Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

2,46 PLN / 1,78%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,27% +20,29% +18,80% +24,63% +35,81% +73,45%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2023
Stopy zwrotu +53,15%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

18.01.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,44 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

44,86 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Matras (od 12.2021)

Przemysław Sepielak (od 12.2021)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Maja Motak (od 08.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI World Information Technology Net TR USD

Polityka inwestycyjna

inPZU Akcje Sektora Informatycznego to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z ponad 20 krajów rozwiniętych (głównie USA) zaliczane do sektora informatycznego (Information Technology), których profil działalności obejmuje min.: produkcję sprzętu komputerowego, oprogramowania i inne usługi IT oraz półprzewodniki. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu są denominowane w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Aby zrealizować cel inwestycyjny fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub w akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. inPZU Akcje Sektora Informatycznego stosuje benchmark i jest nim 100% MSCI World Information Technology Net TR USD.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

81,26%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

81,26%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,14%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,14%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,55%

Pozostałe

7,55%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,05%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: