Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Aktywny Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Aktywny Dochodowy

Generali Fundusze SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

17 28

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,03 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,82% +3,13% +5,60% +1,77% +11,10% +13,49% +6,80% +9,06% +13,22%
Średnia dla grupy +0,80% +2,66% +4,79% +1,58% +9,67% +13,61% +9,62% +11,40% +13,02%
Pozycja w grupie 18/40 9/40 11/40 13/40 9/40 25/39 34/37 31/34 25/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,93% +4,14% +2,36% +3,23% +2,52% -1,37% -4,15% +11,47%
Średnia dla grupy +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 2/41 7/46 7/47 10/48 15/46 21/47 39/42 11/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

16.12.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

124,57 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

346,86 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Andrzej Czarnecki (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,15%)

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Generali Aktywny Dochodowy lokowane są w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, fundusze oraz w depozyty bankowe. Suma aktywów ulokowana w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego nie może być niższa niż 70%. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekroczyć 30% aktywów funduszu. Suma lokat w listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez banki nie może przekroczyć 80% wartości aktywów. Środki pieniężne lokowane są w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Benchmark funduszu to 100% (WIBOR 6M + 0,15%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (16.02.2024)

KID/KIID (09.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

AFI (27.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,23%

Bezpieczne

55,66%

Papiery skarbowe

5,44%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

35,13%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,15%

Pozostałe

1,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,62%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: