Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Obligacji Klasyczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Millennium Obligacji Klasyczny

Millennium FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

26 28

Ranking KupFundusz

31.10.2023

Rating AOL

30.09.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,01 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,03% +1,56% +3,07% +7,32% +8,89% +8,32% +6,67% +7,53% +9,43%
Średnia dla grupy +1,14% +2,04% +4,14% +9,24% +11,21% +9,56% +7,14% +8,58% +10,58%
Pozycja w grupie 39/42 37/42 33/40 28/37 28/35 29/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,20% +4,45% +4,50% +3,30% +3,44% +3,77% +4,84% +4,39% +4,53% +5,37% +1,99% +2,60% +1,22% +2,03% +2,66% +0,73% +1,55% +0,72% -1,94% +1,34%
Średnia dla grupy +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57%
Pozycja w grupie 8/13 13/15 14/17 15/20 10/19 19/23 16/23 16/23 13/25 15/24 22/26 28/33 22/36 11/41 27/46 34/47 32/48 39/46 26/47 24/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.01.2002

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

201,69 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

2,36 mld PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Plewiński (od 05.2013)

Mateusz Łosicki (od 12.2015)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Obligacji Klasyczny prowadzi politykę inwestycyjną tak, by min. 60% wartości aktywów netto funduszu lokować w dłużne instrumenty finansowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusz inwestuje przede wszystkim instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Część portfela inwestycyjnego może być lokowana w nieskarbowe instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne, których polityka inwestycyjna polega na nabywaniu do portfeli instrumentów dłużnych. Jednocześnie nie więcej niż 80% aktywów może być łącznie zainwe

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (11.10.2023)

KID/KIID (20.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (02.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,39%

Bezpieczne

42,78%

Papiery skarbowe

9,95%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

29,81%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

12,85%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,05%

Pozostałe

1,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,55%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: