Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Parasolowy SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

13 22

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,15 PLN / -0,20%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,66% +0,12% +3,25% +0,77% +7,73% +18,47% -8,02% -5,81% +1,05%
Średnia dla grupy +0,92% +0,27% +2,63% +0,34% +7,49% +19,25% -0,86% -0,27% +6,26%
Pozycja w grupie 26/29 17/29 6/29 7/29 11/29 16/29 25/27 23/25 15/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,36% +6,07% -9,58% -12,02% +14,18%
Średnia dla grupy +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 5/24 13/28 12/28 28/30 13/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.12.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

75,70 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

288,36 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mariusz Zaród (od 12.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty i fundusze. Fundusz należy do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP - indeks odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów netto funduszu, fundusze inwestycyjne stanowią nie więcej niż 10%, a depozyty nie więcej niż 20% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,21%

Bezpieczne

74,33%

Papiery skarbowe

24,88%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,64%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: