Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Superfund Akcyjny

Superfund Akcyjny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Superfund Akcyjny

Superfund FIO Portfelowy

akcji polskich uniwersalne

14 25

Ranking KupFundusz

28.02.2021

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2021

3 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,39% +11,72% +12,24% +7,51% +32,61% +12,42% +5,58% -5,32% -0,43%
Średnia dla grupy +1,78% +6,80% +16,63% +3,29% +18,44% +5,97% -2,00% -4,32% +17,79%
Pozycja w grupie 41/52 8/52 41/51 6/52 5/50 15/48 14/44 25/42 36/40

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu -1,51% +3,39% -7,05% +4,55% -12,41% -3,82% +11,43%
Średnia dla grupy -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81%
Pozycja w grupie 18/58 7/56 58/58 55/62 16/56 46/57 13/50

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

SUPERFUND TFI

Data uruchomienia

10.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

99,58 PLN (04.03.2021)

Wartość aktywów

5,00 mln PLN (31.01.2021)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Filip Nowicki (od 02.2015)

Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz utrzymuje pełne zaangażowanie na rynku akcji. Zarządzający poszukują do portfela spółek, które w ich ocenie będą zachowywać się lepiej niż szeroki rynek. Ponadto fundusz może osiągać ekspozycję na rynki zagraniczne zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie, jak i przy wykorzystaniu inwestycji w inne fundusze. Inwestycje zagraniczne są jednak jedynie uzupełnieniem portfela, ponieważ znaczną większość lokat funduszu stanowią instrumenty udziałowe emitentów z krajowych rynków akcji.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2021)

Prospekt informacyjny (24.02.2021)

KIID (17.02.2021)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (03.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

90,46%

Ryzykowne

79,27%

Akcje krajowe

1,24%

Akcje zagraniczne

9,95%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,16%

Pozostałe

0,16%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,38%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: