Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Akcji

Rockbridge Neo FIO

akcji polskich uniwersalne

22 29

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,11 PLN / 0,44%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,31% +9,77% +17,90% +10,79% +33,33% +49,85% +32,35% +96,26% +71,27%
Średnia dla grupy +7,29% +10,34% +19,47% +12,92% +35,92% +55,64% +37,29% +98,47% +65,89%
Pozycja w grupie 7/42 28/42 29/42 38/42 33/41 35/41 30/40 19/38 16/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +18,83% +57,04% +6,53% -54,85% +30,22% +17,20% -24,17% +17,34% +1,04% -2,55% -14,76% +10,52% +14,47% -14,90% +1,09% +8,39% +27,62% -16,59% +32,11%
Średnia dla grupy +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 16/19 1/21 17/26 26/33 29/36 17/36 26/43 30/47 51/55 24/58 52/56 21/58 31/61 29/55 26/56 18/49 6/47 21/42 35/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.06.2004

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

25,16 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

85,66 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Dębski (od 02.2023)

Andrzej Lis (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

70% WIG20 + 30% mWIG40

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 66% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 34% wartości portfela.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.12.2023)

KID/KIID (02.01.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

93,92%

Ryzykowne

63,42%

Akcje krajowe

30,50%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,26%

Pozostałe

0,26%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,81%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: