Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Obligacji Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Rockbridge Neo Obligacji Plus

Rockbridge Neo SFIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

12 15

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,04 PLN / 0,23%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,34% -0,73% +2,54% -0,45% +6,86% +10,44% -1,17% +1,31% +5,52%
Średnia dla grupy -0,27% -0,09% +3,76% -0,01% +8,44% +16,48% +0,72% +4,19% +6,48%
Pozycja w grupie 8/13 10/13 11/13 9/13 11/13 13/13 8/12 6/10 6/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,57% +9,97% +5,93% +5,12% +9,97% +1,18% +8,07% +0,70% +0,25% +3,20% +1,94% +2,03% +4,91% -3,34% -6,91% +10,46%
Średnia dla grupy +10,05% +6,29% +7,41% +5,90% +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie 5/5 2/5 4/5 4/6 7/8 6/9 3/12 8/12 9/11 14/16 11/16 13/16 6/15 2/15 9/14 12/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

10.01.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

17,77 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

84,20 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Wartość inwestycji w obligacje będzie nie mniejsza niż 66% wartości aktywów funduszu. Do 34% aktywów może być lokowane w krótkoterminowe PW i gotówkę). Min. 40% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Wartość lokat w obligacje podmiotów z siedzibę za granicą lub zagraniczne prawa majątkowe nie może przekraczać 30%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (02.02.2023)

AFI (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,60%

Bezpieczne

78,26%

Papiery skarbowe

5,99%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

15,35%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: