Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

PKO Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

3 45

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

0,69 PLN / 0,47%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,06% +14,68% +17,26% +7,51% +3,03% +17,60% +12,97% +34,12% +23,08%
Średnia dla grupy +6,71% +7,73% +5,22% +6,50% -6,13% -6,42% +11,20% +29,90% +16,03%
Pozycja w grupie 19/50 1/49 2/49 12/50 7/47 3/39 11/33 9/29 5/26

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,15% +6,36% -10,78% +24,26% -2,75% +14,28% -4,49%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27%
Pozycja w grupie 14/26 22/29 14/33 15/39 29/33 17/39 4/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

19.05.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

148,59 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

81,40 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% EURO STOXX Total Market Value Large Index (EUR) + 10% WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dopuszczone do obrotu w krajach należących do OECD oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione instrumenty finansowe. Podstawowymi kryteriami doboru lokat funduszu jest analiza spółek pod względem wielkości i regularności wypłacanej dywidendy.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (27.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (09.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

84,11%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

76,99%

Akcje zagraniczne

7,12%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,13%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,13%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,34%

Pozostałe

0,34%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,42%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: