Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Aktywny Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Aktywny Dochodowy

Generali Fundusze SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

20 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,18 PLN / 0,14%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,84% +1,74% +3,61% +4,13% +9,54% +19,50% +9,02% +11,95% +14,11%
Średnia dla grupy +0,59% +1,46% +3,25% +3,62% +8,01% +18,70% +12,16% +13,11% +14,29%
Pozycja w grupie 1/40 5/40 12/40 8/40 8/40 14/40 34/37 28/34 25/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,93% +4,14% +2,36% +3,23% +2,52% -1,37% -4,15% +11,47%
Średnia dla grupy +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 2/41 7/46 7/47 10/48 15/46 21/47 39/42 11/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

16.12.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

127,45 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

691,30 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Andrzej Czarnecki (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,15%)

Polityka inwestycyjna

Generali Aktywny Dochodowy lokuje aktywa w listach zastawnych, dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego, funduszach oraz w depozytach bankowych. Łączna wartość aktywów zainwestowana w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego nie może być niższa niż 70%. Pozostałe kategorie lokat funduszu nie mogą przekroczyć 30% portfela. Łączna wartość lokat w listach zastawnych oraz dłużnych papierach wartościowych, wyemitowanych przez banki nie może przekroczyć 80% wartości aktywów Generali Aktywny Dochodowy. Środki pieniężne lokowane są w instrumentach rynku pieniężnego i dłużnych papierach wartościowych, których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Benchmark funduszu to 100% (WIBOR 6M + 0,15%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (28.06.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (28.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,61%

Bezpieczne

52,12%

Papiery skarbowe

2,80%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

40,69%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,43%

Pozostałe

3,43%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,96%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: