Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

11 13

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

-0,15 PLN / -0,04%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,77% +5,06% +3,80% +1,10% +1,32% -2,10% -0,03% +1,59% +3,22%
Średnia dla grupy +1,03% +5,58% +4,01% +1,93% +2,94% -0,15% +1,36% +3,11% +4,14%
Pozycja w grupie 13/20 8/20 12/18 16/20 14/17 14/16 12/16 12/15 9/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +20,12% +11,07% +16,51% +15,81% +9,00% +4,68% +5,02% +4,11% +3,21% +3,55% +5,33% +4,97% +3,64% +3,64% +4,95% +2,66% +2,14% +1,50% +1,22% +2,95% +1,77% +1,56% +2,24% -4,07% +1,04%
Średnia dla grupy +20,63% +10,42% +14,76% +15,66% +11,63% +4,17% +5,27% +5,48% +3,81% +2,78% +4,99% +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39%
Pozycja w grupie 2/2 1/2 1/3 2/3 5/5 2/7 3/8 7/8 8/9 2/12 5/12 10/14 12/14 8/14 16/20 6/22 17/21 7/22 8/23 7/23 6/23 10/24 5/19 17/19 10/17

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

09.10.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

358,24 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

339,99 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Mateusz Roda (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 18 miesięcy, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty funduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (05.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (23.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,40%

Bezpieczne

72,47%

Papiery skarbowe

15,75%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

8,39%

Papiery nieskarbowe

0,79%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,43%

Pozostałe

1,43%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,18%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: