Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

PKO Parasolowy FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

16 19

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

1,54 PLN / 0,42%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,56% +7,76% +14,93% +5,91% +23,43% +30,66% +30,88% +77,96% +47,68%
Średnia dla grupy +2,52% +10,64% +18,04% +8,61% +28,17% +34,43% +28,97% +98,03% +76,12%
Pozycja w grupie 22/22 18/22 19/22 19/22 18/22 18/22 14/20 17/20 17/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +37,94% -55,63% +37,92% +22,52% -21,69% +17,92% +32,89% -2,61% +8,82% +11,55% +12,56% -15,34% +6,14% +5,84% +19,70% -12,59% +30,20%
Średnia dla grupy +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 1/8 7/15 10/16 4/16 3/18 11/19 9/21 6/21 3/22 15/23 6/22 5/22 16/24 21/24 17/23 5/22 19/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

31.05.2006

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

371,81 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

241,61 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index (USD) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Podstawowymi składnikami portfela funduszu są instrumenty udziałowe emitowane i notowane na terytorium Polski lub państw należących do Unii Europejskiej, głównie akcje małych i średnich spółek oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek. Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki wchodzące w skład polskich i globalnych indeksów odzwierciedlających zmianę cen akcji małych i średnich spółek. Całkowita wartość lokat w małe i średnie spółki lub instrumenty odzwierciedlające ich zachowanie nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto (WAN), przy czym całkowita wartość lokat w akcje małych i średnich spółek nie może być niższa niż 30% WAN.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (15.04.2024)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

74,07%

Ryzykowne

71,62%

Akcje krajowe

2,45%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

16,98%

Bezpieczne

2,43%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

14,55%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,75%

Pozostałe

0,75%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,20%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: