Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

26.05.2023

Przeczytany

Allianz Globalnych Strategii do likwidacji

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. poinformowało o likwidacji funduszu Allianz Strategiczny SFIO. W jego ramach działa tylko jeden subfundusz – Allianz Globalnych Strategii. Oznacza to, że i jego czeka likwidacja. TFI Allianz Polska za dzień otwarcia likwidacji funduszu wyznaczyło 31 maja 2023 roku. 

Przesłanką rozwiązania Allianz Strategiczny SFIO jest spadek wartości aktywów netto poniżej 10 milinów złotych, co wyraźnie określa status funduszu. 
 
Co to oznacza dla użytkowników KupFundusz.pl posiadających aktualnie subfundusz Allianz Globalnych Strategii w swoim portfelu?
 • Ostatnim możliwym dniem złożenia zlecenia zamiany lub sprzedaży dotyczącym subfunduszu będzie 29 maja 2023 roku (poniedziałek).
 • Zlecenia złożone 29 maja 2023 roku do godziny 23:30 na KupFundusz.pl zostaną rozliczone według wyceny jednostki uczestnictwa obowiązującej na dzień 30 maja 2023 roku.
 • Zlecenia złożone 29 maja 2023 roku po godzinie 23:30 i później na KupFundusz.pl zostaną anulowane i nie będą rozliczone przez agenta transferowego funduszu. Uczestnicy otrzymają zwrot środków na koniec likwidacji funduszu proporcjonalnie do ilości jednostek uczestnictwa zgormadzonych na rejestrze.  

Co to oznacza dla wszystkich użytkowników KupFundusz.pl? 
 • Od 30 maja 2023 roku na KupFundusz.pl zostanie zablokowana możliwość składania zleceń zakupu Allianz Globalnych Strategii. 
 • Allianz Globalnych Strategii nadal będzie widoczny w Katalogu Funduszy.

Likwidatorem Allianz Strategiczny SFIO (w tym subfunduszu Allianz Globalnych Strategii) będzie dotychczasowy depozytariusz funduszu - Deutsche Bank Polska S.A.

Allianz Globalnych Strategii występował wcześniej pod nazwami Aviva Oszczędnościowy i Aviva Globalnych Strategii.

Po likwidacji Allianz Strategiczny SFIO oferta TFI Allianz Polska na KupFundusz.pl będzie składała się z 3 funduszy w ramach których działać będzie łącznie 42 subfunduszy : Allianz FIO (11 subfunduszy), Allianz SFIO (17 subfunduszy,) oraz Allianz Duo SFIO (14 subfunduszy).
Pełna lista fundusz prowadzonych przez TFI Allianz Polska S.A. znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

22.05.2023

Przeczytany

Przedłużenie likwidacji Investor Rosja

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja. Powodem jest brak możliwości dokonania transakcji na instrumentach finansowych na rynku w Rosji oraz rzetelnej wyceny aktywów funduszu. Nowy termin zakończenia likwidacji ustalono na 24 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z nowo przyjętym harmonogramem ustalenie wartości wypłat dla uczestników Investor Rosja ma się odbyć nie później niż 24 listopada 2023 roku. Umorzenie jednostek uczestnictwa przewidziano na 30 listopada 2023 roku. Natomiast wypłata środków z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu ma nastąpić 4 grudnia 2023 roku.

Investor TFI zastrzega, że powyższe terminy mogą ulec zmianie w przypadku braku możliwości wyceny i sprzedaży aktywów znajdujących się w portfelu subfunduszu. 
 
 

24.04.2023

Przeczytany

Fundusze NN zmieniają nazwę na Goldman Sachs

Do kolejnego etapu przejęcia NN Investment Partners TFI przez Goldman Sachs doszło 24 kwietnia 2023 roku. W tym dniu markę NN zamieniono na Goldman Sachs.

Co się ZMIENIŁO:
 • NN Investment Partners TFI nazywa się obecnie Goldman Sachs TFI. 
 • W nazwach funduszy i subfunduszy, „NN” lub „NN (L)” zamieniono na Goldman Sachs” (pełna lista nazw funduszy i subfunduszy po zmianach znajduje się poniżej).
 • Subfundusz NN Perspektywa 2020 zmieniło nazwę na Goldman Sachs Spokojna Perspektywa.

Co się NIE ZMIENIŁO:
 • Dotychczasowy sposób inwestowania przez fundusze - polityka inwestycyjna oraz kadra zarządzająca poszczególnymi subfunduszami pozostała ta sama.
 • Rachunki bankowe do wpłat.
 • Opłaty stałe i bieżące pobierane przez fundusze.
 • Terminy realizacji zleceń.
 • Wszystkie dyspozycje złożone dotychczas przez uczestników funduszy pozostały w mocy np. zapisy na wypadek śmierci, pełnomocnictwa itp. 
 • Dane kontaktowe i teleadresowe Towarzystwa.

Pełna lista nazw funduszy i subfunduszy po zmianie nazwy z NN na Goldman Sachs:

Stara nazwa – Nowa nazwa

Parasol: NN Parasol FIO – Goldman Sachs FIO
NN Konserwatywny - Goldman Sachs Konserwatywny
NN Obligacji - Goldman Sachs Obligacji
NN Krótkoterminowych Obligacji - Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji
NN Stabilnego Wzrostu - Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu
NN Zrównoważony - Goldman Sachs Zrównoważony
NN Akcji - Goldman Sachs Akcji
NN Średnich i Małych Spółek - Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania - Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Indeks Obligacji - Goldman Sachs Indeks Obligacji
NN Globalnej Dywersyfikacji - Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania - Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
 
Parasol: NN SFIO – Goldman Sachs SFIO
NN Globalny Spółek Dywidendowych - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
NN Spółek Dywidendowych USA - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA
NN Europejski Spółek Dywidendowych - Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych
NN Japonia - Goldman Sachs Japonia
NN Indeks Surowców - Goldman Sachs Indeks Surowców
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania - Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Globalny Długu Korporacyjnego - Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
NN Multi Factor - Goldman Sachs Multi Factor
NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) - Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
NN Konserwatywny Plus - Goldman Sachs Konserwatywny Plus
NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji – Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
NN Obligacji Korporacyjnych - Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych
NN Obligacji Plus - Goldman Sachs Obligacji Plus
NN Total Return - Goldman Sachs Total Return
 
Parasol: NN Perspektywa SFIO – Goldman Sachs Perspektywa SFIO
NN Perspektywa 2055 - Goldman Sachs Perspektywa 2055
NN Perspektywa 2050 - Goldman Sachs Perspektywa 2050
NN Perspektywa 2045 - Goldman Sachs Perspektywa 2045
NN Perspektywa 2040 - Goldman Sachs Perspektywa 2040
NN Perspektywa 2035 - Goldman Sachs Perspektywa 2035
NN Perspektywa 2030 - Goldman Sachs Perspektywa 2030
NN Perspektywa 2025 - Goldman Sachs Perspektywa 2025
NN Perspektywa 2020 - Goldman Sachs Spokojna Perspektywa
 
Operacja zmiany nazw na platformie KupFundusz.pl została wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymagający żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A.

Goldman Sachs Asset Management jest piątą co do wielkości na świecie, amerykańską firmą zarządzającą aktywami. Od 150 lat świadczy usługi inwestycyjne i doradcze dla wiodących światowych instytucji, doradców finansowych i osób prywatnych, korzystając z globalnej sieci i szerokiej wiedzy eksperckiej w każdym regionie i na każdym rynku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Goldman Sachs Asset Management zarządzał ponad 2,55 bilionami dolarów aktywów na całym świecie.
 
Pełna oferta funduszy Goldman Sachs (do 23 kwietnia 2023 roku występujących pod nazwą NN) na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

04.04.2023

Przeczytany

Trzy zmiany w funduszach Investors

Investor Value, Investor Surowcowy oraz Investor Rynków Wschodzących to subfundusze, które od 30 czerwca 2023 roku pojawią się w ofercie Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Każdy powstanie poprzez przekształcenie aktualnie działających subfunduszy.

Investor Value powstanie na bazie subfunduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus. Oprócz nazwy całkowicie zmieni się strategia inwestycyjna. Obligacje zostaną zastąpione akcjami przedsiębiorstw charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Kryterium wyboru firmy do portfela ma być jej potencjał do zwiększenia wartości rynkowej poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.

Z kolei Investor Surowcowy pojawi się w miejsce Akcji Rynków Wschodzących. Subfundusz po zmianie ma inwestować w instrumenty finansowe (głównie jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych) dające pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na globalne rynki surowców lub akcje spółek prowadzących działalność w obszarach poszukiwania, wydobycia, produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub handlu surowcami.

Ostatnią zmianą jest przekształcenie subfunduszu Investor BRIC w Investor Rynków Wschodzących. W tym przypadku nie dojdzie do zmiany polityki inwestycyjnej, a jedynie zmieni się nazwa subfunduszu. Nowa nazwa ma lepiej odzwierciedlać faktyczną strategię realizowaną przez subfundusz.

Zmiany będą widoczne także dla klientów i użytkowników platformy KupFundusz.pl. Po 30 czerwca 2023 roku zmiany pojawią się m.in. w Katalogu Funduszy oraz Portfelu, gdzie stare nazwy subfunduszy zostaną zastąpione nowymi. Będą wykonane w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymagają żadnego działania ze strony klientów KupFundusz S.A. 

Zmiany w strategiach i nazwach subfunduszy nie będą wiązały się ze zmianami rachunków bankowych do wpłat, opłatami stałymi za zarządzanie, terminami realizacji zleceń.

W przypadku pytań dotyczących zmian w funduszach Investor prosimy o kontaktowanie się z KupFundusz S.A. za pośrednictwem:
- telefonu pod numerem 22 599 42 67
- formularza kontaktowego dostępnego tutaj
- czatu dostępnego na stronie www.kupfundusz.pl

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na platformie KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

20.03.2023

Przeczytany

Zmiany w części akcyjnej funduszu Allianz Duo FIO (byłym Aviva Investors FIO)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. podjęło decyzję o wycofaniu z oferty subfunduszu Allianz Europejskich Akcji prowadzonego w ramach funduszu parasolowego Allianz Duo FIO (do lipca 2022 roku występującego pod nazwą Aviva Investors FIO). Likwidacja ma odbyć się przez połączenie z subfunduszem Allianz Globalnych Akcji. Cała operacja ma się zakończyć do 21 kwietnia 2023 roku.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia subfunduszu Allianz Europejskich Akcji z Allianz Globalnych Akcji:

16 kwietnia 2023 roku – ostatni dzień przyjmowania wpłat oraz zleceń dotyczących Allianz Europejskich Akcji (wpłaty oraz zlecenia przyjęte o tym dniu po godzinie 23:30 zostaną odrzucone przez agenta transferowego funduszu)
18 kwietnia 2023 roku – zaprzestanie zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa przez Allianz Europejskich Akcji
21 kwietnia 2023 roku – TFI Allianz przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Allianz Europejskich Akcji taką liczbę jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Globalnych Akcji, która będzie odpowiadała wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Europejskich Akcji na dzień wyceny 20 kwietnia 2023 roku
22 kwietnia 2023 roku – na stronie platformy KupFundusz.pl w Portfelu Klienta w miejscu subfunduszu Allianz Europejskich Akcji zostanie wyświetlony subfundusz Allianz Globalnych Akcji oraz informacja o liczbie przydzielonych jednostek uczestnictwa.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A. 

Allianz Europejskich Akcji i Allianz Globalnych Akcji, pomijając kryterium geograficzne dobieranych instrumentów finansowych (na co wyraźnie wskazują ich nazwy), są subfunduszami o zbliżonych politykach inwestycyjnych i cechach:
 • Są subfunduszami akcyjnymi i mają poziom ryzyka 4 w 7-stopniowej skali.
 • Podstawową kategorią lokat zgromadzonych aktywów są ETFy oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i stanowią one około 75% składu portfela (według stanu na koniec 2022 roku). 
 • Nie posiadają jasno zadeklarowanego benchmarku. 
 • Pobierają jednakową opłatę stałą za zarządzanie w wysokości 2,00% w skali roku.

Pełna oferta funduszy TFI Allianz Polska na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

09.02.2023

Przeczytany

Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Turcja. Aktualizacja komunikatu z dnia 16 lutego 2023

Aktualizacja komunikatu z dnia 16 lutego 2023 roku

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w związku z ustaniem przyczyny zawieszenia, tj. wznowieniu w dniu 15 lutego 2023 roku notowań i obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Istambule w Turcji, podjęto decyzję o wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja z dniem wyceny przypadającym n 15 lutego 2023 roku. W związku z tym, zlecenia odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja złożone od dnia 7 lutego 2023 roku będą mogły zostać zrealizowane w maksymalnym okresie 7 dni od dnia wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja, tj. od dnia wyceny przypadającym 15 lutego 2023 roku.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/ogloszenia/wznowienie-zbywania-i-odkupywania-jednostek-uczestnictwa-investor-turcja-AQBBNq
__

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., od dnia wyceny przypadającego na 8 lutego 2023 roku do dnia wyceny przypadającego nie później niż na 22 lutego 2023 roku, zawieszone zostaje zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja. Oznacza to, że zlecenia zakupu i sprzedaży jednostek uczestnictwa subfunduszu nie będą realizowane. Dotyczy to także zleceń zamiany i konwersji z, oraz do subfunduszu.

Wszystkie zlecenia złożone na platformie KupFundusz.pl do 6 lutego 2023 roku do godziny 23:30 dotyczące subfunduszu Investor Turcja powinny zostać rozliczone według wyceny z 7 lutego 2023 roku. Zlecenie złożone po tym terminie zostaną zrealizowane w maksymalnym okresie 7 dni od dnia wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja.

Przyczyną zawieszenie jest brak możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Turcja, wynikającego z przyczyn niezależnych od Funduszu. Okres zawieszenie może ulec zmianie.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Investors TFI pod adresem https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/ogloszenia/zawieszenie-zbywania-i-odkupywania-jednostek-uczestnictwa-investor-turcja-3s2Dn3

W przypadku dodatkowych informacji należy kontaktować się z KupFundusz S.A lub bezpośrednio z Investors TFI.

06.02.2023

Przeczytany

Zmiana w PKO Stabilnego Wzrostu

Polityka inwestycyjna subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu zmieni się ze strategii mieszanej w strategię aktywnej alokacji. Fundusz przyjmie nazwę PKO Dynamicznej Alokacji. Zmiana nastąpi 25 lutego 2023 roku. 

Po zmianie, zarządzający subfunduszem PKO Dynamicznej Alokacji będzie mógł zwiększać udział (maksymalnie do 40%) w instrumentach o większym ryzyku inwestycyjnym np. w akcjach tylko wtedy, gdy będzie widział potencjał ich wzrostu. W innych okolicznościach będzie utrzymywał pozycję bazową, czyli taką, w której wyłączny udział mają instrumenty o niskim ryzyku. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu bardziej dynamicznego dostosowywania struktury portfela subfunduszu do aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz PKO TFI.

Operacja zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu na platformie KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta. 

Co się ZMIENI 25 lutego 2023 roku dla użytkowników platformy KupFundusz.pl?
W Katalogu Funduszy oraz Portfelu nazwa PKO Stabilnego Wzrostu zostanie zastąpiona na PKO Dynamicznej Alokacji.
Pojawią się nowe dokumenty uwzględniające zmianę nazwy i polityki inwestycyjnej.

Co się NIE ZMIENI 25 lutego 2023 roku dla użytkowników platformy KupFundusz.pl?
Rachunek bankowy PKO Dynamicznej Alokacji dla pierwszej i kolejnej wpłaty.
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie wynosząca 2,00% w skali roku.
Kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.
Terminy realizacji zleceń.
W mocy pozostaną dyspozycje wszelkie dyspozycje np. zapis na wypadek śmierci. 

Pełna oferta funduszy PKO TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

27.01.2023

Przeczytany

Esaliens inwestuje w infrastrukturę

Na platformie KupFundusz.pl jest dostępny Esaliens Infrastruktury – subfundusz globalnych akcji sektorowych. Przeznaczony jest dla inwestorów szukających zysków w akcjach i innych instrumentach udziałowych przedsiębiorstw zajmujących się budową i utrzymaniem szeroko rozumianej infrastruktury: energetycznej, wodnej, transportowej, społecznej lub komunalnej. Struktura geograficzna lokat ma być mocno rozporoszona. Dominować mają w niej Stany Zjednoczone, ale ma nie zabraknąć aktywów pochodzących z Kanady i Europy (głównie Hiszpani, Francji, Wielkiej Brytanii). Cześć może być inwestowana w amerykańskie REITy czyli podmioty, których zadaniem jest generowanie dochodu poprzez tworzenie i posiadanie nieruchomości.

Esaliens Infrastruktury działać ma w formule master-feeder. Oznacza to, że portfel funduszu (feedera) będzie składać się głównie z tytułów uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego (mastera). Masterem będzie tu Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund, który działa od 2012 roku i jest zarządzany przez amerykańską spółkę inwestycyjną ClearBridge Investments. Walutową bazową Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund jest euro.

Esaliens Infrastruktury należy do grona funduszy realizujących strategię ESG.

Esaliens Infrastruktury został wydzielony w ramach funduszu parasolowego Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO.

Jednostki uczestnictwa dostępne są wyłącznie w kategorii A.
Jednak użytkownicy platformy KupFundusz.pl mają możliwość dokonywania zamiany i konwersji z oraz do Esaliens Infrastruktury w ramach różnych kategorii jdnostek bez ograniczeń.

Roczna rzeczywista opłata stała za zarządzanie wynosi 1,96%. 

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Esaliens TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszu dostępnym tutaj.

25.01.2023

Przeczytany

PKO TFI poinformuje klientów e-mailem

Klienci PKO TFI będą otrzymywać potwierdzenia realizacja zleceń na adres poczty e-mail. Dotychczas, poza szczególnymi wyjątkami, Towarzystwo przekazywało informacje listem zwykłym na adres korespondencyjny. Zmiana ma obowiązywać od 27 stycznia 2023 roku. Związana jest z nowelizacją Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi określającą nowe zasady informowania uczestników o rozliczeniu zleconych transakcji na rejestrach w funduszach inwestycyjnych.

Potwierdzenia będą przekazywane przez PKO TFI na adres poczty elektronicznej zarejestrowanej na platformie KupFundusz.pl. Aby sprawdzić lub zmienić adres, należy zalogować się na KupFundusz.pl, przejść do sekcji Ustawienia Konta, a następnie do sekcji Rachunek i Komunikacja.

Jeżeli klient nadal chce otrzymywać potwierdzenie listownie, musi wypełnić formularz-deklarację przygotowaną przez PKO TFI. Wypełniony formularz należy przesłać do agenta transferowego prowadzącego rejestry dla funduszy PKO na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa. Formularz można pobrać ze strony w części TFI - PKO TFI https://www.kupfundusz.pl/dokumenty lub bezpośrednio ze strony dostępnej tutaj.

23.01.2023

Przeczytany

Skarbiec TFI poszuka innowacji na GPW

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities w dniu 17 kwietnia 2023 roku zostanie przekształcony w Skarbiec Polskich Innowacji. Wraz z nową nazwą zmieni się też jego polityka inwestycyjna. 

Skarbiec Polskich Innowacji ma inwestować głównie w akcje prywatnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa. Przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. 

Nowemu subfunduszowi zostanie nadany indeks odniesienia (benchmark) – indeks WIGtech TR. 

Operacja przekształcenia nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu na platformie KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta. W dniu zmiany, w Katalogu Funduszy oraz Portfelu, nazwa Skarbiec Market Opportunities zostanie zastąpiona na Skarbiec Polskich Innowacji. Pojawią się także nowe dokumenty uwzględniające zmianę.

Bez zmian pozostanie rachunek bankowy do wpłat, rzeczywista opłata stała za zarządzanie (1,95% w skali roku), kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty oraz terminy realizacji zleceń.

Pełna oferta funduszy Skarbiec TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

20.01.2023

Przeczytany

25 lat i koniec. Skarbiec TFI likwiduje jeden z najdłużej działających funduszy.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęło decyzję o wycofaniu z oferty subfunduszu Skarbiec Waga (do listopada 2018 roku działającego pod nazwą Skarbiec Waga Zrównoważony). Likwidacja ma nastąpić poprzez połączenie z subfunduszem Skarbiec III Filar w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Skarbiec FIO). Proces łączenia ma się zakończyć 10 marca 2023 roku.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia subfunduszu Skarbiec Waga z Skarbiec III Filar:
7 marca 2023 roku – ostatni dzień przyjmowania wpłat oraz zleceń dotyczących subfunduszu Skarbiec Waga (wpłaty oraz zlecenia przyjęte po tym dniu zostaną odrzucone)
9 marca 2023 roku – zaprzestanie zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa przez subfundusz Skarbiec Waga
10 marca 2023 roku – Skarbiec TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Skarbiec Waga taką liczbę jednostek uczestnictwa subfunduszu Skarbiec III Filar, która będzie odpowiadała wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu Skarbiec Waga na dzień wyceny 9 marca 2023 roku
11 marca 2023 roku – na stronie platformy KupFundusz.pl w Portfelu Klienta w miejscu subfunduszu Skarbiec Waga zostanie wyświetlony subfundusz Skarbiec III Filar oraz informacja o liczbie przydzielonych jednostek uczestnictwa.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A. 

Choć oba subfundusze posiadają ten sam benchmark - 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index - Skarbiec III Filar jest subfunduszem bezpieczniejszym w stosunku do likwidowanego Skarbiec Waga. Posiada mniejszy udział część akcyjnej, należy do grupy funduszy mieszanych stabilnego wzrostu i ma niższy współczynnik ryzyka (3 w 7-stopniowej skali). Rzeczywista opłat stała za zarządzanie wynosi w obu 1,95% w skali roku.

Skarbiec Waga działał od początku istnienia Skarbiec TFI czyli od października 1997 roku.

Pełna oferta funduszy Skarbiec TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

02.01.2023

Przeczytany

Rolnictwo i energia od Schroders

Na platformie KupFundusz.pl dostępny jest fundusz Schroder International Selection Fund (ISF) Commodity A PLN Hedged. To pierwszy fundusz surowcowy Schroders oparty o rolnictwo, rynek energii i metali szlachetnych dostępny w złotym polskim. Podobnie jak pozostałe fundusze Schroders na platformie KupFundusz.pl, także i ten został zabezpieczony przed wahaniami kursu walutowego, dzięki czemu jego wyniki powinny być porównywalne z wynikami funduszu w walucie bazowej (dolarze amerykańskim).

Inwestycje w funduszu prowadzone są poprzez swapy (rodzaj instrumentu finansowego notowanego na giełdzie papierów wartościowych), ETFy oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Największe pozycje w funduszu według stanu na koniec listopada 2022 roku to złoto, gaz naturalny, srebro, pszenica oraz soja.
 
Aby móc bez wychodzenia z domu zakupić tytuły uczestnictwa Schroder ISF Commodity lub jednego z ponad 40 innych funduszy zagranicznych na platformie KupFundusz.pl, należy posiadać dostęp do Strefy funduszy luksemburskich. Informacja o tym jak uzyskać dostęp do Strefy znajduje się w sekcji Pytania i odpowiedzi na stronie Chcę mieć dostęp do funduszy luksemburskich. Co muszę zrobić?

Aby inwestować w fundusz Schroder ISF Commodity na platformie KupFundusz.pl należy wpłacać środki na rachunek polskiego banku w polskim złotym. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej inwestycji wynosić powinna nie mniej niż równowartość 1.000 dolarów amerykańskich (aktualnie jest to około 4.600 złotych polskich).

Pełna lista funduszy Schroders dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.
Pełna lista funduszy luksemburskich dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

02.01.2023

Przeczytany

Drugi fundusz spółek amerykańskich w ofercie Generali Investments TFI

Decyzją Generali Investments TFI subfundusz Generali Akcji Wzrostu 9 stycznia 2023 roku zmieni politykę inwestycyjną. Stanie się subfunduszem akcji amerykańskich typu value, czyli skupionym na spółkach, których giełdowa wycena jest wyraźnie niższa niż realna wartość. Uzupełnieniem części akcyjnej w subfunduszu mają być instrumenty dłużne zapewniające płynność portfela subfunduszu, a także instrumenty pochodne zabezpieczające ekspozycję walutową na część akcyjną portfela. Subfundusz zmieni jednocześnie nazwę na Generali Akcje Value. Do tej pory subfundusz inwestował głównie w akcje polskich przedsiębiorstw. 

Zmiana nie będzie wiązała się z żadnymi działaniami ani dodatkowymi opłatami dla klientów platformy KupFundusz.pl. W dniu, w którym Generali Investments TFI dokona zmiany, w Portfelach klientów oraz w Katalogu Funduszy zostanie wyświetlona nowa nazwa subfunduszu.

Generali Akcje Value będzie miał ten sam średni poziom ryzyka inwestycyjnego – 4 w 7-stopniowej skali nowego wskaźnika SRI. Opłata za zarządzanie pozostanie na poziomie 2,00% w skali roku.

Pełna lista subfunduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.
Pełna lista subfunduszy akcji rynku amerykańskiego na platformie KupFundusz.pl znajduje się Katalogu Funduszy.

30.12.2022

Przeczytany

Millennium TFI zmienia opłaty w kilku swoich subfunduszach

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 1 stycznia 2023 roku zmieni stawki opłaty stałej za zarządzanie w skali roku w trzech oferowanych subfunduszach.
Opłata za zarządzanie wzrośnie w następujących subfunduszach:
 • Millennium Instrumentów Dłużnych - zmiana z 1,1% na 1,3%
 • Millennium Obligacji Globalnych – zmiana z 1,5% na 1,6%
 • Millennium Obligacji Klasyczny – zmiana z 0,9% na 1,2%
Pełna lista funduszy prowadzonych przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na platformie KupFundusz.pl znajduje się Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

28.12.2022

Przeczytany

Dalsze zmiany w funduszach Nationale-Nederlanden

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 21 grudnia 2022 roku Rockbridge TFI przejmuje fundusze Nationale-Nederlanden informujemy, że wraz z początkiem nowego roku nastąpią kolejne zmiany dotyczące funduszy Nationale-Nederlanden.

W dniu 2 stycznia 2023 roku Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Nationale-Nederlanden dokona zmiany ich nazw w statutach oraz prospektach informacyjnych. Zmiana ma polegać na zastąpieniu nazwy funduszy/subfunduszy Nationale-Nederlanden nową nazwą – Rockbridge Neo. 

Poniżej pełna lista zmian:

Stara nazwa >>> Nowa nazwa

Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty >>> Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny Plus >>> Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Plus >>> Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Małych Spółek >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek
Nationale-Nederlanden Subfundusz Ochrony Wzrostu >>> Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Nowa Europa >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Polskich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Światowych >>> Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Amerykańskich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Zrównoważony Azjatycki >>> Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europejskich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej 
 
Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty >>> Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Skarbowych >>> Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Aktywnej Alokacji >>> Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji
Nationale-Nederlanden Subfundusz Stabilnego Wzrostu >>> Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji
Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny >>> Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Średnich Spółek >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek 
Nationale-Nederlanden Subfundusz Globalnych Innowacji >>> Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji 
Nationale-Nederlanden Subfundusz Multistrategia >>> Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia
 
Zarządzającym funduszami/subfunduszami Rockbridge Neo (do 2 stycznia 2023 roku występującymi po nazwą Nationale-Nederlanden) jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 142, 00 -061 Warszawa.
 
Co jeszcze zmienia się?
O nowe nazwy i instytucję zarządzającą zmienią się dokumenty funduszy – m.in. statuty, prospekty informacyjne, KIDy
 
Co NIE zmienia się?
Bez zmian pozostają rachunki bankowe do wpłat, opłaty bieżące (w tym opłata stała za zarządzanie), minimalne kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty (odpowiednio 500 zł i 250 zł) oraz minimalne terminy realizacji zleceń.
 
Klienci posiadający subfundusze Nationale-Nederlanden na platformie KupFundusz.pl w związku ze zmianą nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych działań. Zmiany dokumentów oraz nazw funduszy w Katalogu Funduszy oraz Portfelu wykonane zostaną w sposób automatyczny wraz z aktualizacją bazy danych. 
 
Pełna lista funduszy Nationale-Nederlanden dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj 
 
1 2 3 4 9
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: