Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek

Rockbridge Neo SFIO

akcji polskich małych i średnich spółek

15 19

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,05 PLN / 0,30%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,01% +4,39% +12,65% +12,20% +15,95% +52,61% +23,88% +69,04% +108,65%
Średnia dla grupy -1,51% +3,41% +13,75% +12,55% +18,09% +57,18% +24,98% +67,59% +84,51%
Pozycja w grupie 7/22 9/22 15/22 11/22 17/22 17/22 15/20 13/20 6/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -29,85% +10,85% +19,27% -12,69% +7,64% +18,96% +1,95% -21,60% +13,20% +37,26% +19,58% -13,13% +31,91%
Średnia dla grupy -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 13/18 18/19 21/21 16/21 6/22 4/23 18/22 16/22 6/24 5/24 18/23 7/22 18/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

15.12.2010

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

16,65 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

32,44 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jakub Ryba (od 02.2023)

Jędrzej Łukomski (od 08.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% sWIG80 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek inwestuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym nie mniej niż 55% w akcje małych polskich spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może jednak przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% sWIG80 + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

AFI (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

83,83%

Ryzykowne

83,83%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,70%

Pozostałe

2,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

13,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: