Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Dłużny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Dłużny

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

21 22

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

0,05 PLN / 0,05%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,54% +3,33% +5,33% +7,94% +8,17% -8,87% -11,07% -7,48% -3,50%
Średnia dla grupy +0,99% +3,05% +4,86% +10,44% +11,64% -4,70% -5,30% -0,61% +4,55%
Pozycja w grupie 28/29 11/29 8/29 27/29 28/29 23/28 22/26 22/24 18/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +1,11% +5,45% +4,40% +2,76% +5,22% -12,98% -6,71%
Średnia dla grupy +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11%
Pozycja w grupie 5/21 2/23 2/22 16/24 19/28 26/28 17/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

19.06.2015

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

109,68 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

51,03 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 06.2015)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (30.06.2023)

KID/KIID (28.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,28%

Bezpieczne

85,25%

Papiery skarbowe

0,53%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

13,50%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,09%

Pozostałe

0,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,64%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: