Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 11 minut


KupFundusz.pl oferuje dostęp do ponad 400 funduszy inwestycyjnych z 21 TFI – to ok  2/3 krajowych TFI oraz 2 firm zagranicznych (luksemburskich). Platforma umożliwia samodzielne inwestowanie w fundusze inwestycyjne przy użyciu narzędzi ułatwiających ich wybór, porównanie i analizę oraz zbudowanie portfela inwestycyjnego. Jak więc wybrać fundusz inwestycyjny, który spełni nasze oczekiwania?

Czym kierować się przy wyborze funduszu inwestycyjnego?

Wybór konkretnego funduszu inwestycyjnego może sprawiać trudności szczególnie osobom z mniejszym doświadczeniem. Są jednak pewne kryteria i wskazówki, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji.

Wybierając konkretny fundusz inwestycyjny, warto zwrócić uwagę na kilka czynników: 

 • Na początku należy ustalić swój indywidualny profil inwestycyjny zgodny z założonymi celami inwestycyjnymi i tolerancją ryzyka. W skrócie chodzi o wskazanie, które rodzaje funduszy (akcji, zrównoważone, dłużne, surowcowe, absolute return) są najlepsze dla danego profilu inwestora. Do jego ustalenia potrzebne jest m.in. określenie ryzyka, jakie jesteśmy w stanie ponieść (czyli w sumie podejście do strat) oraz poziomu zysku, jakiego oczekujemy. W wyborze odpowiedniego produktu może pomóc Kreator portfela.

 • Następnie warto określić czas trwania inwestycji (horyzont inwestycyjny). Im jest on krótszy, tym lepszym wyborem będą fundusze inwestycyjne o niższym ryzyku (fundusze dłużne krótkoterminowe). Wraz z wydłużaniem horyzontu, rośnie zasadność inwestowania w fundusze inwestycyjne o wyższym ryzyku, ale i potencjale zysku (np. fundusze surowcowe czy fundusze akcji).
 • Koszty to ważny czynnik przy wyborze funduszy, ponieważ mogą one znacznie wpłynąć na stopę zwrotu. Na platformie KupFundusz.pl nie pobieramy opłat manipulacyjnych. Najważniejszym kosztem są opłaty za zarządzanie, które stanowią wynagrodzenie dla towarzystwa za świadczenie usług zarządzania. Wysokość opłat zależy m.in. od typu funduszu – im bardziej agresywny (jak fundusze akcji), tym zazwyczaj koszty są wyższe.
 • Dotychczasowe wyniki szczególnie na tle benchmarków lub konkurencyjnych produktów mówią wiele o ogólnej jakości funduszu (efektywności). Tę oceniają także rankingi KupFundusz.pl które poza wynikami biorą pod uwagę to, jak kształtuje się relacja zysku do ponoszonego ryzyka.
 • Dywersyfikacja portfela to jeden ze skuteczniejszych sposobów na zapewnienie stabilności wyników portfela poprzez inwestowanie w kilka różnych rodzajów funduszy. Dywersyfikacja może polegać zarówno na wyborze funduszy z różnych grup inwestycyjnych, a także wyborze kilku funduszy w ramach jednego grupy. Chodzi o rozproszenie ryzyka.
➡️➡️➡️ Zobacz także: Fundusz inwestycyjny - co to jest i w jaki sposób działa?Jak korzystać z filtrów, narzędzi i ocen?

Pierwszym narzędziem, które pomaga w wyborze funduszy na KupFundusz.pl jest katalog Fundusze inwestycyjne z zestawem filtrów zawężających wybór do najlepszych rozwiązań i możliwością sortowania funduszy wg wybranych kryteriów.

Katalog oferowanych funduszy jest dostępny z poziomu paska menu „FUNDUSZE”. 

Filtrowanie listy funduszy 

Nad tabelą z funduszami znajdują się filtry, które ułatwiają wybieranie funduszy według różnych parametrów.

MOJE FUNDUSZE to zestaw filtrów, który jest aktywny dla dla osób które mają już konto na KupFundusz.pl.  Każdemu klientowi wyświetla się indywidualna lista funduszy. 

 • OBSERWOWANE zawęża listę funduszy do tych, którymi interesuje się użytkownik. Aby fundusz znalazł się w Obserwowanych wystarczy kliknąć ikonkę  „oczko” 👁️‍🗨️, która znajduje się na indywidualnym profilu każdego funduszu oraz na liście (katalogu) z funduszami.
 • W PORTFELU pozwala na wyświetlenie listy funduszy, w które inwestor zainwestował pieniądze i które aktualnie znajdują się w jego portfelu.
 • DLA TWOJEGO PROFILU INWESTORA zawęża listę do funduszy odpowiadających naszemu profilowi i tolerancji ryzyka inwestycyjnego. Filtr działa tylko dla osób posiadających na platformie określony „Profil inwestycyjny” Aby go mieć należy wypełnić ankietę inwestycyjną podczas rejestracji konta lub przy korzystaniu z Kreatora portfela. 

Kolejne filtry są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy posiadają konto na platformie. 

RODZAJ FUNDUSZU – pozwala na zawężenie wyboru do funduszy inwestycyjnych krajowych TFI, bądź oferowanych przez zagraniczne firmy inwestycyjne (luksemburskie).  To ważne z uwagi na inny sposób opodatkowania inwestycji w fundusze polskie i zagraniczne.  

O tym czym różni się inwestowanie w fundusze krajowe i zagraniczne przeczytasz na naszym blogu:Grup filtrów PROFIL INWESTYCYJNY


KATEGORIA daje możliwość wyboru grup funduszy inwestujących w bardzo podobny sposób (np. wszystkie fundusze akcyjne lub fundusze dłużne). Możliwe jest też zawężenie tego wyboru jeszcze bardziej, do wybranej podgrupy – dostępnej po wyborze „więcej opcji”, np.: funduszy akcji polskich małych i średnich spółek lub funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne zostały przydzielone do jednej z 5 głównych grup: 
 • akcyjne (czyli inwestujące w akcje), 
 • mieszane (inwestujące zarówno w akcje, jak i obligacje, 
 • absolute return, czyli absolutnej stopy zwrotu (inwestujące tak, by osiągać dodatnie wyniki w ustalonym okresie), 
 • dłużne (inwestujące w obligacje)
 • pozostałe (w tej grupie znalazły się fundusze rynku surowców oraz metali szlachetnych)
W skład każdej z głównych grup wchodzą podgrupy, które gromadzą fundusze o bardzo zbliżonej polityce inwestycyjnej. Jest to np. podgrupa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, która zawiera się w głównej grupie funduszy akcyjnych.
 
➡️➡️➡️ Zobacz także: Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

ESG – umożliwia wybór funduszy zrównoważonego rozwoju, zwanych potocznie ESG.

➡️➡️➡️ Przeczytaj więcej o funduszach ESG lub sprawdź naszą ofertę

INDEKSOWE – to filtr, który pozwala zawęzić listę tylko do funduszy indeksowych, czyli zarzadzanych pasywnie.  To fundusze, których głównym celem jest zarabianie tyle, co ściśle określony indeks, czyli benchamrk np. akcji polskich - WIG, akcji największych polskich spółek - WIG20 lub amerykańskich spółek technologicznych Nasdaq.

➡️➡️➡️ Obecnie w ofercie KupFundusz.pl dostępne są wszystkie krajowe fundusze indeksowe. Dowiedź się więcej o funduszach indeksowych

Kolejny filtr nosi nazwę „Obszar geograficzny” Dzięki niemu możemy wybrać fundusze, które inwestują na danym obszarze geograficznym lub w kokretnym kraju.

POZIOM RYZYKA (według KID) służy wyborowi funduszy, które charakteryzuje określony poziom ryzyka (zmienności notowań). Jest on przedstawiony w 7-stopniowej skali. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej ryzykowny jest fundusz. Bazuje on na parametrze SRI, który określa zmienności wyników funduszu oraz ryzyko kredytowe funduszu (ryzyko inwestowania w obligacje mniej wiarygodnych firm. 


Grup filtrów METRYKA FUNDUSZU

W jej skład wchodzi filtr TOWARZYSTWO który daje możliwość wyboru funduszy zarządzanych przez konkretne towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) lub zagraniczną firmę inwestycyjną.

Kolejny to MINIMALNA PIERWSZA WPŁATA – filtr wybiera fundusze, w których minimalna pierwsza wpłata (pierwsza inwestycja) jest mniejsza lub równa wybranej na suwaku. Z reguły do inwestycji w fundusze inwestycyjne nie potrzeba większych kwot. Nierzadko wystarczy nawet 100 zł. 

OPŁATA STAŁA ZA ZARZĄDZANIE – zawęża listę funduszy do tych o zadanej suwakiem maksymalnej stałej opłacie za zarządzanie. Dzięki niemu możemy wybrać fundusze o najniższych kosztach zarządzania. 


Sprawdzanie wyników i ocen funduszy 

Katalog Fundusze inwestycyjne składa się z 3 zakładek: 
 • WYBIERZ FUNDUSZ
 • SPRAWDŹ WYNIKI
 • SPRAWDŹ MOMENT ZAKUPU
Po wejściu w katalog Fundusze inwestycyjne znajdujesz się w zakładce WYBIERZ FUNDUSZ z podstawowymi informacjami o funduszach. Są one usatwione według 12-miesięcznej stopy zwrotu – od tych z najwyższą stopą zwrotu do tych z najniższą. W każdej chwili możesz posortować fundusze po wynikach za inne okresy (dzień, miesiąc, 3-mies., itd.). 

Kolejna zakładka to SPRAWDŹ WYNIKI przedstawia szczegółowe porównanie wyników funduszy w różnych okresach czasu 

A trzecia zakładka w to WYBIERZ FUNDUSZ, która zawiera rankingi  funduszy inwestycyjnych. 

RANKING KUPFUNDUSZ.PL – prosty wskaźnik, który w syntetyczny sposób odzwierciedla kondycję funduszu. Ma uprościć proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, wskazując fundusze inwestycyjne wyróżniające się na tle grupy porównawczej. 
 
RATING AOL – Rating Analiz Online to kompleksowa ocena funduszu uwzględniająca czynniki ilościowe oraz jakościowe. Ocena ratingowa jest przedstawiona za pomocą gwiazdek – w skali od 1 (najniższa jakość funduszu) do 5 (najwyższa jakość funduszu). 
 
RANKING AOL (12-mies. lub 36-mies.) – mierzy statystyczną efektywność funduszu inwestycyjnego i jest wyliczany na bazie wskaźnika information ratio, który bada relację zysku do ryzyka. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania otrzymują oceny 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. 
 
 

Określenie momentu zakupu

Ostatnia zakładka  w katalogu Fundusze inwestycyjne SPRAWDŹ MOMENT ZAKUPU umożliwia sprawdzenie czy wartość jednostki uczestnictwa wybranego funduszu znajduje się powyżej czy poniżej średniej ceny tego funduszu w wybranych okresach: 3-mies., 6-mies., 12-mies. i 36-mies. 

Jeżeli aktualna wartość jednostki funduszu jest powyżej średniej (granatowa kropka na osi), to oznacza, że kupując ten fundusz teraz, kupisz go drożej niż średnio można go było kupić w wybranym okresie. Jeżeli aktualna cena jednostki jest poniżej średniej (zielona kropka na osi) to znaczy, że teraz możesz kupić fundusz taniej, niż średnio można było go kupić w wybranym okresie. 

➡️➡️➡️ Więcej w tekście: Czy moment zakupu funduszu jest ważny?Porównywarka funduszy inwestycyjnych 

Kolejnym narzędziem pomocnym w wyborze funduszu jest porównywarka funduszy inwestycyjnych. Pozwala ona na porównanie w jednym miejscu wybranych funduszy według różnych parametrów.

Porównywarka jest dostępna z dwóch miejsc: z paska menu (WIĘCEJ/PORÓWNAJ), a także bezpośrednio z listy funduszy inwestycyjnych. Przy każdym funduszu pojawia się ikona „wagi” ⚖️, po kliknięciu której, dodaje się go do porównania. Jednocześnie można porównywać ze sobą maksymalnie 5 różnych funduszy.
 
 

Profil funduszu 

Jeżeli klikniesz w nazwę funduszu, to znajdziesz się na jego profilu. Znajduje się tu zestawienie wszystkich najważniejszych informacji o danym funduszu. Można tu znaleźć opis jego polityki inwestycyjnej (czyli w co inwestuje fundusz), wyniki w różnych okresach, czy jego oceny (Rankingi i Ratingi).

Na wykresie WYNIKI FUNDUSZU można sprawdzić aktualne stopy zwortu funduszu oraz porównać je do różnych indeksów rynkowych. Pod wykresem znajdują się także inne informacje, w tym linki do ważnych dokumentów, jak prospekt inwestycyjny, KID-y, karta funduszu, informacje o kosztach, ostatnie sprawozdanie finansowe, 


Terminy realizacji zleceń

Po wykonaniu pierwszego kroku, czyli wyborze funduszu, czas na przejście do kolejnego etapu – czyli złożenia zlecenia kupna. W przypadku funduszy inwestycyjnych proces zakupu, czyli od momentu złożenia zlecenia zakupu funduszu do pojawienia się jego w portfelu, trwa kilka dni. Cała operacja jest bowiem przetwarzana przez kilka instytucji biorących udział w rozliczeniu. Jednak w większości przypadków, cena po której nabywa się fundusz pochodzi z następnego lub tego samego dnia, co dzień złożenia i opłacenia zlecenia kupna.

Podobne zasady obowiązują przy sprzedaży jednostek uczestnictwa.
 
Użytkownicy KupFundusz.pl mają do dyspozycji specjalne narzędzie, które wskazuje najbardziej prawdopodobną datę rozliczenia zlecenia dla każdego z funduszy dostępnych na platformie – Kalkulator terminów realizacji zleceń. Pomaga on określić dzień, w którym nastąpi jego nabycie lub sprzedaż. Dodatkowo podpowiada, w którym dniu informacja o rozliczeniu wpłaty i zlecenia zostanie wyświetlona na koncie inwestora na platformie.

Na stronie z kalkulatorem znajdują się także szczegółowe opisy i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące realizacji zleceń w funduszach inwestycyjnych. Aby zacząć inwestować na KupFudnusz.pl wystarczy założyć bezpłatne konto.
 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: