Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Obligacja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Obligacja

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

22 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,25 PLN / -0,39%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,21% -1,44% +2,42% -0,87% +5,94% +13,80% -7,43% -5,43% -0,72%
Średnia dla grupy -1,00% -0,77% +3,45% -0,33% +8,30% +18,07% -2,80% +0,32% +5,56%
Pozycja w grupie 21/29 26/29 24/29 25/29 29/29 27/29 23/27 23/25 19/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +15,93% +17,49% +15,03% +1,76% +2,37% +5,09% +2,91% +1,03% +6,94% +2,92% +7,47% +3,63% +12,91% +0,34% +8,32% +0,40% +0,19% +5,66% +2,32% +2,92% +6,01% -10,24% -6,97% +10,41%
Średnia dla grupy +12,93% +16,45% +14,67% +2,21% +5,44% +6,48% +4,11% +1,61% +8,11% +6,53% +6,42% +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 1/7 2/7 4/7 7/9 9/9 9/10 11/11 8/11 9/11 9/12 3/12 11/15 9/18 13/18 7/18 10/19 10/21 1/23 15/22 14/24 14/28 15/28 18/30 29/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

14.04.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

319,62 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

253,37 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,55%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mateusz Roda (od 08.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Skarbiec Obligacja lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki pieniężne w inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz lokuje co najmniej 66% wartości aktywów netto w instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok. Co najmniej 66% wartości aktywów netto ulokowanych w instrumenty dłużne stanowią instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% wartości aktywów netto stanowią lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów z

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.01.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,85%

Bezpieczne

86,66%

Papiery skarbowe

12,19%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: