Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

29.12.2021

Przeczytany

Ipopema TFI wprowadza fundusz surowcowy

Pojawienie się w ofercie Ipopema TFI funduszu surowcowego nastąpiło na skutek przekształcenia subfunduszu Ipopema Portfel Polskich Funduszy w Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych.

Przekształcony funduszu ma łączyć cechy funduszu pasywnego poprzez ekspozycję na ceny złota, jak i funduszu aktywnego poprzez dobór do portfela akcji spółek z branży wydobywczej i inwestycje w metale szlachetne.

Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych będzie 14. funduszem surowcowym na platformie KupFundusz.pl. Klienci będą mogli wybrać spośród dwóch kategorii jednostek – A oraz B. Różnią się one wysokością opłaty stałej za zarządzanie oraz minimalną kwotą pierwszej i kolejnej wpłaty.

Pełna lista funduszy zarządzanych przez Ipopema TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.
Pełna lista funduszy z grupy surowcowych znajduje się w Katalogu Funduszy.

23.12.2021

Przeczytany

Informacja o kosztach w 2020 roku

KupFundusz S.A. udostępnił klientom raport zawierający informację o opłatach związanych ze składaniem zleceń za pośrednictwem platformy KupFundusz.pl oraz opłat bieżących pobranych przez fundusze inwestycyjne z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa.

Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Przygotowany został wyłącznie dla klientów posiadających w tym okresie co najmniej jeden rejestr otwarty za pośrednictwem KupFundusz S.A. i na którym zapisane były jednostki uczestnictwa.

Zestawienie w formacie pliku pdf znajduje się w Panelu Użytkownika (górna belka z imieniem i nazwiskiem) w sekcji Dokumenty Użytkownika.

Dla bezpieczeństwa dokument został zabezpieczony hasłem.

Instrukcja otwarcia raportu znajduje się w Dokumentach Użytkownika oraz wiadomości przesłanej na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany na platformie KupFundusz.pl.

21.12.2021

Przeczytany

Niższe maksymalne opłaty stałe za zarządzanie od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku obniżeniu ulegają maksymalne stałe opłaty za zarządzanie pobierane przez towarzystwa w krajowych funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych (SFIO).

Od 2022 roku fundusz inwestycyjny będzie mógł ustalić maksymalną opłatę na poziomie 2,00% w skali roku. Obecnie wynosi ona 2,50%. 

Poziom dopuszczalnej maksymalnej stałej opłaty za zarządzanie w funduszu inwestycyjnym określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Seria obniżek rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy opłatę maksymalną obniżono do 3,50%. W 2020 roku do 3,00%, a w 2021 roku do 2,50%. Obniżka w 2022 roku jest ostatnią przewidzianą w Rozporządzaniu.

Szczegółowe informacje o aktualnej opłacie stałej za zarządzanie w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, karcie funduszu, dokumencie "Informacje o opłatach" oraz w Profilu Funduszu. 

16.12.2021

Przeczytany

Złoto w UNIQA TFI

Na platformie udostępniony został najnowszy fundusz prowadzony przez UNIQA TFI - UNIQA Akcji Rynku Złota. Fundusz wschodzi w skład UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UNIQA SFIO). To 17. subfundusz w ofercie UNIQA TFI i pierwszy skierowany do klientów poszukujących rozwiązań na rynku surowców.

Fundusz będzie budował portfel w oparciu o akcje globalnych spółek związanych z wydobyciem złota. Z założenia fundusz nie będzie posiadał benchmarku. Odniesieniem dla zarządzających przy wyborze spółek do portfela ma być amerykański indeks NYSE Arca Gold Miners.

Opłata za nabycie na KupFundusz.pl wynosi 0,00%. Rzeczywista opłata za zarządzanie ustalona została przez Towarzystwo na poziomie 2,00% w skali roku. Minimalna pierwsza i kolejna wpłata wynosi 100 złotych.

Pełna lista funduszy oferowanych przez UNIQA TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

17.11.2021

Przeczytany

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. zarządzający funduszem Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 zgromadzenia uczestników. Mają prawo wziąć w nim udział wszyscy, którzy na dzień zgromadzenia posiadają jednostki uczestnictwa w funduszu.

Przedmiotem Zgromadzenia Uczestników będzie podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez wchodzącą w skład grupy kapitałowej Franklin Templeton spółkę Franklin Templeton International Services S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu („FTIS”).

Decyzje podjęte podczas zgromadzenia nie będą miały wpływu na klientów funduszu, w tym na zarządzanie funduszem oraz bezpieczeństwo zgromadzonych środków.

Szczegółowe informacje o zgromadzeniu znajdują się w dokumencie Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Klient funduszu ma prawo uczestnictwa w zgromadzaniu jak i możliwość wydania pełnomocnictwa dla Towarzystwa do reprezentowania go w zgromadzeniu. Uzupełnione pełnomocnictwo należy przesłać bezpośrednio na adres siedziby Towarzystwa wskazany w dokumencie.

Formularz Pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

Pełnomocnictwo od uczestników funduszu Franklin Templeton FIO

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. jednocześnie informuje, że zgodnie z treścią art. 87b ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników do dnia zgromadzenia uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy działających w ramach Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjnym. Oznacza to, że zlecenia, które powinny zostać rozliczone po wycenie z 15 lub 16 grudnia, zostaną rozliczone najwcześniej po wycenie z 17 grudnia. Dla klientów KupFundusz S.A. oznacza to, że zlecenia złożone na platformie KupFundusz.pl pomiędzy 14 grudnia po godzinie 08:30, a 16 grudnia 2021 do godziny 08:30 zostaną rozliczone po wycenie z dnia 17 listopada.

W ramach funduszu Franklin Templeton Funduszem Inwestycyjnym Otwartym wydzielone są trzy subfunduszu: Franklin Elastycznego Dochodu, Franklin Zmiennej Alokacji, Franklin Zdywersyfikowany Akcji.

02.11.2021

Przeczytany

Zmiana nazwy dwóch subfunduszy w Investors TFI

1 listopada 2021 roku dwa subfundusze wchodzące w skład funduszu parasolowego Investor FIO zmieniły nazwy:

Zmiana nie pociąga za sobą zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszy. Celem zmiany jest jedynie odzwierciedlenie ich polityki inwestycyjnej. Opłaty bieżące pozostają bez zmian.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Investors TFI na dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

29.10.2021

Przeczytany

Millennium TFI obecne na Kupfundusz.pl

Katalog produktów na platformie powiększył się o kolejnych 12 funduszy inwestycyjnych. Od 29 października 2021 roku na KupFundusz.pl dostępna jest pełna oferta funduszy prowadzonych przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze Millennium działają w ramach dwóch funduszy parasolowych – Millennium FIO i Millennium SFIO. Oferta Towarzystwa składa się z czterech funduszy należących do grupy akcyjnych: Akcji, Dynamicznych Spółek, Plan Aktywny i Top Sectors. Przeciwwagę stanowią trzy fundusze dłużne: Obligacji Klasyczny, Obligacji Globalnych i Instrumentów Dłużnych. Uzupełnieniem są fundusze z grupy mieszanej: Cyklu Koniunkturalnego, Stabilnego Wzrostu, Multistrategia, Plan Wyważony i Plan Spokojny.

Wszystkie dostępne są w ramach kategorii A. Minimalna pierwsza wpłata do każdego z nich wynosi tylko 100 złotych.

Millennium TFI na koniec września 2021 roku zarządzało aktywami klientów o wartości blisko 5,5 mld złotych według danych raportu przygotowananego przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Towarzystwo działa w Polsce na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 listopada 2001 roku. Wraz z Bankiem Millennium należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Millennium Banco Comercial Português (BCP).

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Millennium TFI na dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

25.10.2021

Przeczytany

Prostsze inwestowanie regularne w fundusze zakupione na KupFundusz.pl

Już teraz w prosty sposób można zacząć regularnie inwestować drobne kwoty w fundusze inwestycyjne zakupione na KupFundusz.pl bez konieczności każdorazowego składania zlecenia. Wystarczy tylko posiadać otwarty rejestr w jednym z funduszy dostępnych na platformie, a następnie ustawić w swoim banku zlecenie przelewu stałego podając kwotę i częstotliwość wpłat.

Właściwe dane do przelewu znajdują w Portfelu po uruchomieniu zielonego guzika nawigacyjnego i kliknięciu w Inwestuj Regularnie. Wpłacone kwoty zostaną rozliczone przez fundusz inwestycyjny jako wpłata bezpośrednia, a zakupione jednostki zasilą rejestr prowadzony w funduszu na KupFundusz.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania regularnego na KupFundusz.pl znajdują się na stronie https://www.kupfundusz.pl/zlecenia-stale .

06.10.2021

Przeczytany

Fundusz medyczno-technologiczny od Esaliens TFI

Od 20 października 2021 roku w miejsce funduszu Esaliens Strateg pojawi się Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO). Nowa nazwa związana jest z całkowitą zmianą polityki inwestycyjnej funduszu. Esaliens Medycyny i Nowych Technologii ma być produktem typowo akcyjnym. Ma być odpowiedzią Esaliens TFI na rosnący wzrost nakładów i inwestycji na szeroko rozumianym rynku medycznym.

Klienci KupFundusz S.A. posiadający dotychczas Esaliens Strateg, w dniu 20 października 2021 roku staną się automatycznie posiadaczami jednostek uczestnictwa funduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii. Opłaty w nowym fundusz pozostają na dotychczasowym poziomie.

Pełna lista funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Esaliens TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

22.09.2021

Przeczytany

Drugi sposób weryfikacji – kogo obowiązuje, a kto nie musi jej wykonywać

Wraz z wprowadzeniem nowego Regulaminu, KupFundusz S.A. prosi klientów o wykonanie dodatkowej weryfikacji tożsamości. Jest to konieczne z uwagi na obowiązek dostosowania się do najnowszych interpretacji regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Obowiązek dodatkowej weryfikacji dotyczy użytkowników platformy, którzy:

  • mają pełny dostęp do Strefy transakcyjnej krajowej i wykonali tylko przelew weryfikacyjny (przelew 1PLN)
  • chcą uzyskać dostęp do Strefy transakcyjnej i posiadają konto na platformie KupFundusz.pl

Obowiązek dodatkowej weryfikacji nie dotyczy użytkowników platformy, którzy:

  • posiadają aktywny dostęp do Strefy transakcyjnej funduszy zagranicznych (Strefa luksemburska)
  • do dnia 21-09-2021 roku dokonali podwójnej weryfikacji


O konieczności wykonania dodatkowej weryfikacji informuje komunikat wyświetlany po zalogowaniu się. Brak komunikatu oznacza, że użytkownik nie ma obowiązku dodatkowej weryfikacji.   

Praktyczny poradnik o weryfikacji znajduj się na stronie Wideoweryfikacja - krótki poradnik

21.09.2021

Przeczytany

Zmiana Regulaminu platformy KupFundusz.pl wynikająca z obowiązku weryfikowania tożsamości dwoma różnymi metodami

21 września 2021 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KupFundusz.pl oraz świadczenia usług w punktach obsługi klienta”.

Wprowadzone na KupFundusz.pl zmiany mają na celu:
 •  dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach prawa, których interpretacja wskazuje konieczność weryfikowania tożsamości osób inwestujących w fundusze inwestycyjne za pomocą dwóch różnych metod,
 •  zwiększenie bezpieczeństwa klientów,
 •  ułatwienie inwestowania w fundusze za pośrednictwem platformy – w tym w fundusze zagraniczne (luksemburskie).

Zmiany w Regulaminie dotyczą w szczególności:
 •  wprowadzenia weryfikacji wszystkich (także dotychczasowych) użytkowników za pomocą transmisji wideo,
 •  ujednolicenia zapisów dotyczących sposobu aktywacji konta – w tym aktywacji Strefy luksemburskiej.

 W związku z tym Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do Strefy Transakcyjnej przed dniem 17 czerwca 2021 roku, zobowiązani są do zweryfikowania swojej tożsamości za pośrednictwem Wideoweryfikacji lub (w uzasadnionych przypadkach) dokonania weryfikacji tożsamości w sposób ustalony wspólnie z KupFundusz.pl, w szczególności w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem kuriera.

Brak dokonania dodatkowej weryfikacji do dnia 21 października 2021 roku może skutkować zablokowaniem dostępu do Strefy Transakcyjnej.

 Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z treścią nowego Regulaminu.

Na stronie Wideoweryfikacja - krótki poradnik znajdują się odpowiedzi wyjaśniające kwestie wideoweryfikacji.

01.09.2021

Przeczytany

PKO TFI rezygnuje z PKO Strategicznej Alokacji

PKO TFI pod koniec września br. planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu PKO Parasolowy FIO. W wyniku połączenia PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) przejmie aktywa PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany).

Dla klientów posiadających jednostki PKO Strategicznej Alokacji oznacza to, że z dnia na dzień staną się posiadaczami jednostek PKO Zrównoważony. Co ważne, operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagać działania ze strony klientów. PKO TFI ani KupFundusz w związku ze zmianą nie pobiorą żadnych opłat manipulacyjnych.

Najważniejsze terminy dla posiadaczy jednostek PKO Strategicznej Alokacji dotyczące połączenia:

20 września 2021 roku – ostatni dzień przyjmowania zleceń zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży PKO Strategicznej Alokacji. Zlecenia można składać na platformie KupFundusz.pl do godziny 14:30. W przypadku zakupu, wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu do końca dnia.

21 września 2021 roku – zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie oraz zleceń zamiany i odkupienia dotyczących PKO Strategicznej Alokacji.

24 września 2021 roku – przydzielenie przez PKO TFI posiadaczom jednostek PKO Strategicznej Alokacji, jednostek uczestnictwa PKO Zrównoważony o równowartości posiadanych jednostek uczestnictwa w PKO Strategicznej Alokacji według ich liczby i wyceny na dzień 23 września 2021 roku.

27 września 2021 roku – informacja o przydzielonych jednostkach w PKO Zrównoważony zostanie opublikowana na kontach klientów posiadających dotychczas PKO Strategicznej Alokacji

Powyższe zmiany nie dotyczą dotychczasowych klientów PKO Zrównoważony.

Składanie zleceń na PKO Strategicznej Alokacji począwszy od 21 września 2021 roku zostaną zablokowane na KupFundusz.pl lub anulowane po stronie agenta transferowego.

PKO Strategicznej Alokacji i PKO Zrównoważony są funduszami mieszanymi o różnych stylach zarządzania. Pierwszy z nich to fundusz aktywnej alokacji czyli prowadzony według oceny zarządzających co do bieżącej sytuacji na rynkach. Drugi to typowy fundusz zrównoważony dążący do równowagi aktywów ryzykownych i bezpiecznych w portfelu. Oba inwestują na krajowym rynku papierów udziałowych i dłużnych.

Połączenie subfunduszy nie spowoduje wzrostu opłat ani kosztów dla klientów KupFundusz - opłata za zarządzanie w obu subfunduszach wynosi maksymalnie 2,5% w skali roku.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez PKO TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

27.07.2021

Przeczytany

Coraz więcej funduszy luksemburskich - Franklin Templeton na KupFundusz.pl

Na platformie KupFundusz.pl dostępne są kolejne fundusze luksemburskie. Oferta poszerzyła się o 19 funduszy prowadzonych przez Franklin Templeton. Użytkownicy platformy z dostępem do Strefy luksemburskiej mają więc dostęp do blisko 40 funduszy zagranicznych prowadzonych w złotym polskim i zabezpieczonych przez wahaniami kursów walutowych.

Franklin Templeton działa na rynku finansowym od ponad 70 lat. W Polsce funkcjonuje aktywnie od 2005 roku, w którym uzyskał zgodę na dystrybucję tytułów uczestnictwa własnych funduszy inwestycyjnych.

Pełna lista funduszy Franklin Templeton Investment Funds dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

13.07.2021

Przeczytany

PKO TFI zawiesza sprzedaż jednostek subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego

Zgodnie z decyzją Zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., od dnia 15 lipca 2021 roku subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego zawiesza zbywanie jednostek uczestnictwa. 

Dla klientów platformy KupFundusz.pl oznacza to brak możliwości zakupu jednostek PKO Obligacji Rynku Polskiego. Dotyczy to także zamiany jednostek do subfunduszu. 

Klienci posiadających w portfelu jednostki PKO Obligacji Rynku Polskiego będą mieli nadal możliwość dokonania zamiany do innego subfunduszu w ramach oferty PKO TFI lub sprzedaży jednostek.

01.07.2021

Przeczytany

Fundusz akcji zrównoważonego rozwoju ESG od Generali Investments TFI

W sprzedaży dostępny jest już fundusz Generali Akcji Ekologicznych. To 20. produkt należący do  Generali Investments TFI w ofercie KupFundusz.pl. Fundusz ma inwestować w akcje przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób odpowiedzialny dla zrównoważonego rozwoju oraz spełniających kryteria ESG.

W ramach ESG mieści się: wywieranie pozytywnego wpływu na środkowisko (E – Enviromental), społeczna odpowiedzialność prowadzonej działalności (S – Social) oraz przejrzysty i sprawiedliwy ład korporacyjny przedsiębiorstwa (G – Governance) 

Generali Akcji Ekologicznych będzie pośrednio inwestować w globalne akcje spółek z rynków rozwiniętych. Działać ma na zasadzie funduszu master feeder czyli inwestować głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego. Ponad 70% aktywów lokowane ma być we w francuskim funduszu Sycomore Eco Solutions, który od 2019 roku działa w ramach międzynarodowej Grupy Generali.

Sycomore Eco Solutions z kolei inwestuje w spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: - transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG.

Pełny oferta funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

1 2 3 4 6
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: