Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Indeks Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Indeks Obligacji

Fundusz indeksowy

Goldman Sachs Parasol FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

16 22

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

-0,01 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,28% +1,65% +3,36% +0,10% +9,45% +6,47% -4,33%
Średnia dla grupy +0,46% +2,39% +4,59% +0,43% +11,55% +9,75% -2,17%
Pozycja w grupie 24/29 28/29 28/29 25/29 26/29 21/29 17/27

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -10,31% -5,85% +11,96%
Średnia dla grupy -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 18/28 16/30 26/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

22.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

95,67 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

40,42 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,49%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Gołębiewski (od 02.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland. W związku z tym do 100 % aktywów może inwestować w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. Indeks Treasury BondSpot Poland odzwierciedla zmiany wartości polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i różnych terminach wykupu notowanych na rynku BondSpot. Fundusz charakteryzuje stosunkowo wysokie ryzyko stopy procentowej, czyli ryzyko zmiany cen obligacji wywołanych zmieniającymi się stopami procentowymi.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (26.02.2024)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,83%

Bezpieczne

96,83%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,71%

Pozostałe

2,71%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,46%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: