Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Obligacje Polskie

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Obligacje Polskie

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

6 22

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

-0,25 PLN / -0,25%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +3,02% +4,10% +4,76% +4,53% +3,08%
Średnia dla grupy +3,11% +4,79% +6,10% +5,13% +3,93%
Pozycja w grupie 15/29 22/29 24/29 21/29 16/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -5,66%
Średnia dla grupy -6,11%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

98,95 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

137,52 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Goss (od 07.2021)

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Dariusz Kuśmider (od 12.2021)

Tomasz Matras (od 12.2021)

Łukasz Jakubowski (od 11.2022)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Dąży do osiągnięcia wyników równych stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP). Indeks odzwierciedla zmiany polskich skarbowych obligacji zerokuponowych i o stałym oprocentowaniu. Fundusz lokuje minimum 70% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz nie lokuje aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2023)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (08.02.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (04.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

92,53%

Bezpieczne

92,53%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,87%

Pozostałe

6,87%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,59%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: