Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Konserwatywny

Allianz FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

23 28

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,08 PLN / -0,04%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,13% +1,19% +3,58% +1,54% +7,97% +17,00% +10,63% +15,21% +15,32%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,54% +3,85% +4,37% +4,91% +4,65% +4,52% +5,63% +3,11% +3,09% +0,73% +1,95% +2,63% +0,17% +2,03% +1,83% -2,30% +1,76% +10,25%
Średnia dla grupy +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 3/20 5/19 13/23 15/23 13/23 14/25 14/24 9/26 24/33 30/36 13/41 28/46 39/47 24/48 23/46 30/47 20/42 23/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

16.12.2005

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

179,20 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

207,25 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 12.2005)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Konserwatywny inwestuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz może też inwestować od 0% do 30% w inne polskie i zagraniczne fundusze. Allianz Konserwatywny lokuje od 50% do 100% aktywów netto w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, od 0% do 30% aktywów netto w fundusze. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (07.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,41%

Bezpieczne

45,82%

Papiery skarbowe

17,51%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

35,08%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,12%

Pozostałe

0,12%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: