Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

24.05.2022

Przeczytany

Zmiana opłaty stałej za zarządzanie w wybranych funduszach TFI PZU

1 czerwca 2022 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zmienia wysokość rocznej opłaty stałej za zarządzanie w kilku funduszach.
Po zmianie wysokość opłaty będzie wynosić:

kategoria A
PZU SEJF+ - 1,00% (dotychczas 0,60%)
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych – 1,20%, (dotychczas 1,00%)
PZU Dłużny Aktywny – 1,50% (dotychczas 1,20%)

kategoria I
PZU Obligacji Krótkoterminowych – 0,60% (dotychczas 0,40%)
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – 1,00% (dotychczas 0,80%)
PZU Dłużny Aktywny – 1,00% (dotychczas 0,80%)

W pozostałych funduszach opłaty nie ulegają zmianie.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI PZU S.A. dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj

16.05.2022

Przeczytany

Likwidacja subfunduszu Investor Rosja

2 maja 2022 roku Investors TFI S.A. podjął decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja wydzielonego w ramach funduszu Investors SFIO. 

Decyzja o likwidacji podyktowana jest brakiem możliwości dokonania wiarygodnej wyceny znacznej części aktywów subfunduszu oraz wykonywania jakichkolwiek transakcji na rynku rosyjskim. 

Likwidacja subfunduszu odbywa się na zgodnie z Artykułem 246. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Co oznacza likwidacja subfunduszu Investor Rosja:
  • Likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu Aktywów Subfunduszu, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.
  • Klienci nie mogą wykonywać operacji na jednostkach likwidowanego subfunduszu. Złożone zlecenia zakupu lub sprzedaży nie będą realizowane.
  • Towarzystwo zaprzestaje wycen subfunduszu (ostatnia wycena dostępna jest na 28 lutego 2022 roku)
  • Klienci subfunduszu bez konieczności składania zlecenia sprzedaży otrzymają zwrot środków na zarejestrowane rachunki bankowe według harmonogramu ustalonego przez Towarzystwo.
  • Na dzień dzisiejszy Investors TFI S.A. nie określił harmonogramu likwidacji, w tym daty wypłaty środków Klientom. Harmonogram likwidacji, planowane terminy oraz tryb dokonywania wypłat dla Klientów subfunduszu zostanie opublikowany przez Investors TFI S.A. w terminie późniejszym.
Pełna treść komunikatu o likwidacji Inwestor Rosja znajduje się na stronie Towarzystwa dostępne tutaj.
 

07.04.2022

Przeczytany

Fundusze Pekao TFI już dostępne

Do grona naszych partnerów dołączyło Pekao TFI - najdłużej działające w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 

Rozszerzenie oferty daje nowe możliwości inwestycyjne - interesujące rynki i nieszablonowe pomysły inwestycyjne m. in. fundusze ESG i obligacji samorządowych. 

Pełna oferta funduszy Pekao TFI jest dostępna w Katalogu funduszy.

08.03.2022

Przeczytany

Zaproszenie na Forum Inwestycji Osobistych

Już 24 marca 2022 roku odbędzie się Forum Inwestycji Osobistych organizowane przez Analizy Online.

* Jakie skutki dla gospodarek i ludzi może mieć wojna w Ukrainie?
* Jak pokonać inflację, gdy nie ma szans na realnie dodatnie stopy procentowe?
* Jakie perspektywy mają rynki wschodzące w ogniu geopolityki?

I wiele innych tematów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

03.03.2022

Przeczytany

Komunikat Generali Investments TFI dot. ekspozycji na rynek rosyjski - stan na 02.03.2022

Generali Investments TFI w swoim komunikacje informuje o stopniu ekspozycji na rynek rosyjski w poszczególnych funduszach inwestycyjnych. Pełna treść komunikatu według stanu na 02.03.2022 r. dostępna jest w załączonym do wiadomości dokumencie.

02.03.2022

Przeczytany

Czasowe zawieszenie zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa Investor Rosja

Z powodu braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Rosja z przyczyn niezależnych od Investor Parasol SFIO w dniu wyceny aktywów subfunduszu Investor Rosja przypadającym 1 marca 2022 r., Investors TFI, działając na podstawie Artykułu 24 ust. 15 oraz ust. 16, oraz Artykułu 25 ust. 8 oraz ust. 9 Statutu Investor Parasol SFIO podjęło decyzję o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu z dniem wyceny przypadającym 1 marca 2022 r. Więcej infromacji w zamieszczonym komunikacie.

02.03.2022

Przeczytany

Komunikat Generali Investments TFI dot. ekspozycji na rynek rosyjski

Generali Investments TFI w swoim komunikacje informuje o stopniu ekspozycji na rynek rosyjski w poszczególnych funduszach inwestycyjnych. Pełna treść komunikatu dostępna jest w załączonym do wiadomości dokumencie.

28.02.2022

Przeczytany

Wojna w Ukrainie - ważne informacje dla inwestorów

W specjalnym wpisie na naszym blogu zamieszczamy listę linków do komentarzy i informacji odnoszących się wprost do wojny w Ukrainie i bieżącej sytuacji na rynkach. Lista będzie aktualizowana.

01.02.2022

Przeczytany

Fundusze NN IP TFI już dostępne

Do grona naszych partnerów dołączyła jedna z najlepszych firm zarządzających - NN Investment Partners TFI wraz z zarządzanymi przez siebie ponad trzydziestoma funduszami.

Rozszerzenie oferty daje możliwość uzyskania dostępu do nowych, interesujących rynków i pomysłów inwestycyjnych, m. in. funduszy surowcowych, czy też ESG. Warto także zwrócić uwagę na fundusze cyklu życia, które "starzeją się" razem z inwestorem.

Pełna oferta funduszy NN Investment Partners TFI jest dostępna w Katalogu funduszy.

29.12.2021

Przeczytany

Ipopema TFI wprowadza fundusz surowcowy

Pojawienie się w ofercie Ipopema TFI funduszu surowcowego nastąpiło na skutek przekształcenia subfunduszu Ipopema Portfel Polskich Funduszy w Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych.

Przekształcony funduszu ma łączyć cechy funduszu pasywnego poprzez ekspozycję na ceny złota, jak i funduszu aktywnego poprzez dobór do portfela akcji spółek z branży wydobywczej i inwestycje w metale szlachetne.

Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych będzie 14. funduszem surowcowym na platformie KupFundusz.pl. Klienci będą mogli wybrać spośród dwóch kategorii jednostek – A oraz B. Różnią się one wysokością opłaty stałej za zarządzanie oraz minimalną kwotą pierwszej i kolejnej wpłaty.

Pełna lista funduszy zarządzanych przez Ipopema TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.
Pełna lista funduszy z grupy surowcowych znajduje się w Katalogu Funduszy.

23.12.2021

Przeczytany

Informacja o kosztach w 2020 roku

KupFundusz S.A. udostępnił klientom raport zawierający informację o opłatach związanych ze składaniem zleceń za pośrednictwem platformy KupFundusz.pl oraz opłat bieżących pobranych przez fundusze inwestycyjne z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa.

Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Przygotowany został wyłącznie dla klientów posiadających w tym okresie co najmniej jeden rejestr otwarty za pośrednictwem KupFundusz S.A. i na którym zapisane były jednostki uczestnictwa.

Zestawienie w formacie pliku pdf znajduje się w Panelu Użytkownika (górna belka z imieniem i nazwiskiem) w sekcji Dokumenty Użytkownika.

Dla bezpieczeństwa dokument został zabezpieczony hasłem.

Instrukcja otwarcia raportu znajduje się w Dokumentach Użytkownika oraz wiadomości przesłanej na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany na platformie KupFundusz.pl.

21.12.2021

Przeczytany

Niższe maksymalne opłaty stałe za zarządzanie od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku obniżeniu ulegają maksymalne stałe opłaty za zarządzanie pobierane przez towarzystwa w krajowych funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych (SFIO).

Od 2022 roku fundusz inwestycyjny będzie mógł ustalić maksymalną opłatę na poziomie 2,00% w skali roku. Obecnie wynosi ona 2,50%. 

Poziom dopuszczalnej maksymalnej stałej opłaty za zarządzanie w funduszu inwestycyjnym określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Seria obniżek rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy opłatę maksymalną obniżono do 3,50%. W 2020 roku do 3,00%, a w 2021 roku do 2,50%. Obniżka w 2022 roku jest ostatnią przewidzianą w Rozporządzaniu.

Szczegółowe informacje o aktualnej opłacie stałej za zarządzanie w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, karcie funduszu, dokumencie "Informacje o opłatach" oraz w Profilu Funduszu. 

16.12.2021

Przeczytany

Złoto w UNIQA TFI

Na platformie udostępniony został najnowszy fundusz prowadzony przez UNIQA TFI - UNIQA Akcji Rynku Złota. Fundusz wschodzi w skład UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UNIQA SFIO). To 17. subfundusz w ofercie UNIQA TFI i pierwszy skierowany do klientów poszukujących rozwiązań na rynku surowców.

Fundusz będzie budował portfel w oparciu o akcje globalnych spółek związanych z wydobyciem złota. Z założenia fundusz nie będzie posiadał benchmarku. Odniesieniem dla zarządzających przy wyborze spółek do portfela ma być amerykański indeks NYSE Arca Gold Miners.

Opłata za nabycie na KupFundusz.pl wynosi 0,00%. Rzeczywista opłata za zarządzanie ustalona została przez Towarzystwo na poziomie 2,00% w skali roku. Minimalna pierwsza i kolejna wpłata wynosi 100 złotych.

Pełna lista funduszy oferowanych przez UNIQA TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

17.11.2021

Przeczytany

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. zarządzający funduszem Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 zgromadzenia uczestników. Mają prawo wziąć w nim udział wszyscy, którzy na dzień zgromadzenia posiadają jednostki uczestnictwa w funduszu.

Przedmiotem Zgromadzenia Uczestników będzie podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez wchodzącą w skład grupy kapitałowej Franklin Templeton spółkę Franklin Templeton International Services S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu („FTIS”).

Decyzje podjęte podczas zgromadzenia nie będą miały wpływu na klientów funduszu, w tym na zarządzanie funduszem oraz bezpieczeństwo zgromadzonych środków.

Szczegółowe informacje o zgromadzeniu znajdują się w dokumencie Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Klient funduszu ma prawo uczestnictwa w zgromadzaniu jak i możliwość wydania pełnomocnictwa dla Towarzystwa do reprezentowania go w zgromadzeniu. Uzupełnione pełnomocnictwo należy przesłać bezpośrednio na adres siedziby Towarzystwa wskazany w dokumencie.

Formularz Pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

Pełnomocnictwo od uczestników funduszu Franklin Templeton FIO

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. jednocześnie informuje, że zgodnie z treścią art. 87b ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników do dnia zgromadzenia uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy działających w ramach Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjnym. Oznacza to, że zlecenia, które powinny zostać rozliczone po wycenie z 15 lub 16 grudnia, zostaną rozliczone najwcześniej po wycenie z 17 grudnia. Dla klientów KupFundusz S.A. oznacza to, że zlecenia złożone na platformie KupFundusz.pl pomiędzy 14 grudnia po godzinie 08:30, a 16 grudnia 2021 do godziny 08:30 zostaną rozliczone po wycenie z dnia 17 listopada.

W ramach funduszu Franklin Templeton Funduszem Inwestycyjnym Otwartym wydzielone są trzy subfunduszu: Franklin Elastycznego Dochodu, Franklin Zmiennej Alokacji, Franklin Zdywersyfikowany Akcji.

02.11.2021

Przeczytany

Zmiana nazwy dwóch subfunduszy w Investors TFI

1 listopada 2021 roku dwa subfundusze wchodzące w skład funduszu parasolowego Investor FIO zmieniły nazwy:

Zmiana nie pociąga za sobą zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszy. Celem zmiany jest jedynie odzwierciedlenie ich polityki inwestycyjnej. Opłaty bieżące pozostają bez zmian.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Investors TFI na dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.
1 2 3 4 6
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: