Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Dochodowy

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

6 11

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

0,19 PLN / 0,17%

Zmiana 1D
02.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,56% +4,04% +4,40% +1,63% +2,97% +3,07% +4,15% +7,27% +9,31%
Średnia dla grupy +2,26% +5,15% +4,33% +2,44% +2,01% +0,44% +2,37% +5,51% +6,68%
Pozycja w grupie 15/20 15/20 8/20 16/20 9/19 8/18 8/18 7/17 7/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +2,00% +2,89% +1,15% +0,31% +1,31%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49%
Pozycja w grupie 13/27 11/24 19/24 7/22 9/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

15.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

113,55 PLN (02.02.2023)

Wartość aktywów

103,04 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb

Zarządzający

Radosław Gałecki (od 12.2017)

Grzegorz Latała (od 12.2017)

Marcin Mężykowski (od 12.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

92,21%

Bezpieczne

11,92%

Papiery skarbowe

6,25%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

66,39%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

7,65%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,32%

Pozostałe

2,32%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: