Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Inwestycji Ostrożnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Inwestycji Ostrożnych

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

3 13

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,07 PLN / 0,06%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,79% +2,27% +4,48% +1,68% +8,44% +15,46%
Średnia dla grupy +0,68% +2,18% +4,25% +1,39% +9,01% +13,22%
Pozycja w grupie 6/20 11/19 6/19 5/20 13/19 4/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu +5,12% +8,09%
Średnia dla grupy +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

118,23 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

199,35 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Maja Motak (od 08.2023)

Jarosław Leśniczak (od 09.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników porównywalnych do lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Podstawowymi składnikami portfela funduszu są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Do 35% aktywów funduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, o ile są gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Poza tym fundusz nie inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje i inne fundusze. Nie inwestuje również w zagraniczne instrumenty.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (02.01.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (04.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,15%

Bezpieczne

88,47%

Papiery skarbowe

5,71%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,97%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: