Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Noble Fund Konserwatywny

Noble Funds FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

25 28

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,03 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,60% +1,28% +4,81% +3,11% +9,03% +17,47% +5,02% +8,51% +10,82%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14% +4,22% -5,26% -3,46% +10,67%
Średnia dla grupy +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 25/36 18/41 19/46 14/47 23/48 2/46 40/47 37/42 18/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

30.04.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

160,98 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

197,86 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 3M + 0,25%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz Noble Fund Konserwatywny aktywnie inwestuje w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Stanowią one minimum 70% aktywów portfela inwestycyjnego. W portfelu funduszu dominują papiery o krótkim terminie zapadalności. Pozostałe kategorie lokat stanowią nie więcej niż 30% aktywów, przy czym fundusze inwestycyjne stanowić mogą od 0% do 10% wartości aktywów. Fundusz nie stanowi funduszu rynku pieniężnego. Benchmarkiem jest WIBOR 3M + 0,25%, jednak fundusz nie odzwierciedla składu tego benchmarku, ani innego uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących stabilność zainwestowanych środków oraz poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych lub bezpośrednich inwestycji w obligacje i bony skarbowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,42%

Bezpieczne

54,20%

Papiery skarbowe

10,82%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

31,08%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

1,32%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,04%

Pozostałe

1,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,54%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: