Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Investor Parasol SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

46 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-1,57 PLN / -1,00%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,15% +4,96% +13,87% +13,64% +12,96% +35,79% -14,98% -3,06% +17,40%
Średnia dla grupy +1,91% +4,29% +11,66% +10,78% +17,10% +31,84% +8,97% +38,81% +46,63%
Pozycja w grupie 14/58 25/58 15/58 13/58 39/56 22/48 36/41 34/37 27/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +11,84% +20,35% -14,22% +28,73% +28,93% +0,88% -41,15% +28,00%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 4/26 9/29 22/33 7/39 8/33 35/39 43/46 11/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

16.03.2015

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

155,23 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

27,46 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 03.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

70% MSCI World Growth Net TR USD Index + 20% WIG + 10 WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Akcji Spółek Wzrostowych lokuje nie mniej niż 70% aktywów w papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego, w tym w szczególności w instrumentach akcyjnych, takich jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, emitowanych przez spółki wzrostowe. Do spółek wzrostowych zaliczane są firmy działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju. Investor Akcji Spółek Wzrostowych prowadzi działalność inwestycyjną głównie na rynku amerykańskim i europejskim, ale okazjonalnie może też inwestować w spółki z innych rynków np. azjatyckich. Pozostałe aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z: 20% WIG + 70% MSCI World Growth Net Total Return USD Index + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,25%

Ryzykowne

1,39%

Akcje krajowe

93,86%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,93%

Pozostałe

0,93%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,83%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: