Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek

Rockbridge Neo FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

2 19

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,11 PLN / 0,72%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,34% +2,32% +13,55% +12,88% +20,75% +65,98% +39,93% +83,14% +103,43%
Średnia dla grupy -1,51% +3,41% +13,75% +12,55% +18,09% +57,18% +24,98% +67,59% +84,51%
Pozycja w grupie 12/22 17/22 10/22 6/22 7/22 9/22 5/20 8/20 7/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +12,78% -57,85% +34,46% +16,15% -25,51% +14,55% +20,63% -0,12% -2,48% +23,03% -2,59% -26,86% +7,11% +18,02% +33,98% -15,51% +38,54%
Średnia dla grupy +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 5/8 9/15 12/16 10/16 8/18 14/19 20/21 4/21 22/22 1/23 21/22 21/22 14/24 12/24 3/23 9/22 12/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

14.11.2006

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

15,42 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

70,10 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jakub Ryba (od 02.2023)

Jędrzej Łukomski (od 08.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek lokuje co najmniej 55% kapitału w akcjach spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział wszystkich typów akcji w portfelu funduszu wynosi co najmniej 70%, przy czym wartość akcji zagranicznych nie może przekroczyć 30%. Pozostałą część portfela (do 30%) stanowią instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% mWIG40 + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (02.01.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

84,81%

Ryzykowne

82,47%

Akcje krajowe

2,34%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,95%

Bezpieczne

4,95%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,11%

Pozostałe

0,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: