Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych

Rockbridge Neo FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

11 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,01 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,81% +1,92% +1,27% +1,60% +5,69% +12,24% -2,19% -1,20% +1,32%
Średnia dla grupy +0,92% +2,03% +1,45% +1,60% +5,64% +17,21% -0,50% -0,27% +5,16%
Pozycja w grupie 24/30 15/29 15/29 14/29 16/29 29/29 15/28 11/26 13/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,57% +5,15% +4,32% +6,18% +9,65% +7,79% +4,55% +11,44% +0,53% +8,19% +0,84% +0,34% +3,30% +1,32% +2,55% +3,35% -6,48% -7,35% +10,92%
Średnia dla grupy +6,48% +4,11% +1,61% +8,11% +6,53% +6,42% +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 1/10 2/11 1/11 10/11 3/12 2/12 8/15 13/18 12/18 8/18 8/19 8/21 15/23 19/22 17/24 26/28 2/28 20/30 28/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.06.2004

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

22,29 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

63,79 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Udział obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego oraz obligacji posiadających gwarancje wyżej wymienionych instytucji nie może być niższy niż 67% portfela funduszu. Udział obligacji wyemitowanych przez inne niż powyższe podmioty nie może przekroczyć 33% wartości aktywów funduszu, przy czym wartość lokat w obligacjach podmiotów zagranicznych nie może być wyższa niż 30%. Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim 90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (07.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.02.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,24%

Bezpieczne

78,52%

Papiery skarbowe

0,41%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

16,31%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: