Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Rynku Japońskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Rynku Japońskiego

Fundusz indeksowy

PKO Parasolowy FIO

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,35 PLN / 0,22%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,86% +5,26% +17,82% +18,29% +32,76% +53,82% +48,95% +97,78% +85,22%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -9,43% +14,05% -15,96% +19,10% +7,54% +9,78% -8,63% +28,84%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

19.05.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

162,42 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

149,13 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Japonia

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI Japan

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Fundusz inwestuje w akcje, fundusze, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek mających siedzibę w Japonii lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Japonii. Całkowita wartość inwestycji funduszu w kategorie lokat, o których mowa powyżej, nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

75,56%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

75,56%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

18,34%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

18,34%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,31%

Pozostałe

1,31%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,79%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: