Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Oszczędnościowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Investor Oszczędnościowy

Investor Parasol FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

12 28

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,04 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,44% +1,80% +4,88% +2,30% +8,85% +17,22% +11,71% +16,83% +17,22%
Średnia dla grupy +0,44% +1,70% +4,67% +2,21% +8,76% +16,91% +10,16% +13,08% +13,40%
Pozycja w grupie 18/40 14/40 17/40 17/40 20/40 18/40 21/37 13/34 17/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +14,92% +16,35% +9,43% +5,33% +4,45% +4,16% +4,13% +2,97% +5,77% -0,32% +3,13% +3,47% +4,46% +3,34% +2,86% +1,43% +2,66% +3,10% +2,20% +2,43% +2,02% -1,27% +0,66% +10,93%
Średnia dla grupy +13,98% +16,02% +10,82% +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 2/7 3/8 7/8 3/13 14/15 15/17 5/20 14/19 10/23 22/23 20/23 24/25 22/24 7/26 25/33 19/36 5/41 23/46 12/47 18/48 20/46 18/47 31/42 17/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

10.11.1999

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

299,17 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

2,33 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,5%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Oszczędnościowy to fundusz dłużny. Nie mniej niż 70% jego aktywów netto jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty o zbliżonej wiarygodności do Skarbu Państwa oraz największe krajowe instytucje finansowe. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego mogą być obligacje korporacyjne firm uznanych przez zarządzającego za wysoce wiarygodne. Fundusz Investor Oszczędnościowy lokuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, których termin wykupu lub okres odsetkowy nie przekracza 18 miesięcy. Fundusz Investor Oszczędnościowy może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się niską zmiennością ze względu na zaangażowanie głównie w krótkoterminowe lub zmiennokuponowe dłużne papiery wartościowe. Benchmarkiem Investor Oszczędnościowy jest kompozyt: 90% (WIBOR 6M+0,5%) + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,12%

Bezpieczne

53,40%

Papiery skarbowe

11,59%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

34,04%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,09%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,28%

Pozostałe

0,28%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,60%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: