Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Czym się różni FIO od SFIO?

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 3 minuty 48 sekund

Świat inwestycji, niestety, często posługuje się skrótami, które laikom nic nie mówią. FIO i SFIO brzmią trochę jak science fiction, ale w rzeczywistości to nic trudnego.

Ten, kto zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem - na przykład na Platformie KupFundusz.pl - może być zaskoczony. Dlaczego jeden fundusz jest FIO, a drugi SFIO? Już wyjaśniamy.

Zacznijmy od początku. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako:
1. fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)
2. alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI), w ramach którego można wydzielić:
   a. specjalistyczny funduszy inwestycyjny otwarty (SFIO)
   i
   b. fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

Zajmijmy się dwiema pierwszymi formami. FIO, czyli fundusz inwestycyjny otwarty to taki, w którym nie ma ograniczeń co do możliwości przystąpienia lub rezygnacji z uczestnictwa. Co bardzo istotne, na żądanie uczestnika, FIO zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa. Robi to z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. W praktyce jednak, obecnie wyceny prawie wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych FIO są podawane w dni robocze zwiazane z działaniem Giełdy Papierów Wartościowych SA. Uczestnikiem funduszu FIO może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Fundusz inwestycyjny otwarty FIO jest formułą najbardziej konserwatywną, jeśli chodzi o politykę inwestycyjną. Maksymalnie 5% (do 10% w określonych warunkach) aktywów może być lokowane w papiery wartościowego jednego emitenta (na przykład akcji lub obligacji jednej spółki). Więcej może być zainwestowane tylko w depozyt (do 20% aktywów), list zastawny i obligację skarbową (do 25% aktywów). Takie podejście ma służyć wysokiej dywersyfikacji portfela funduszu FIO. Oznacza to, że jeśli dany fundusz ma w swoim portfelu akcje firmy, w której zaczęły się problemy to dzięki ustawowemu limitowi, wpływ akcji tej spółki na zachowanie funduszu będą mniejsze niż gdyby było to kilkukrotnie więcej.

SFIO, czyli specjalistyczny funduszy inwestycyjny otwarty, to forma funduszu, w której dopuszcza się możliwość zawężenia grona potencjalnych klientów. W przeciwieństwie do FIO, w statucie funduszu SFIO można ograniczyć nabywców wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych, które mogą sobie pozwolić na pierwszą wpłatę w wysokości równowartości 40 tys. euro. Ponadto, w przypadku SFIO można określić w jakich warunkach uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym przede wszystkim moment, w którym uczestnik powinien zgłosić zamiar żądania odkupienia jednostki lub kiedy nastąpi wypłata kwoty z tytułu odkupienia tych jednostek.

Formuła SFIO pozwala na więcej elastyczności w ramach realizowanej polityki inwestycyjnej. Może bowiem, jeżeli tak jest zapisane w statucie, stosować zasady i ograniczenia takie jak w funduszach inwestycyjnych zamkniętych FIZ. Przykładowo – papiery wartościowe jednego podmiotu (np. akcje jednej spółki) mogą stanowić do 20% aktywów funduszu – a więc co najmniej dwa razy więcej niż w przypadku FIO.
Pod pewnymi warunkami SFIO może również do 100% aktywów lokować w jednostki lub tytuły uczestnictwa innych funduszy (np. w ramach formuły master-feeder), w praktyce najczęściej z oferty zagranicznych towarzystw. W polskich warunkach ta formuła najczęściej wykorzystywana jest do zaoferowania klientom funduszu opartego o bardziej egzotyczne papiery wartościowe (np. akcje brazylijskie, chińskie itp.).

Warto zobaczyć: Katalog Funduszy z pomocnymi filtrami i rankingami.

FIO czy SFIO?
Żadna z powyższych formuł funduszu nie jest jednoznacznie lepsza od drugiej. Ustawowe zapisy dotyczące funkcjonowania funduszy FIO są bardziej rygorystyczne niż w przypadku SFIO, co wymusza większe zróżnicowanie portfela i co za tym idzie teoretycznie większe bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Z drugiej strony formuła SFIO pozwala na więcej i może służyć do budowania bardziej ryzykownych strategii dla świadomych inwestorów. Ważne, że klient ma wybór i może go dokonać w świadomy sposób.

Na KupFundusz.pl dostępne są zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Aby cieszyć się dostępem do nich bez opłat manipulacyjnych, załóż bezpłatne konto.

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: