Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Top Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Top Małych i Średnich Spółek

Investor Parasol FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

12 21

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

4,17 PLN / 1,19%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,26% +7,19% +13,40% +15,73% +12,86% -7,42% +26,89% +28,42% +25,53%
Średnia dla grupy +0,58% +5,48% +14,61% +15,03% +13,04% -4,57% +39,47% +44,03% +28,91%
Pozycja w grupie 3/23 9/23 15/23 12/23 15/23 15/21 18/21 16/20 10/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +51,57% +20,04% +6,56% +87,09% +10,82% -66,91% +29,23% +16,20% -31,21% +24,89% +41,23% -13,17% +1,69% +11,73% +16,63% -15,17% +16,30% +10,67% +20,03% -20,55%
Średnia dla grupy +51,57% +20,04% +5,21% +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04%
Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 1/3 6/8 15/15 13/16 9/16 16/18 2/19 1/21 17/21 18/22 14/23 2/22 4/22 3/24 19/24 16/23 16/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

26.11.2002

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

354,32 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

120,41 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Hejak (od 05.2010)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N + 5% MSCI World Mid Cap Net TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

78,95%

Ryzykowne

63,18%

Akcje krajowe

15,77%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,92%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,92%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,38%

Pozostałe

1,38%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: