Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Dynamicznych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Millennium Dynamicznych Spółek

Millennium FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

12 19

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,29 PLN / 0,77%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,49% +4,66% +13,87% +12,08% +19,45% +64,65% +28,25% +74,48% +92,08%
Średnia dla grupy -1,51% +3,41% +13,75% +12,55% +18,09% +57,18% +24,98% +67,59% +84,51%
Pozycja w grupie 13/22 7/22 9/22 12/22 10/22 11/22 13/20 11/20 10/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -52,04% +39,30% +15,94% -28,32% +19,07% +35,64% -10,49% +10,32% +13,15% +2,83% -22,78% +9,89% +16,65% +25,94% -16,79% +41,14%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 4/15 9/16 11/16 12/18 8/19 6/21 15/21 2/22 11/23 17/22 17/22 10/24 14/24 12/23 11/22 7/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

10.04.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

167,99 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

157,94 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mirosław Dziółko (od 06.2009)

Marek Dec (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Dynamicznych Spółek inwestuje od 60% do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym. Limit ten uwzględnia też zaangażowanie wynikające z instrumentów pochodnych, bazujących na indeksach lub wartościach akcji reprezentowanych przez te indeksy. Znaczącą część portfela akcyjnego funduszu stanowią spółki o małej i średniej kapitalizacji. Pozostałą, niezainwestowaną w instrumenty o charakterze akcyjnym, część portfela funduszu stanowią przede wszystkim dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Millennium Dynamicznych Spółek nie posiada benchmarku służącego ocenie jego wyników inwestycyjnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,23%

Ryzykowne

80,76%

Akcje krajowe

10,47%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,60%

Pozostałe

0,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,17%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: