Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Dłużny Aktywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Dłużny Aktywny

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

10 15

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,01 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,19% +2,62% +5,99% +4,66% +8,20% -9,57% -8,76% -3,14% +1,49%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +2,51% +3,52% +7,47% +5,37% -11,34% -5,48%
Średnia dla grupy +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36%
Pozycja w grupie 16/16 3/16 1/16 4/15 14/15 7/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

26.10.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

52,52 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

55,88 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Karpiński (od 01.2019)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Od 50% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (08.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,54%

Bezpieczne

91,05%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

6,49%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,05%

Pozostałe

2,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: