Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii

Fundusz spełnia kryteria ESG Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,02 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +2,56% -7,38% -10,08% -6,51% -6,15%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

18.01.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,76 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

13,51 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Goss (od 12.2021)

Dariusz Kuśmider (od 12.2021)

Tomasz Matras (od 12.2021)

Przemysław Sepielak (od 12.2021)

Łukasz Jakubowski (od 11.2022)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI Global Alternative Energy Net Return

Polityka inwestycyjna

Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index. W skład indeksu wchodzą spółki osiągające większość przychodów z działalności w sektorze alternatywnej energii. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu notowane są zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących; denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Podstawowe kategorie lokat to instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (10.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

86,70%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

69,40%

Akcje zagraniczne

17,30%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,60%

Pozostałe

5,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,70%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: