Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Top Brands

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Top Brands

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

32 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

2,06 PLN / 0,76%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,34% -1,36% +6,27% +5,64% +15,63% +33,69% -5,70% +33,78% +37,33%
Średnia dla grupy +0,51% +3,66% +10,36% +9,11% +14,50% +35,05% +9,19% +40,78% +48,71%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +7,24% +2,30% +32,60% -7,18% +29,40% +41,39% +3,47% -26,38% +18,03%
Średnia dla grupy +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 5/19 19/26 3/29 6/33 6/39 5/33 33/39 36/46 26/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

26.02.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

274,38 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

89,52 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 10.2015)

Michał Cichosz (od 12.2018)

Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI World Index (USD)

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Top Brands inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujące wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek powinny w dużej mierze charakteryzować się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne (patenty, prawa autorskie, technologie) konsekwentnie zapewniać im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Fundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych, pozwalających na finansowanie ekspansji i rozwoju spółki. Pozostałą cześć funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Benchmarkiem Skarbiec Top Brands jest 100% MSCI World Index (USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,52%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

91,52%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,67%

Pozostałe

3,67%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,81%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: