Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

Fundusz indeksowy

PKO Parasolowy FIO

akcji amerykańskich

1 15

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,52 PLN / 0,24%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,96% +4,93% +15,39% +13,54% +24,38% +45,06% +30,81% +79,71% +81,07%
Średnia dla grupy +3,06% +3,15% +12,49% +10,81% +19,22% +36,69% +11,45% +56,90% +63,18%
Pozycja w grupie 7/14 8/14 5/14 7/14 4/14 4/13 4/12 2/10 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,27% +9,09% -8,05% +30,19% +9,94% +26,76% -18,17% +25,24%
Średnia dla grupy +8,08% +9,65% -10,80% +25,25% +19,25% +16,95% -21,11% +21,69%
Pozycja w grupie 8/10 7/9 2/9 2/11 7/9 2/11 5/13 3/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

19.05.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

215,28 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

489,30 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% S&P500 (USD)

Polityka inwestycyjna

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego to fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Fundusz dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu Standard & Poors 500 USD. To liczony w USD dochodowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji największych spółek Ameryki Północnej. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego inwestuje w akcje, fundusze zagraniczne, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Całkowita wartość inwestycji funduszu w powyższe kategorie lokat nie może być niższa niż 60% aktywów funduszu. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego stosuje benchmark i jest nim 100% S&P500 (USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (28.05.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

81,04%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

81,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

13,48%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

13,48%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,46%

Pozostałe

1,46%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,02%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: