Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

15 15

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

-0,17 PLN / -0,49%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,00% +9,32% +3,62% +2,72% -5,58% -14,14% -7,98% -4,69% -2,44%
Średnia dla grupy +1,65% +8,79% +3,53% +3,32% -1,11% -8,78% -5,34% -2,68% +0,02%
Pozycja w grupie 12/14 6/14 6/14 12/14 13/14 10/13 7/11 8/11 8/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,69% +10,23% +11,97% +12,95% +1,78% +4,85% +7,90% +4,63% +3,95% +7,69% +3,27% +10,09% +4,49% +11,99% +1,02% +5,95% +0,75% +1,13% +4,19% +0,37% +4,68% +6,88% -8,09% -8,83%
Średnia dla grupy +4,69% +10,23% +11,97% +14,08% +2,70% +5,87% +7,76% +4,68% +3,10% +10,05% +6,29% +7,41% +5,90% +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36%
Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 1/2 2/3 1/3 3/5 4/5 1/5 5/6 4/8 7/9 7/12 6/12 2/11 5/16 14/16 2/16 1/15 9/15 12/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

31.03.1998

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

34,36 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

124,14 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,55%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Mateusz Roda (od 10.2021)

Grzegorz Zatryb (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%). Pozostałe kategorie lokat funduszu to: instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe papiery dłużne (0%-45%), depozyty bankowe (max. 30%) oraz jednostki uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych (max. 25%). Aktywa mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde z państw członkowskich UE oraz przez Stany Zjednoczone.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (05.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

93,56%

Bezpieczne

63,41%

Papiery skarbowe

20,75%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

8,20%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

1,20%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,88%

Pozostałe

3,88%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: