Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Spokojna Inwestycja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Spokojna Inwestycja

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

9 28

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,57% +2,15% +6,67% +4,33% +9,04% +9,71% +11,17% +12,49% +14,21%
Średnia dla grupy +0,60% +2,49% +6,68% +5,04% +8,53% +3,04% +4,33% +5,33% +6,52%
Pozycja w grupie 18/44 34/44 23/43 34/43 13/43 6/40 8/37 10/36 9/32

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,00% +3,78% +4,77% +2,85% +2,25% +1,27% +1,09% +2,32% +1,78% +1,59% +1,64% -1,00% +6,15%
Średnia dla grupy +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57%
Pozycja w grupie 21/23 21/25 19/24 15/26 32/33 21/36 29/41 32/46 20/47 31/48 27/46 15/47 5/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

17.12.2009

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

14,23 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

3,85 mld PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz Pekao Spokojna Inwestycja lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Główne składniki lokat to obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa lub obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Udział innych lokat niż te, o których mowa powyżej. nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto funduszu. Dura

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

87,15%

Bezpieczne

40,21%

Papiery skarbowe

12,33%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

33,57%

Papiery nieskarbowe

1,04%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

12,58%

Pozostałe

12,58%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,27%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: