Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Allianz Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Dochodowy

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

3 11

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Rating AOL

30.06.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

0,03 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
27.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,07% +0,85% +0,24% -0,98% -1,34% +0,10% +1,22% +3,75%
Średnia dla grupy -0,26% +1,18% -0,24% -2,32% -4,07% -2,22% -0,88% +1,78%
Pozycja w grupie 12/21 11/21 10/20 11/20 10/19 7/18 8/18 6/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +2,00% +2,89% +1,15% +0,31%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05%
Pozycja w grupie 13/27 11/24 19/24 7/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

15.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

109,21 PLN (27.09.2022)

Wartość aktywów

120,20 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M

Zarządzający

Radosław Gałecki (od 12.2017)

Grzegorz Latała (od 12.2017)

Marcin Mężykowski (od 12.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.07.2022)

KIID (01.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

92,21%

Bezpieczne

11,92%

Papiery skarbowe

6,25%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

66,39%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

7,65%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,32%

Pozostałe

2,32%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: