Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

PKO Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

26 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,67 PLN / -0,96%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,37% +7,05% +10,63% +6,33% +14,46% +28,23% +25,15% +72,68% +44,98%
Średnia dla grupy +0,62% +7,06% +15,18% +6,23% +17,43% +12,58% +8,37% +56,58% +43,67%
Pozycja w grupie 4/58 26/58 45/56 28/58 30/52 5/47 5/40 7/35 10/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,15% +6,36% -10,78% +24,26% -2,75% +14,28% -4,49% +17,70%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 14/26 22/29 14/33 15/39 29/33 17/39 4/46 27/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

19.05.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

172,97 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

108,88 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% EURO STOXX Total Market Value Large Index (EUR) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje, fundusze, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek z siedzibą w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. państwach. Podstawowymi kryteriami doboru instrumentów do portfela jest ich zdolność do generowania wysokich i regularnych dywidend. Całkowita wartość lokat funduszu w kategorie lokat, o których mowa powyżej, nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (04.04.2024)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (05.07.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

86,92%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

86,92%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,45%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,45%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,35%

Pozostałe

1,35%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,28%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: