Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

13 13

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

-0,04 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,33% +1,44% +3,39% +0,53% +6,84% +9,80% +5,51% +7,45% +9,29%
Średnia dla grupy +0,68% +2,18% +4,25% +1,39% +9,01% +13,22% +9,34% +10,78% +12,79%
Pozycja w grupie 20/20 19/19 16/19 20/20 18/19 15/16 15/15 14/15 13/15

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +20,12% +11,07% +16,51% +15,81% +9,00% +4,68% +5,02% +4,11% +3,21% +3,55% +5,33% +4,97% +3,64% +3,64% +4,95% +2,66% +2,14% +1,50% +1,22% +2,95% +1,77% +1,56% +2,24% -4,07% +1,04% +8,11%
Średnia dla grupy +20,63% +10,42% +14,76% +15,66% +11,63% +4,17% +5,27% +5,48% +3,81% +2,78% +4,99% +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie 2/2 1/2 1/3 2/3 5/5 2/7 3/8 7/8 8/9 2/12 5/12 10/14 12/14 8/14 16/20 6/22 17/21 7/22 8/23 7/23 6/23 10/24 5/19 17/19 10/17 15/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

09.10.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

385,11 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

330,38 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mateusz Roda (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 12 miesięcy, a także w dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania ustalana jest dla okresów dłuższych niż 12 miesięcy, denominowane w PLN jak i innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przez zmianą relacji kursowej danej waluty do PLN. Fundusz inwestuje również w depozyty bankowe oraz w polskie lub zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii fun

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (02.01.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (23.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,07%

Bezpieczne

79,94%

Papiery skarbowe

11,14%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,99%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,11%

Pozostałe

0,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: