trakcie spotkania.
 • Jeżeli podpisujesz umowę poza siedzibą KupFundusz S.A., strefa luksemburska zostanie aktywowana gdy tylko pracownik KupFundusz S.A. dostarczy umowę do naszej siedziby.
 
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: