Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Polskie

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

inPZU Akcje Polskie

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

akcji polskich uniwersalne

18 29

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

1,26 PLN / 1,48%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -3,82% -0,79% +15,71% -1,11% -11,39%
Średnia dla grupy -1,86% +2,68% +15,30% +2,54% -5,99%
Pozycja w grupie 38/41 37/41 21/41 38/41 37/41

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -18,64%
Średnia dla grupy -16,35%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

86,12 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

64,99 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Goss (od 07.2021)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Tomasz Matras (od 12.2021)

Łukasz Jakubowski (od 11.2022)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

70% WIG20TR + 30% mWIG40TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. WIG20 TR to indeks 20 spółek o największej, a mWIG40 TR to indeks 40 spółek o średniej kapitalizacji notowanych na warszawskiej giełdzie. Indeksy uwzględniają wypłaty dywidend przez spółki. Fundusz lokuje min. 70% aktywów netto w instrumenty powiązane z indeksami WIG20 TR oraz mWIG40 TR lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2023)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (08.02.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (04.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

85,69%

Ryzykowne

80,26%

Akcje krajowe

5,43%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

10,11%

Bezpieczne

10,11%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,49%

Pozostałe

1,49%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,71%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: