Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Obligacje Polskie

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Obligacje Polskie

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

14 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,13 PLN / -0,12%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,12% +0,08% -0,33% +0,10% +6,14% +20,42%
Średnia dla grupy -0,04% -0,02% +0,09% +0,30% +7,25% +25,19%
Pozycja w grupie 7/29 12/29 20/29 16/29 22/29 25/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -5,66% +12,04%
Średnia dla grupy -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

106,17 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

154,39 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Maja Motak (od 08.2023)

Jarosław Leśniczak (od 09.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

inPZU Obligacje Polskie to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Jest to indeks grupujący i odzwierciedlający zachowanie najbardziej popularnych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, notowanych na rynku BondSpot. Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, w akcjach, innych funduszach oraz w zagranicznych instrumentach finansowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Benchmark inPZU Obligacje Polskie to 100% Treasury BondSpot Poland.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (12.06.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,15%

Bezpieczne

98,40%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,75%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,84%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: