Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Rynków Wschodzących

Fundusz indeksowy

PKO Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków wschodzących

4 13

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,70 PLN / 0,71%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,27% +6,70% +13,36% +9,78% +13,46% +18,54% -12,16% +9,38% +5,63%
Średnia dla grupy +4,39% +5,83% +12,46% +9,72% +11,74% +13,21% -10,47% +7,94% +6,00%
Pozycja w grupie 4/11 5/11 3/11 6/11 4/11 5/10 5/9 4/9 4/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,19% +24,61% -18,04% +17,35% +8,12% -2,87% -21,04% +9,07%
Średnia dla grupy +9,75% +14,65% -12,93% +16,05% +8,24% -1,30% -18,59% +5,79%
Pozycja w grupie 10/10 1/10 8/10 4/11 5/9 6/11 10/11 5/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

19.05.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

99,55 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

112,09 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI Emerging Markets (USD)

Polityka inwestycyjna

PKO Akcji Rynków Wschodzących to fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Fundusz dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets (USD), odzwierciedlającego zmianę cen akcji dużych i średnich spółek, notowanych na rynkach wschodzących. Do podstawowych kategorii lokat funduszu należą instrumenty udziałowe, fundusze zagraniczne i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek, mających siedzibę w krajach zaliczanych do rynków wschodzących, a także prowadzących działalność operacyjną lub uzyskujących większość swoich przychodów w krajach rynków wschodzących. Całkowita wartość inwestycji funduszu w powyższe kategorie lokat nie może być niższa niż 60% portfela. PKO Akcji Rynków Wschodzących posiada benchmark i jest nim 100% MSCI Emerging Markets (USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (04.07.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

70,67%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

70,67%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,72%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,72%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

14,82%

Pozostałe

1,38%

Pozostałe

13,44%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,79%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: