Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Dynamiczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Dynamiczny

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

9 22

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,13 PLN / 0,08%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,68% +0,55% +3,74% +0,21% +8,32% +23,45% -2,32% -2,39% +3,48%
Średnia dla grupy +1,33% +0,37% +2,77% +0,45% +7,65% +19,85% -1,13% -0,17% +6,36%
Pozycja w grupie 6/29 8/29 5/29 17/29 9/29 4/29 13/27 14/25 10/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +15,08% +5,25% +10,10% +2,20% +2,50% +4,32% +2,39% +3,77% +5,97% -11,66% -8,89% +17,91%
Średnia dla grupy +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 3/18 1/18 2/18 2/19 1/21 10/23 14/22 11/24 15/28 24/28 22/30 3/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

18.11.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

158,72 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

353,58 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% ICE BofA Poland Government Index

Zarządzający

Marcin Mężykowski (od 11.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Obligacji Dynamiczny lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe wynosi od 50% do 100% wartości aktywów. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego wynosi od 0% do 50% aktywów funduszu. Fundusz dąży do tego, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych wynosił co najmniej 66% wartości aktywów. Proporcje między lokatami aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzającego. Fundusz Allianz Obligacji Dynamiczny nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

77,43%

Bezpieczne

52,50%

Papiery skarbowe

24,93%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,97%

Pozostałe

1,97%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

20,61%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: