Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Małych Spółek

Allianz Duo FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

17 19

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

1,40 PLN / 0,62%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,88% +10,19% +12,91% +8,46% +22,12% +19,36% +9,75% +73,97% +64,22%
Średnia dla grupy +2,52% +10,64% +18,04% +8,61% +28,17% +34,43% +28,97% +98,03% +76,12%
Pozycja w grupie 4/22 12/22 21/22 9/22 19/22 21/22 19/20 19/20 16/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +83,31% +35,10% -27,89% +16,17% +24,44% -14,75% +6,73% +9,01% -3,95% -25,17% +16,09% +32,94% +16,74% -24,66% +26,92%
Średnia dla grupy +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 1/16 1/16 10/18 12/19 17/21 19/21 9/22 20/23 22/22 19/22 4/24 6/24 20/23 21/22 21/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

228,04 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

122,32 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Staszak (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Małych Spółek lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, głównie małych spółek, a także instrumenty finansowe o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka będzie wynosiła od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz dąży do tego, aby co najmniej połowę wartości portfela akcji Allianz Małych Spółek stanowiły akcje małych spółek, przy czym za małe spółki uważa się: - w odniesieniu do akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75 %, - w odniesieniu do akcji spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA - spółki, których kapitalizacja giełdowa jest nie wyższa niż 2,5 mld zł. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będzie nie większa niż 40% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

93,18%

Ryzykowne

90,82%

Akcje krajowe

2,36%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,17%

Pozostałe

0,17%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,65%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: