Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Konserwatywny Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Konserwatywny Plus

Pekao FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

4 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,01 PLN / -0,07%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,42% +2,05% +6,02% +4,87% +9,98% +21,57% +23,23% +28,04% +27,02%
Średnia dla grupy +0,47% +1,31% +3,61% +3,08% +8,19% +18,53% +11,55% +12,98% +14,02%
Pozycja w grupie 32/40 1/40 1/40 1/40 5/40 4/40 1/37 2/34 3/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,26% +1,53% +0,94% +2,71% +2,46% +2,49% +0,95% -0,09% +6,27% +11,24%
Średnia dla grupy +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 19/33 16/36 31/41 26/46 5/47 16/48 38/46 7/47 4/42 13/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

11.09.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

14,43 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

2,50 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,05%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (POLONIA + 60 pb)

Polityka inwestycyjna

Pekao Konserwatywny Plus lokuje do 100% aktywów w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz depozytach bankowych. Fundusz zawiera również transakcje typu "buy-sell back” oraz inwestuje w instrumenty pochodne, których celem jest zabezpieczenia ryzyka walutowego, związanego z lokatami w innych niż polska walutach. Udział w portfelu innych lokat nie może przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration (miara ryzyka stopy procentowej) portfela funduszu jest nie wyższe niż 1,5 roku. Stosunkowo niskie ryzyko stopy procentowej (zmodyfikowane duration) powoduje, że fundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe papiery dłużne o stałym oprocentowaniu oraz w obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Benchmarkiem Pekao Konserwatywny Plus jest WIBID 3M + 0,5%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (22.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,03%

Ryzykowne

0,03%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,44%

Bezpieczne

28,93%

Papiery skarbowe

19,92%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

38,79%

Papiery nieskarbowe

0,80%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

11,34%

Pozostałe

11,34%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,18%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: