Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PZU Sejf+

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Sejf+

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich skarbowych

4 13

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Rating AOL

30.09.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

0,07 PLN / 0,10%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +1,75% +5,70% +4,96% +2,11% +3,89% +2,70% +4,20% +6,43%
Średnia dla grupy +1,83% +5,58% +4,29% +1,88% +3,02% -0,11% +1,45% +3,09%
Pozycja w grupie 8/20 3/20 2/18 3/20 6/17 6/16 6/16 4/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +1,99% +1,63% -1,17% +1,88%
Średnia dla grupy +1,46% +1,56% -3,14% +1,39%
Pozycja w grupie 6/24 7/19 3/19 7/17

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

08.02.2018

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

69,14 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

379,56 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Karpiński (od 04.2018)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Łukasz Magiera (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz dłużny nastawiony na ochronę wartości jednostki uczestnictwa. Dąży do tego, aby wartość jednostki na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż jej wartość na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego. W tym celu fundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe obligacje i bony skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Udział dłużnych papierów emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi nie więcej niż 30% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,52%

Bezpieczne

61,01%

Papiery skarbowe

16,34%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

20,17%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,03%

Pozostałe

1,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,44%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: