Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Sejf+

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Sejf+

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich skarbowych

1 13

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,02 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,85% +3,18% +8,67% +6,78% +10,35% +7,49% +8,90% +10,64% +12,16%
Średnia dla grupy +0,52% +2,53% +7,08% +5,07% +8,39% +3,67% +4,28% +5,91% +7,02%
Pozycja w grupie 2/19 2/19 2/19 2/19 2/16 3/15 2/15 3/15 3/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +1,99% +1,63% -1,17% +1,88%
Średnia dla grupy +1,46% +1,56% -3,14% +1,39%
Pozycja w grupie 6/24 7/19 3/19 7/17

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

08.02.2018

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

72,30 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

640,40 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Karpiński (od 04.2018)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Łukasz Magiera (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Sejf+ lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium doboru instrumentów finansowych jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej rentowności umożliwiającej ochronę wartości jednostki uczestnictwa w skali roku kalendarzowego. W przypadku lokat w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych fundusz może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka kursowego, w szczególności poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Całkowita łączna wartość lokat w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, oraz warto

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (08.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,04%

Bezpieczne

59,38%

Papiery skarbowe

17,31%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

19,35%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,21%

Pozostałe

2,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: