Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Investor Parasol SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

33 49

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2024

3,25 PLN / 2,24%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,93% +14,62% +13,57% +8,73% +24,96% -0,09% -16,32% +11,38% +23,14%
Średnia dla grupy +3,15% +10,69% +11,08% +5,00% +17,59% +10,68% +10,90% +42,57% +46,83%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +11,84% +20,35% -14,22% +28,73% +28,93% +0,88% -41,15% +28,00%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 4/26 9/29 22/33 7/39 8/33 35/39 43/46 11/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

16.03.2015

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

148,53 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

29,60 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 03.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

70% MSCI World Growth Net TR USD Index + 20% WIG + 10 WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów netto funduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych jest lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w instrumenty akcyjne, takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, emitowane przez podmioty będące spółkami wzrostowymi. Do spółek wzrostowych zaliczane są firmy: działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju. Fundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych prowadzi swoją działalność inwestycyjną głównie na rynku amerykańskim i europejski

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

73,10%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

73,10%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

11,49%

Pozostałe

11,49%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

15,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: