Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Niskiego Ryzyka

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Niskiego Ryzyka

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

12 13

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Rating AOL

30.09.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,02% +2,07% +4,66% +9,64% +10,94% +8,71% +3,92% +5,33% +6,79%
Średnia dla grupy +0,94% +1,96% +3,92% +9,03% +11,53% +10,13% +7,21% +8,80% +10,69%
Pozycja w grupie 5/19 6/19 3/19 5/19 8/19 12/16 14/15 14/15 12/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,71% +4,86% +4,84% +3,25% +3,35% +4,59% +6,35% +5,15% +3,39% +4,73% +1,71% +1,82% +0,83% +0,38% +1,95% +1,16% +1,11% +1,29% -5,29% +0,12%
Średnia dla grupy +4,17% +5,27% +5,48% +3,81% +2,78% +4,99% +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39%
Pozycja w grupie 1/7 6/8 5/8 7/9 5/12 6/12 5/14 7/14 10/14 17/20 17/22 20/21 16/22 17/23 16/23 15/23 14/24 11/19 18/19 13/17

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

193,04 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

138,43 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Mężykowski (od 11.2007)

Radosław Gałecki (od 03.2010)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIRON 3M

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Allianz Niskiego Ryzyka lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe, w tym głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Całkowita wartość lokat funduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości aktywów Allianz Niskiego Ryzyka, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmark funduszu Allianz Niskiego Ryzyka to: Indeks FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (17.11.2023)

KID/KIID (17.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (05.07.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

83,60%

Bezpieczne

44,39%

Papiery skarbowe

30,47%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

8,74%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

14,94%

Pozostałe

14,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: