Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Rynku Złota

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

inPZU Akcje Rynku Złota

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

2,78 PLN / 2,34%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +13,55% +12,41% +32,26% +22,89% +29,42% +41,36%
Średnia dla grupy +7,97% +6,68% +28,67% +21,07% +22,74% +27,36%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu +9,11%
Średnia dla grupy -1,38%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

18.01.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,67 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

21,77 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Matras (od 12.2021)

Przemysław Sepielak (od 12.2021)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Maja Motak (od 08.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net TR

Polityka inwestycyjna

inPZU Akcje Rynku Złota to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Indeks składa się ze spółek związanych z wydobywaniem złota lub których dochody w większości pochodzą z wydobywania złota, i które nie zabezpieczają swojej ekspozycji na ceny tego surowca. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Fundusz realizuje cel inwestycyjny nabywając instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. inPZU Akcje Rynku Złota stosuje benchmark i jest nim 100% MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net TR.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

82,89%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

82,89%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,62%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,62%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,37%

Pozostałe

8,37%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: