Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Parasolowy SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

19 22

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Rating AOL

30.09.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

0,10 PLN / 0,15%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +4,23% +14,51% +3,85% +4,48% -7,83% -17,36% -11,62% -7,45%
Średnia dla grupy +4,41% +11,84% +4,97% +4,47% -1,85% -11,94% -6,12% -2,93%
Pozycja w grupie 17/30 3/30 22/30 14/30 28/30 24/28 22/26 17/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +5,36% +6,07% -9,58% -12,02%
Średnia dla grupy +3,82% +6,05% -9,92% -6,11%
Pozycja w grupie 5/24 13/28 12/28 28/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.12.2018

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

68,74 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

342,11 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% różnicy zmiany aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu Treasury Bond Spot Poland

Zarządzający

Mariusz Zaród (od 12.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w instrumenty dłużne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim, depozyty (do 50%) oraz jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych (do 5%). Średni udział instrumentów dłużnych i depozytów wynosi ponad 90% aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (21.12.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (10.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

92,76%

Bezpieczne

75,09%

Papiery skarbowe

17,67%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,99%

Pozostałe

2,99%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: