Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Fundusze indeksowe

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 23 minut


Co to jest fundusz indeksowy?

Celem funduszu indeksowego, należącego do grupy funduszy pasywnych jest jak najwierniejsze odwzorowanie stóp zwrotu konkretnego benchmarku (indeks odniesienia lub kombinacja indeksów). Fundusze pasywne to zarówno tradycyjne fundusze inwestycyjne, które nie są dostępne na giełdzie papierów wartościowych, jak i fundusze ETF, które są notowane na giełdach. Inwestowanie w fundusze indeksowe w formie funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO lub SFIO) nie wymaga założenia rachunku maklerskiego, w przeciwieństwie do ETF-ów. Wystarczy kupić jednostki uczestnictwa funduszu bezpośrednio w TFI lub u dystrybutora np. KupFundusz.pl. Fundusze indeksowe są wyceniane raz dziennie.


Jak działa fundusz indeksowy? 

Najważniejszą zaletą funduszy indeksowych jest pewna przewidywalność uzyskiwanych stóp zwrotu. Fundusze indeksowe dążą do odwzorowania stóp zwrotu benchmarków, które naśladują (np. indeksy giełdowe WIG20 TR, S&P500 czy MSCI World). Mogą korzystać z różnych form replikacji indeksu, przy czym najczęstsze są dwie: replikacja fizyczna i replikacja syntetyczna. Pierwsza polega na nabywaniu do portfela inwestycyjnego papierów wartościowych tworzących odwzorowywany indeks, druga na wykorzystaniu kontraktu swapowego na indeksy, czyli inżynierii finansowej do wiernego odwzorowania wzorca. Gdzie inwestować w fundusze indeksowe?

Wszystkie fundusze indeksowe oferowane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), w tym oferta funduszy inPZU są dostępne na platformie KupFundusz.pl.

➡️➡️➡️ Zobacz listę funduszy indeksowych dostępnych na KupFundusz.pl ⬅️⬅️⬅️Ile wynoszą opłaty w funduszach indeksowych?

Inwestując w fundusze, musimy być przygotowani na przynajmniej dwa rodzaje opłat. Jedną z nich jest opłata manipulacyjna (dystrybucyjna), pobierana w momencie wpłacania środków na rachunek funduszu. Jej poziom zależy m.in. od rodzaju funduszu oraz od dystrybutora, czyli firmy za pośrednictwem której inwestujesz w fundusze inwestycyjne. Na KupFundusz.pl nie są pobierane opłaty dystrybucyjne, niezależnie od tego jaki fundusz inwestycyjny wybierzesz. 


➡️➡️➡️ Dowiedz się więcej o opłatach na KupFundusz.pl ⬅️⬅️⬅️

Jednak w długim terminie to nie opłata manipulacyjna jest najważniejsza. Kluczowe są bowiem koszty obciążające aktywa (czyli głównie opłata za zarządzanie). Koszty te naliczane są w każdym dniu wyceny, wpływając bezpośrednio na wyniki. A niższe koszty oznaczają dla inwestora lepsze wyniki.

Jedną z najważniejszych zalet funduszy indeksowych są niskie opłaty za zarządzanie, które w w polskich funduszach indeksowych wynoszą od 0,1% do 2,0%. W praktyce za tanie uważamy fundusze, które dla strategii dłużnych pobierają mniej niż 0,7% za zarządzanie w skali roku, a dla strategii akcyjnych mniej niż 1,0%. 

Kolejną istotną cechą funduszy indeksowych jest brak tzw. success fee czyli opłaty za sukces. W przypadku funduszy zarządzanych aktywnie aż 43% rozwiązań oprócz opłaty stałej za zarządzanie pobiera również opłatę zmienną.

Fundusze pasywne na KupFundusz.pl

Fundusze pasywne Benchmark min. kwota inwestycji KOSZTY
opłata za zarządzanie opłaty bieżące (2023) Opłaty vs. Średnia 
FUNDUSZE AKCYJNE
inPZU Akcje Amerykańskie 100% MSCI USA Net TR USD 100 zł 0,50% 1,09% tańszy o 1,24 pkt proc.
inPZU Akcje CEEplus 100% CEEplus*** 100 zł 0,50% 1,25% tańszy o 1,08 pkt proc.
inPZU Akcje Europejskie 100% MSCI Europe Net TR Local 100 zł 0,50% 1,50% tańszy o 1,35 pkt proc.
inPZU Akcje Polskie  70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR 100 zł 0,50% 0,81% tańszy o 1,49 pkt proc.
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych 100% MSCI World Net TR Index 100 zł 0,50% 0,89% tańszy o 1,48 pkt proc.
inPZU Akcje Rynków Wschodzących 100% MSCI Emerging Markets Net TR USD 100 zł 0,50% 1,20% tańszy o 1,33 pkt proc.
inPZU Akcje Sektora Informatycznego 100% MSCI World Inf. Technology Net TR USD 100 zł 0,50% 1,58% tańszy o 1,62 pkt proc.
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości 100% MSCI World Real Estate Net TR USD 100 zł 0,50% 1,44% tańszy o 1,00 pkt proc.
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii 100% MSCI Global Alternative Energy Net TR 100 zł 0,50% 1,50% tańszy o 1,62 pkt proc.
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 100% mWIG40*** 20 000 zł 2,00% 3,60% droższy o 0,12 pkt proc
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 100% WIG-ESG 200 zł 0,99% 1,03% tańszy o 1,00 pkt proc.
PKO Akcji Rynków Wschodzących 100% MSCI Emerging Markets (USD)*** 100 zł 0,70% 1,13% tańszy o 1,13 pkt proc.
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 100% S&P 500 (USD)*** 100 zł 0,70% 0,90% tańszy o 1,04 pkt proc.
PKO Akcji Rynku Europejskiego 100% Euro Stoxx 50 Index (EUR)*** 100 zł 0,70% 1,04% tańszy o 1,15 pkt proc.
PKO Akcji Rynku Japońskiego  100% MSCI Japan*** 100 zł 0,70% 1,39% tańszy o 1,20 pkt proc.
PKO Akcji Rynku Polskiego 75% WIG20 + 25% mWIG40*** 100 zł 0,70% 0,96% tańszy o 1,29 pkt proc.
FUNDUSZE DŁUŻNE
inPZU Inwestycji Ostrożnych 100% WIBID 1M 100 zł 0,50% 0,57% tańszy o 0,92 pkt proc.
inPZU Obligacje Inflacyjne 100% Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR 100 zł 0,50% 1,52% tańszy o 1,16 pkt proc.
inPZU Obligacje Polskie
100% Treasury BondSpot Poland Index
100 zł 0,50% 0,62% tańszy o 1,06 pkt proc.
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych 100% JPMorgan GBI Global Diversified 100 zł 0,50% 1,58% tańszy o 1,16 pkt proc.
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących 100% JPMorgan EMBI Global 100 zł 0,50% 0,69% tańszy o 1,20 pkt proc.
Goldman Sachs Indeks Obligacji
100% Treasury BondSpot Poland Index
200 zł 0,49% 0,66% tańszy o 1,07 pkt proc.
FUNDSUZE SUROWCOWE
inPZU Akcje Rynku Surowców 100% MSCI World Commodity Producers Net TR USD 100 zł 0,50% 1,40% tańszy o 1,35 pkt proc.
inPZU Akcje Rynku Złota 100% MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net TR 100 zł 0,50% 1,65% tańszy o 1,46 pkt proc.
Ipopema Short Equity
100% WIG20short
188 648 zł 2,00% 2,47% tańszy o 0,07 pkt proc.
QUERCUS Gold
fundusz nie posiada benchmarku
200 000 zł 2,00% 2,11% tańszy o 0,04 pkt proc.
QUERCUS lev
100% WIG20lev
200 000 zł 2,00% 2,23% tańszy o 0,07 pkt proc.
QUERCUS short
100% WIG20short
200 000 zł 2,00% 2,18% tańszy o 0,07 pkt proc.
QUERCUS Silver
fundusz nie posiada benchmarku
200 000 zł 2,00% 2,19% tańszy o 0,04 pkt proc.


Wpływ niskich opłat za zarządzanie na wyniki funduszu w długim terminie 

Wysokość kosztów ma duży wpływ na stopę zwrotu z inwestycji, ponieważ są pobierane niezależnie od wypracowanych wyników funduszu. Najlepiej widać go w dłuższych horyzontach inwestycyjnych. Na przykład: przy założeniu, że fundusz zarabia 6% brutto rocznie, po 10 latach przy zerowych kosztach zyskuje 79%. Przy kosztach na poziomie 1% - zysk wynosi 63%, a opłacie na poziomie 2% - zyskuje 48%. Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym te różnice są jeszcze większe.Ile zaoszczędzisz w 10 i 20 lat, wybierając tanie fundusze indeksowe?

Jaki wpływ mają opłaty na stopę zwrotu z inwestycji widać na przykładzie funduszu, w którym zarówno opłata manipulacyjna, jak i opłata za zarządzanie wynoszą 2%. 

Załóżmy, że ulokowaliśmy 100 zł na pięć lat, a cena jednostki nie uległa zmianie (rynkowa stopa zwrotu wyniosła 0%). Ze 100 zł na starcie w momencie zakupu jednostek pozostaje nam 98 zł (po uwzględnieniu opłaty manipulacyjnej). Następnie fundusz co roku pobiera 2% opłaty za zarządzenie liczonej od 98 zł, co po 5 latach inwestycji daje nam jedynie 88 zł. Przy wydłużeniu okresu inwestycji do 10 lat, ze 100 zł na starcie przy opłacie manipulacyjnej na poziomie 2% i opłacie za zarządzanie także 2%, na koniec inwestycji otrzymamy 78 zł.


Co to jest tracking difference?

W przeciwieństwie do funduszy aktywnych, w których zarządzający walczą o pobicie indeksów (alfa), w funduszach indeksowych to odwzorowanie stóp zwrotu benchmarku jest najważniejsze. Rolą zarządzającego jest zbudowanie portfela o jak najmniejszym błędzie odwzorowania (tracking error). Miara ta jest skomplikowana, gdyż mierzy odchylenie stóp zwrotu funduszu w stosunku benchmarku. 

Łatwiejszą w interpretacji i znacznie prostszą miarą jest tracking difference (TD), czyli po prostu różnica odwzorowania.  Liczy się ją w bardzo prosty sposób – jako różnicę między wynikami takiego funduszu a wynikami odzwierciedlanego indeksu w danym okresie. Do wyliczenia tracking difference wystarczą notowania funduszu i indeksu z początku i końca analizowanego okresu. 


Co odróżnia tanie fundusze indeksowe na KupFundusz.pl od oferty robodoradców?

Podstawowa różnica pomiędzy funduszami indeksowymi dostępnymi na KupFundusz.pl a robodoradcami to zakres usługi. 

Na KupFundusz.pl klient sam buduje portfel, dobierając do niego fundusze według własnego uznania. Robodoradcy natomiast sami w imieniu inwestora zarządzają portfelem wybranych fundszy ETF, dopasowując go do profilu klienta i pobierając za to dodatkową opłatę. Aby utrzymać docelowe proporcje portfela, robodoradcy dokonują odpowiednich zmian w strukturze, sprzedając fundusze ETF, które dzięki zyskom zwiększyły udział w portfelach i dokupując te, których udział spadł (czyli rebalansują portfele).


Porównanie kosztów w funduszach indeksowych inPZU do oferty robodoradców

  • Robodoradcy działający na polskim rynku tworzą portfele inwestycyjne w oparciu o fundusze ETF, podczas gdy TFI PZU dostarcza gotowe parasolowe fundusze indeksowe.
  • Robodoradcy pobierają opłaty dystrybucyjne, a fundusze indeksowe inPZU na KupFundusz.pl są dostępne bez opłat manipulacyjnych.
  • Wszystkie koszty w skali roku ponoszone przez inwestora są niższe dla funduszy indeksowych inPZU, niż w przypadku standardowej oferty robodoradców. 

W ofercie robodoradców są tańsze fundusze ETF, których średni poziom opłaty za zarządzanie wynosi mniej niż 0,2%, a po dodaniu innych kosztów średni poziom opłat bieżących nie przekracza 0,3%. Dochodzi do tego opłata za zarządzanie całym portfelem, która może być różna. Jeżeli wynosi ona, tak jak u jednego z najpopularniejszych, 1,0-1,2% (pomijając promocje dla wybranych grup klientów). W efekcie łączne koszty dochodzą do 1,3-1,5%

We wszystkich funduszach inPZU opłata za zarządzanie wynosi 0,5%, a po dodaniu innych kosztów opłaty bieżące zawierają się w przedziale od 0,57% do 1,65% w zależności od funduszu. To znacznie mniej, niż w przypadku krajowych funduszy aktywnych. Co istotne, to jedyny koszt związany z inwestycją w fundusze inPZU.

➡️➡️➡️ Przeczytaj także: inPZU kontra robodoradcy  ⬅️⬅️⬅️


Fundusze indeksowe versus robodoradcy - podatki

W przypadku portfela opartego na funduszach indeksowych rebalancing pozostaje po stronie klienta. Ma to jednak swoje zalety. U robodoradcy transakcje sprzedaży zyskownego funduszu ETF generują zysk, co oznacza konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych co roku, co tym samym obniża wynik z inwestycji, szczególnie w długim terminie. 

Tymczasem konstrukcja funduszu parasolowego złożonego z funduszy indeksowych pozwala na optymalizację podatkową – przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami jest bowiem zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. To pozwala na swobodne zmiany alokacji i rebalancing bez płacenia podatków w trakcie trwania inwestycji (np. 30-letniej), nawet kiedy dokonujemy olbrzymich zmian w alokacji portfela (np. zmniejszając jego ryzyko przy zbliżaniu się do wieku emerytalnego). Podatek płaci się dopiero przy wyjściu z funduszu parasolowego. Kwestie podatkowe dają więc ogromną przewagę funduszom indeksowym działającym pod jednym parasolem (np. inPZU).

Pozostaje też kwestia kalkulacji wysokości podatku oraz samego rozliczenia i odprowadzenia podatku. W przypadku robodoradców to na inwestorze spoczywa ten obowiązek. W przypadku funduszy inwestycyjnych płatnikiem podatku jest samo TFI, tak jak w przypadku lokat - bank.


Brak ryzyka walutowego w inPZU

Ważną cechą funduszy inPZU, które inwestują na rynkach zagranicznych, jest zabezpieczenie ryzyka walutowego tzw. hedging walutowy do PLN. Obok ochrony podatkowej w formie funduszu parasolowego, jest to jedna z najważniejszych różnic względem ETF-ów i usług robodoradców, które nie są zabezpieczone walutowo.

W przypadku funduszy indeksowych obligacji, zabezpieczenie walutowe jest bardzo przydatne, bo waluty potrafią istotnie podnieść zmienność. Zabezpieczanie ryzyka walutowego na całym portfelu jest korzystne dla inwestorów, gdyż niejednokrotnie ryzyko walutowe jest wyższe od ryzyka samego indeksu. 

W przypadku funduszy akcji mamy do czynienia z dwoma obozami, gdyż zdania inwestorów są podzielone. Dla wielu inwestorów w długim terminie brak zabezpieczania walutowego może oznaczać dodatkowy zysk, w sytuacji deprecjacji złotego do waluty indeksu. Drugi obóz uważa, że zabezpieczenie walutowe jest korzystne, gdyż stopa zwrotu z inwestycji jest niezależna od sytuacji na rynku walutowym. 

Naszym zdaniem zabezpieczanie ryzyka walutowego to korzystna cecha, gdyż pozwala ograniczyć wpływ ryzyka kursowego. Dodatkowym atutem hedingu walutowego może być dodatkowy zysk na transakcjach zabezpieczających, który jest możliwy do uzyskania w okresach, gdy na rynku mamy wyraźnie wyższe stopy procentowe w Polsce niż Stanach czy Europie (PLN vs. USD czy EUR).

➡️➡️➡️ Zobacz także: Fundusz inwestycyjny - co to jest i w jaki sposób działa?


Co odróżnia fundusze indeksowe od bezpośredniego inwestowania w ETFy?

Najważniejsza różnica między funduszami indeksowymi a ETF-ami dotyczy ich konstrukcji prawnej.

Fundusze indeksowe to fundusze inwestycyjne, które nie są notowane na giełdzie. Są wyceniane raz dziennie, a ich jednostki można nabyć bezpośrednio w TFI lub u dystrybutora. Z kolei ETF-y to fundusze, które są notowane na giełdzie. Ich certyfikaty są w ciągłym obrocie giełdowym i są wyceniane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu inwestorzy mają większy wpływ na to, po jakiej cenie kupią/sprzedadzą certyfikaty. Wyceny zależą od ostatniej zawartej na rynku transakcji. Można je nabyć lub odkupić w każdym momencie, poprzez rachunek maklerski. 

Największe różnice pomiędzy funduszami indeksowymi i ETF-ami dotyczą rozliczenia podatku od zysków. W funduszach indeksowych to TFI liczy podatek i nas rozlicza, natomiast w przypadku ETF-ów rozliczamy się sami – raz w roku. 

➡️➡️➡️ Więcej w artykule: Co wybrać: fundusze indeksowe czy ETF-y?  ⬅️⬅️⬅️


Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: