Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Generali Aktywny Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Aktywny Dochodowy

Generali Fundusze SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

25 28

Ranking KupFundusz

30.04.2022

Rating AOL

31.03.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2022

2 36M

Ranking AOL 36M

30.04.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,75% -4,16% -6,93% -6,79% -8,51% -4,84% -3,52% -1,47% +1,92%
Średnia dla grupy +0,41% -2,22% -2,97% -2,70% -5,10% -3,51% -2,82% -1,87% -0,20%
Pozycja w grupie 11/48 39/47 41/46 42/46 35/45 30/41 30/40 26/37 22/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +2,93% +4,14% +2,36% +3,23% +2,52% -1,37%
Średnia dla grupy +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64%
Pozycja w grupie 2/41 7/46 6/46 9/47 14/44 19/45

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

16.12.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

106,79 PLN (26.05.2022)

Wartość aktywów

395,81 mln PLN (30.04.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

5% od wzrostu jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Andrzej Czarnecki (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

1,2-krotność stawki WIBID 3M

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2022)

Prospekt informacyjny (25.04.2022)

KIID (13.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

AFI (25.08.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,92%

Bezpieczne

43,80%

Papiery skarbowe

10,46%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

44,66%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,16%

Pozostałe

0,16%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,92%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: