Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

17 19

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,27 PLN / 0,26%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,91% -0,06% +0,11% -1,09% +1,89% +3,98%
Średnia dla grupy +0,48% +0,27% +1,38% +0,06% +4,20% +8,35%
Pozycja w grupie 2/18 15/18 17/18 17/18 16/18 14/15

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -10,84% +6,20%
Średnia dla grupy -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

102,84 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

48,14 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Maja Motak (od 08.2023)

Jarosław Leśniczak (od 09.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% JPMorgan GBI Global Diversified

Polityka inwestycyjna

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Government Bond Index Global. W skład indeksu wchodzą obligacje emitowane przez państwa rozwinięte, głównie Stany Zjednoczone, Japonię, Wielką Brytanię i kraje strefy euro, denominowane w walucie emitenta. Indeks grupuje około 1000 obligacji, które posiadają relatywnie wysoką ocenę wiarygodności. Fundusz może nabywać szereg instrumentów finansowych, dzięki którym będzie starał się, jak najwierniej odwzorować zachowanie indeksu. inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to JPMorgan Government Bond Index Global.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (12.06.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,35%

Bezpieczne

69,76%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,03%

Depozyty

16,56%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,57%

Pozostałe

3,57%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,08%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: