Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuInvestor Oszczędnościowy

Investor Oszczędnościowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Investor Oszczędnościowy

Investor Parasol FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

9 12

Ranking KupFundusz

31.03.2020

Rating AOL

24.01.2018

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2020

3 36M

Ranking AOL 36M

31.03.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,29% -1,89% -1,47% -1,77% +0,26% +1,84% +5,12% +8,10% +9,45%
Średnia dla grupy -1,34% -1,33% -1,09% -1,27% +0,05% +0,50% +3,01% +4,55% +5,31%
Pozycja w grupie 41/45 35/45 37/45 35/45 28/45 24/42 18/41 12/37 10/32

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +14,92% +16,35% +9,43% +5,33% +4,45% +4,16% +4,13% +2,97% +5,77% -0,32% +3,13% +3,47% +4,46% +3,34% +2,86% +1,43% +2,66% +3,10% +2,20% +2,43%
Średnia dla grupy +13,98% +16,02% +10,82% +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53%
Pozycja w grupie 2/7 3/8 7/8 3/13 14/15 15/17 5/20 14/19 10/23 22/23 20/23 24/25 22/24 7/26 25/33 19/36 5/41 23/46 11/46 17/48

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

10.11.1999

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

255,39 PLN (06.04.2020)

Wartość aktywów

2,44 mld PLN (31.03.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od zysku, gdy przekroczy 110% WIBID

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie nie mniej niż 70% aktywów w obligacje, depozyty bankowe oraz instrumenty, których termin zapadalności nie przekracza roku. Cechą wyróżniającą fundusz na tle konkurencji jest znacząca ekspozycja na nieskarbowe papiery wartościowe. W szczególności są to obligacje wyemitowane głównie przez instytucje finansowe, ale również i przedsiębiorstwa. Część skarbowa, odpowiadająca za około 50% aktywów, to przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2020)

Prospekt informacyjny (01.04.2020)

KIID (03.03.2020)

Sprawozdanie (30.06.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,21%

Bezpieczne

51,99%

Papiery skarbowe

44,84%

Papiery nieskarbowe

2,38%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,53%

Pozostałe

0,53%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,26%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0