Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Dochodowy

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

4 11

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Rating AOL

30.09.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,03 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,44% +2,63% +5,41% +9,78% +11,05% +11,35% +11,80% +12,81% +16,41%
Średnia dla grupy +1,37% +2,25% +5,09% +9,99% +11,22% +9,38% +8,63% +10,47% +14,06%
Pozycja w grupie 8/20 3/20 9/20 13/20 12/20 7/19 6/18 7/18 6/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +2,00% +2,89% +1,15% +0,31% +1,31%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49%
Pozycja w grupie 13/27 11/24 19/24 7/22 9/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

15.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

122,66 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

262,44 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Gałecki (od 12.2017)

Marcin Mężykowski (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIRON 3M + 0,25%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Dochodowy lokuje aktywa głównie w: a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, c) polskie i zagraniczne fundusze lokujące swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe, d) skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumety rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz fundusze wynosi od 0% do 100 % wartości aktywów fun

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (17.11.2023)

KID/KIID (17.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (20.11.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,34%

Bezpieczne

19,67%

Papiery skarbowe

8,93%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

54,60%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

5,14%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,47%

Pozostałe

0,47%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,20%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: