Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Małych Spółek

Allianz Duo FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

13 21

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,20 PLN / 0,11%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,30% +5,64% +14,31% +14,49% +8,50% -9,01% +17,99% +42,73% +23,00%
Średnia dla grupy +0,58% +5,48% +14,61% +15,03% +13,04% -4,57% +39,47% +44,03% +28,91%
Pozycja w grupie 16/23 13/23 13/23 15/23 21/23 17/21 19/21 13/20 12/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +83,31% +35,10% -27,89% +16,17% +24,44% -14,75% +6,73% +9,01% -3,95% -25,17% +16,09% +32,94% +16,74% -24,66%
Średnia dla grupy +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04%
Pozycja w grupie 1/16 1/16 10/18 12/19 17/21 19/21 9/22 20/23 22/22 19/22 4/24 6/24 20/23 21/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

189,66 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

103,77 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Staszak (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

92,09%

Ryzykowne

90,07%

Akcje krajowe

2,02%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,42%

Pozostałe

2,42%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,49%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: