Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Dynamiczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Dynamiczny

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

16 22

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

1,80 PLN / 1,26%

Zmiana 1D
02.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,12% +17,51% +8,37% +7,41% -0,91% -13,68% -8,49% -5,27% -2,78%
Średnia dla grupy +4,67% +13,83% +5,05% +5,15% -0,92% -11,42% -5,88% -2,51% +0,45%
Pozycja w grupie 2/30 2/30 2/30 2/30 13/30 19/28 15/26 15/23 13/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +15,08% +5,25% +10,10% +2,20% +2,50% +4,32% +2,39% +3,77% +5,97% -11,66% -8,89%
Średnia dla grupy +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11%
Pozycja w grupie 3/18 1/18 2/18 2/19 1/21 10/23 14/22 11/24 15/28 24/28 22/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

18.11.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

144,29 PLN (02.02.2023)

Wartość aktywów

310,71 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika ICE BofA Poland Government Index

Zarządzający

Radosław Gałecki (od 11.2011)

Grzegorz Latała (od 11.2011)

Marcin Mężykowski (od 11.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,41%

Bezpieczne

65,31%

Papiery skarbowe

22,76%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

3,34%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,65%

Pozostałe

1,65%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,93%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: