Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Noble Fund Konserwatywny

Noble Fund Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Noble Fund Konserwatywny

Noble Funds FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

6 14

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Rating AOL

19.12.2017

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2020

4 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,77% +3,12% +2,17% +2,34% +3,94% +5,25% +8,11% +10,89% +11,88%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie 8/37 7/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14%
Średnia dla grupy +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53%
Pozycja w grupie 25/36 18/41 19/46 13/46 22/48

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

30.04.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

151,46 PLN (10.07.2020)

Wartość aktywów

370,59 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mikołaj Raczyński (od 07.2014)

Ryszard Miodoński (od 09.2016)

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w krótkoterminowe i zmiennokuponowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Łączna wartość wymienionych składników lokat nie może być niższa niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe inwestycje cechują się wysoką jakością emitentów, jak np. jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących stabilność zainwestowanych środków oraz poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych lub bezpośrednich inwestycji w obligacje i bony skarbowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (24.06.2020)

KIID (19.06.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,78%

Bezpieczne

65,63%

Papiery skarbowe

29,15%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,39%

Pozostałe

0,39%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,83%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: