Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Pomoc / FAQ

1. Najważniejsze kwestie

Jak rozpocząć inwestowanie?

W pierwszej kolejności powinieneś dokonać rejestracji na platformie. Zostaniesz poproszony o podanie wymaganych prawem danych, a na koniec zweryfikujemy twoją tożsamość. Na poszczególnych ekranach znajdziesz podpowiedzi, możesz też do nas zadzwonić i poprosić o konsultację. Po zakończeniu całego procesu otrzymasz dostęp do strefy transakcyjnej i będzie można rozpocząć przygodę z inwestycjami.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej w części FAQ pt. 'Rejestracja'. Nie wahaj się również skorzystać z naszej pomocy w razie pytań.

Kim jesteśmy?

Kupfundusz.pl to platforma nowej generacji dla inwestorów, którzy chcą inwestować w fundusze inwestycje przez internet. To pierwsze w Polsce tego typu przedsięwzięcie, które w całości oparło swoją działalność o kanał internetowy. Oferujemy swoim klientom nie tylko całkowicie cyfrowy sposób obsługi, ale też szereg różnych narzędzi, które pomagają w stworzeniu i prowadzeniu swojego portfela.


Właścicielem platformy jest spółka Analizy Online, czołowa firma zajmująca się analizą i monitoringiem rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Należy do niej portal analizy.pl, który jest największym w Polsce medium dotyczycącym funduszy inwestycyjnych.

Jakie są podstawy działania KupFundusz S.A.?

KupFundusz S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lipca 2007 r. o numerze DPF/4031/17/11/U/07/AS.
Przedmiotem działalności firmy jest pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

W związku z tym działalność KupFundusz S.A. oraz www.kupfundusz.pl jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Czy KupFundusz.pl obsługuje firmy?

Nie. Platforma KupFundusz.pl jest oferowana klientom indywidualnym, natomiast obsługa firm odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta KupFundusz S.A.

Ile kosztuje rejestracja, korzystanie z platformy KupFundusz.pl oraz inwestowanie?

Kupfundusz.pl nie pobiera od swoich klientów żadnych opłat.

Model biznesowy KupFundusz opiera się na rozliczeniach z TFI, nie zaś bezpośrednio z klientem. Dlatego nie płacisz za nabycie lub umorzenie jednostek, nie pobieramy też opłat za konwersję lub zamianę. Więcej o opłatach znajdziesz na blogu kupfundusz, np. tutaj.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Tak. KupFundusz S.A. oraz KupFundusz.pl nie uczestniczy w przekazywaniu pieniędzy pomiędzy Tobą a funduszem. Jakikolwiek przelew do funduszu odbywa się bezpośrednio z Twojego rachunku na odpowiedni rachunek funduszu. Podobnie jest w przypadku wypłaty z funduszu (umorzenia) – trafiają one bezpośrednio z rachunku danego funduszu na Twój rachunek. Dodatkowo fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Posiadają one odrębną osobowość prawną, a ich aktywa wydzielone są z masy majątkowej zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Nad bezpieczeństwem finansowych klientów funduszu czuwa depozytariusz, którym zwykle jest bank. Oznacza to, że pieniądze uczestników funduszu są bezpieczne, nawet w przypadku bankructwa TFI.

Czym KupFundusz.pl różni się od innych platform dostępnych na rynku?

Platforma KupFundusz.pl oferuje autorskie narzędzia, niedostępne w ramach konkurencyjnych platform. Pozawalają one nie tylko na wykonywanie standardowych transakcji, ale też na monitorowanie zachowania poszczególnych funduszy i analizowanie efektów własnych działań.

Wśród narzędzi dostępnych na Platformie warto zwrócić uwagę na m.in Strefę Treningową oraz Kreator Portfela. Pierwsze z nich pozwala na dokonywanie symulowanych inwestycji. Możesz inwestować w realnych funduszach z wykorzystaniem wirtualnych środków. Jest to zatem jedno z narzędzi pozwalających na naukę i budowanie własnych doświadczeń inwestycyjnych. Z kolei, Kreator Portfela pozwala Ci na określenie własnego Profilu Inwestora, który w połączeniu ze specjalnie zaprojektowaną Porównywarką pomoże Ci w doborze odpowiednich funduszy.

2. Rejestracja

Jaka jest różnica pomiędzy Strefą Treningową i Strefą Transakcyjną?

W Strefie Treningowej możesz przetestować część narzędzi Platformy, określić swój Profil Inwestora oraz dokonywać wirtualnych inwestycji. Tymczasem Strefa Transakcyjna pozwala Ci na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy, materiałów analitycznych, ocen funduszy, a przede wszystkim umożliwia realne inwestowanie Twoich pieniędzy w fundusze.

Jak długo trwa rejestracja w Strefie Treningowej?

Kilka minut. Proces rejestracji w Strefie Treningowej jest wyjątkowo prosty, gdyż wymaga podania, oprócz imienia i nazwiska, jedynie Twojego adresu e-mail. W celu ułatwienia nam kontaktu z Tobą możesz podać numer telefonu.

Jak długo trwa rejestracja w Strefie Transakcyjnej?

Może trwać kilkanaście minut. Z rejestracją w Strefie Transakcyjnej wiąże się konieczność spełnienia określonych wymogów prawnych i dlatego składa się z wielu kroków. Aby rejestracja przebiegła sprawie warto wcześniej przygotować dowód osobisty oraz informacje o rachunku bankowym.

Co muszę zrobić aby w pełni korzystać z serwisu?

Dostęp do wszystkich funkcjonalności i narzędzi Platformy gwarantuje Strefa Transakcyjna.

Aby z niej korzystać zarejestruj się (uzyskasz wtedy dostęp do Strefy Treningowej) a następnie wybierz opcję „Dokończ rejestrację”,

podaj nam swoje wszystkie, wymagane prawem, dane oraz zrób przelew na kwotę 1 PLN (zwrócimy Ci ją).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zarejestrować się na Platformie?

Aby zarejestrować się na Platformie potrzebny jest jedynie dowód osobisty, informacja o numerze rachunku bankowego (w banku prowadzącym działalność na terytorium Polski) oraz ewentualnie Numer Identyfikacji Podatkowej lub jego odpowiednik.

Co mam zrobić, jeśli podczas rejestracji podałem błędny numer telefonu bądź adres e-mail?

W przypadku gdy, podczas rejestracji, podałeś:

• dwukrotnie błędny adresu e-mail, zarejestruj się ponownie podając prawidłowy adres e-mail;
• nieprawidłowy numer telefonu, po zatwierdzeniu rejestracji, przejdź do Ustawień konta i dokonaj zmiany, podając prawidłowy numer telefonu.

Skąd będę wiedzieć, że rejestracja zakończyła się sukcesem?

Po zakończeniu rejestracji w Strefie Treningowej oraz aktywowaniu Strefy Transakcyjnej otrzymasz informacje na podany adres e-mail.

Kiedy mogę dokonać pierwszej wpłaty na fundusz po wykonanej rejestracji?

Zanim zaczniesz inwestować musimy zweryfikować Twoją tożsamość. W tym celu na ostatnim kroku rejestracji poprosimy Cię o zrealizowanie przelewu w kwocie 1 PLN. Aby weryfikacja przebiegła poprawnie powinien on zostać wykonany z rachunku podanego przez Ciebie w procesie rejestracji na rachunek KupFundusz S.A. (dystrybutora jednostek uczestnictwa). Przelane pieniądze zostaną zwrócone na ten sam rachunek, z którego dokonałeś przelewu.


O poprawnej weryfikacji a tym samym prawidłowym aktywowaniu Strefy Transakcyjnej zostaniesz poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. O tego momentu będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Platformy.

Czy muszę podawać numer rachunku bankowego?

Podanie numeru rachunku bankowego jest konieczne. Będzie on bowiem służył do zweryfikowania Twojej tożsamości oraz realizacji dyspozycji i zleceń.

Czy muszę być właścicielem rachunku?

Tak. Dzięki temu będziemy mogli zweryfikować Twoją tożsamość oraz prawidłowo zrealizować Twoje zlecenia. Szczególnie jest to ważne przy wysyłce środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, gdyż mogą być one przekazane jedynie na rachunek bankowy, którego jesteś właścicielem.

Jak mogę realizować kolejne wpłaty na fundusz?

Kolejne wpłaty na posiadany fundusz możesz zrealizować poprzez skorzystanie z opcji “DOKUP”, która dostępna jest:

·         w katalogu funduszu, po kliknięciu w zieloną ikonę portfela, wyświetlaną przy nazwie funduszu;

·         na Profilu funduszu,

·         w Portfelu, po kliknięciu w zieloną ikonę portfela wyświetlaną przy nazwie funduszu.


W celu finalizowania transakcji przejdź do Koszyka i postępuj zgodnie z instrukcją. 

Kto może zarejestrować się na platformie KupFundusz.pl?

Na platformie KupFundusz.pl może zarejestrować się pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca właścicielem rachunku bankowego w banku prowadzącym działalność na terytorium Polski.

3. Fundusze Inwestycyjne

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to instrument finansowy, który gromadzi pieniądze swoich klientów i następnie inwestuje je w akcje, obligacje, lokaty, waluty, inne fundusze oraz inne instrumenty finansowe.

Każdy klient funduszu posiada wyemitowane dla niego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne (zależnie czy jest to fundusz inwestycyjny otwarty czy zamknięty), które stanowią udział klienta w majątku całego funduszu.

Wszelkie zyski i straty całego funduszu rozliczane są na bieżąco i w odpowiedniej proporcji na każdą jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. W ten sposób każdy klient funduszu bierze udział w podziale zysków lub strat całego funduszu.

Zbycie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych odbywa się po cenie uwzględniającej dotychczasowe zyski i straty, jakie poniósł fundusz w okresie, w którym klient posiadał jego jednostki lub certyfikaty.

 

Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) i zarządzane przez nie fundusze mają odrębną osobowość prawną, a co za tym idzie posiadają odrębne masy majątkowe. W efekcie TFI nie ma bezpośredniego dostępu do środków ulokowanych w funduszu, którym zarządza. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na prowadzony przez depozytariusza wydzielony rachunek towarzystwa.

Ograniczenie ryzyka upadłości funduszu inwestycyjnego zwiększa znacznie bezpieczeństwo powierzonych środków, ale nie ochroni nas całkowicie przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z charakterem lokat funduszu. Z tego wynika, że realnym zagrożeniem dla środków w funduszu są straty wynikające z nietrafionych inwestycji zarządzających. Jednak działalność inwestycyjna funduszy została poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobieżenia podejmowaniu przez zarządzających nadmiernego ryzyka.

Jak wybrać odpowiedni fundusz?

Platforma KupFundusz.pl oferuje różne narzędzia, które pomagają w podjęciu decyzji. Warto wymienić dwa z nich: Porównywarkę funduszy oraz Kreator portfela.


Pierwsze z nich pozwala na sprawne wyselekcjonowanie interesujących Cię funduszy, a następnie łatwe ich porównanie. Tymczasem Kreator Portfela pozwoli ustalić Twoje preferencyjne inwestycyjne. Dzięki odpowiedzi na kilkanaście prostych pytań dowiesz się czy i jakie fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie, a następnie będziesz mógł dobrać właściwe rozwiązania.

Gdzie szukać wiadomości na temat funduszy inwestycyjnych?

Bardzo dobrym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych jest portal www.analizy.pl. Ponadto, informacje na temat poszczególnych funduszy inwestycyjnych można znaleźć na stronach inwestycyjnych konkretnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Czym w praktyce różni się oszczędzanie w funduszu inwestycyjnym od lokaty bankowej?

Lokata bankowa to instrument, w którym klient umawia się z bankiem, że powierza mu na określony czas swoje pieniądze w zamian za określoną z góry wysokość odsetek. Bank po zakończeniu lokaty zwraca klientowi zainwestowaną kwotą wraz z odsetkami na koniec inwestycji (lokaty). To prosta procedura i praktycznie każdy, kto posiada rachunek bankowy miał z nią do czynienia.

Z funduszem jest nieco inaczej. Fundusz nie gwarantuje z góry żadnych odsetek od zainwestowanych pieniędzy, a wynik z inwestycji w fundusz jest zawsze nieokreślony. Można co najwyżej szacować jego wysokość.

Niepewność wyniku funduszu rekompensowana jest możliwością zarobienia więcej niż na lokacie bankowej. Nie jest to jednak gwarantowane.

Fundusz od lokaty odróżnia również to, że w przypadku wcześniejszego wycofania środków z lokaty (zerwanie lokaty) z reguły tracimy narosłe odsetki, a w przypadku funduszu wycofanie środków w dowolnym momencie z reguły nie skutkuje taką karą.

A jak jest z możliwością zarabiania? Lokata jest uznawana za najbezpieczniejszy instrument, ale przez to również najmniej dochodowy. Możliwości zarabiania przez fundusze są bardzo szerokie i zależą od tego w co inwestuje fundusz. Bezpieczniejsze fundusze mają za zadanie zarabiać nieco więcej niż lokaty bankowe. Te bardziej ryzykowne mają za zadanie zarabiać odpowiednio więcej. Jednak im fundusz bardziej ryzykowny tym bardziej rośnie ryzyko poniesienia strat. A ponieważ im dłużej inwestujemy w fundusz, tym to ryzyko straty zmniejsza się, to w przypadku funduszy ryzykownych zalecany jest dłuższy czas inwestycji.

Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby inwestować w fundusze?

Inwestycja w fundusz w większości przypadków nie wymaga dysponowania dużym kapitałem. W wielu funduszach wysokość minimalnej wpłaty jest ustalona na niskim poziomie, umożliwiającym inwestowanie stosunkowo niewielkich kwot. Minimalna pierwsza wpłata wynosi zazwyczaj 100 złotych, zaś kolejne wpłaty mogą być nawet niższe. Powoduje to dużą dostępność jednostek uczestnictwa dla inwestorów indywidualnych. 

Czy mam wpływ na rodzaj dokonywanych przez fundusz inwestycji?

Inwestor nie ma możliwości samodzielnego i bezpośredniego wpływania na to, w co inwestuje fundusz.

W zamian za to ma możliwość elastycznego wyboru strategii inwestycyjnej poprzez wybór konkretnego funduszu z szerokiej gamy rozwiazań oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

By realizować indywidualną politykę inwestycyjną, inwestor ma możliwość swobodnego budowania portfela z wielu funduszy realizujących różne cele inwestycyjne.

Jaką mam gwarancję osiągnięcia zysku, jeśli zainwestuję w fundusze?

Uczestnik funduszu nie ma zagwarantowanej określonej stopy zwrotu w danym okresie, w odróżnieniu od np. lokaty bankowej, czy obligacji skarbowej. Pewien wyjątek od tej zasady stanowią niektóre fundusze z ochroną kapitału, które zapewniają uczestnikowi minimalną stopę zwrotu na koniec okresu rozliczeniowego, bądź gwarantują, iż wartość jednostki nie spadnie poniżej określonego procenta maksymalnej wartości z danego okresu. Nie są to jednak gwarancje wysokich zysków lecz zazwyczaj ograniczenia wysokości strat w danym okresie.

Należy pamiętać też, że dotychczasowe, historyczne wyniki osiągnięte przez fundusz nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Czy fundusz lub/i towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) może zbankrutować?

Fundusz i towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) to dwie odrębne osoby prawne.

W przeciwieństwie do TFI i zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz nie może zbankrutować, ponieważ nie posiada on zdolności upadłościowej.

4. Logowanie i bezpieczeństwo

Co zrobić, gdy moje hasło poznała niewłaściwa osoba?

W takim przypadku niezwłocznie zaloguj się na Platformę, przejdź do Ustawień konta i korzystając z opcji Zmień hasło dokonaj jego zmiany.

Jak zweryfikować bezpieczeństwo po zalogowaniu się do serwisu KupFundusz.pl?

Po zalogowaniu się na platformę KupFundusz.pl, w lewej części paska Twojej przeglądarki, powinien pojawić się znak zielonej, zamkniętej kłódki z wyświetloną nazwą KupFundusz S.A. Po kliknięciu w ten znak, powinny wyświetlić się informacje dotyczące certyfikatu: firmy, której został wydany, daty jego ważności oraz instytucji wydającej.

Co zrobić jeśli zapomniałem hasła do logowania?

Jeśli zapomniałeś hasła skorzystaj z opcji Nie pamiętasz hasła? dostępnej na stronie logowania. Po podaniu loginu oraz adresu e-mail, zostanie do Ciebie wysłana wiadomość z instrukcją, w jaki sposób ustanowić nowe hasło. Na Platformie nie ma opcji przypomnienia starego hasła.

5. Wpłaty i wypłaty

Czy KupFundusz.pl pobiera jakieś opłaty i prowizje?

Za korzystanie z Platformy nie są pobierane żadne opłaty i prowizje.

Warto zwrócić uwagę, czy bank w którym masz prowadzony rachunek bankowy, z którego będziesz realizował przelew m.in. na zakup jednostek uczestnictwa funduszu, pobiera opłatę za taką operację. Sprawdź regulamin swojego banku.

Jak dokonać pierwszego zakupu funduszu na KupFundusz.pl?

W celu zakupu i dokonania pierwszej wpłaty na wybrany fundusz możesz skorzystać z Kreatora Portfela, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez całą ścieżkę zakupu.


Jeśli natomiast chcesz samodzielnie złożyć takie zlecenie:

·         przejdź do katalogu funduszu i kliknij w ikonę koszyka wyświetlaną przy nazwie funduszu;

·         znajdując się na Profilu funduszu wybierz opcję KUP FUNDUSZ.


W celu finalizowania transakcji przejdź do Koszyka i postępuj zgodnie z instrukcją. 

Jak dokonać wypłaty pieniędzy z funduszu?

Wypłata pieniędzy z funduszu, wiąże się z koniecznością złożenia zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa.
W tym celu skorzystaj z opcji “SPRZEDAJ”, która dostępna jest:
·         na Profilu funduszu oraz

·         po kliknięciu w zieloną ikonę portfela, wyświetlaną przy nazwie funduszu;

o   w katalogu funduszu,

o   w Portfelu.

Aby przeprowadzić transakcję postępuj zgodnie z instrukcją.

6. Kreator portfela

Czym jest Kreator Portfela i jak działa?

Kreator Portfela to narzędzie, które pozwoli Ci utworzyć indywidualny Profil Inwestora. W ramach krótkiej ankiety poprosimy o odpowiedź na kilkanaście prostych pytań związanych z Twoją wiedzą na temat funduszy inwestycyjnych, poziomem akceptacji ryzyka oraz horyzontem inwestycyjnym.

Dzięki Kreatorowi zaplanujesz optymalną inwestycję dostosowaną do Twoich predyspozycji.

Dla kogo przeznaczony jest Kreator Portfela?

Kreatora Portfela to narzędzie, które jest przeznaczone dla wszystkich użytkowników Platformy KupFundusz.pl.

7. Strefa treningowa

Czym jest Strefa Treningowa KupFundusz.pl?

Strefa Treningowa pozwoli Ci na przeprowadzenie transakcji z wykorzystaniem wirtualnych pieniędzy i z udziałem realnych funduszy inwestycyjnych. W Twoim portfelu treningowym możesz sprawdzić jak zachowują się wybrane fundusze i jaki mają wpływ na Twoją inwestycję. Dzięki temu, w przyszłości będzie Ci łatwiej podejmować decyzje inwestycyjne działając z rzeczywistymi pieniędzmi.

Dla kogo przeznaczona jest Strefa Treningowa?

Strefa Treningowa przeznaczona jest dla każdego użytkownika platformy KupFundusz.pl, który chce sprawdzić możliwości, jakie daje inwestowanie w funduszach i monitorować zachowania poszczególnych funduszy, korzystając z wirtualnych pieniędzy.

Pamiętaj jednak, że w przypadku faktycznych inwestycji, potencjalna strata także będzie rzeczywista. Z tego powodu Strefa Treningowa ma Ci pomóc, aby w przyszłości podejmować świadome decyzje.

Czy korzystanie ze Strefy Treningowej niesie ze sobą jakiekolwiek ryzyko?

W Strefie Treningowej inwestujesz wirtualne pieniądze w faktycznie istniejących funduszach. Oznacza to, że nawet w przypadku straty, ona też jest wirtualna. W efekcie, podjęte przez Ciebie ryzyko nie oznacza faktycznej straty, ale musisz wiedzieć, że jeśli takie decyzje podjąłbyś w rzeczywistości to poniósłbyś faktyczną stratę lub zysk.

Czy aby skorzystać ze Strefy Treningowej muszę dokonać pierwszej wpłaty?

Nie. Dostęp do Strefy Treningowej uzyskujesz w momencie rejestracji, w tym celu podaj, oprócz imienia i nazwiska, jedynie adres e-mail. Aby ułatwić nam kontakt z Tobą możesz podać również numer telefonu.

Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: