Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Małych Spółek

Allianz Duo FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

17 21

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,40 PLN / -0,20%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,19% +2,43% +10,68% +21,20% +25,46% -7,81% +14,69% +48,29% +44,35%
Średnia dla grupy -1,51% +4,34% +13,20% +22,87% +32,45% -1,03% +36,70% +54,81% +49,88%
Pozycja w grupie 11/23 20/23 21/23 20/23 22/23 19/21 19/21 14/21 12/18

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +83,31% +35,10% -27,89% +16,17% +24,44% -14,75% +6,73% +9,01% -3,95% -25,17% +16,09% +32,94% +16,74% -24,66%
Średnia dla grupy +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04%
Pozycja w grupie 1/16 1/16 10/18 12/19 17/21 19/21 9/22 20/23 22/22 19/22 4/24 6/24 20/23 21/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

200,78 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

107,16 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Staszak (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Małych Spółek lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, głównie małych spółek, a także instrumenty finansowe o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka będzie wynosiła od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz dąży do tego, aby co najmniej połowę wartości portfela akcji Allianz Małych Spółek stanowiły akcje małych spółek, przy czym za małe spółki uważa się: - w odniesieniu do akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75 %, - w odniesieniu do akcji spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA - spółki, których kapitalizacja giełdowa jest nie wyższa niż 2,5 mld zł. Całkowita wartoś

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (05.07.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

96,09%

Ryzykowne

94,03%

Akcje krajowe

2,06%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: