Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuQUERCUS short

QUERCUS short

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

QUERCUS short

QUERCUS Parasolowy SFIO

akcji polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -11,30% -3,58% +6,78% +10,21% +10,77% +4,05% +4,03% -24,37% -6,85%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +20,30% -19,90% +1,32% -0,70% +16,82% -11,30% -24,48% +1,54% +1,35%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.05.2010

Minimalna pierwsza wpłata

200 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

73,82 PLN (04.06.2020)

Wartość aktywów

47,63 mln PLN (31.05.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Krzysztof Grudzień (od 01.2014)

Arkadiusz Bebel (od 07.2014)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% WIG20short

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short, będącego odwrotnością indeksu WIG20. Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów niewykorzystana do lokowania w kontrakty terminowe jest inwestowana w instrumenty dłużne. Fundusz może być wykorzystywany w okresach wysokiego prawdopodobieństwa spadku indeksów giełdowych, gdy inwestor oczekuje możliwości zarabiania na tych spadkach. Fundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzykiem utraty kapitału w okresie wzrostów indeksu WIG20, jednak może być użyty do zabezpieczania części lub całości portfela akcji.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (30.05.2020)

KIID (18.02.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (03.06.2020)

AFI (05.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

85,27%

Bezpieczne

76,70%

Papiery skarbowe

3,59%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

4,98%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,73%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0